Communicatieseminarie van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar communicatie

Grondbeginselen van de communicatie
 • 7 Data
 • 4 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Seminarie over communicatie

In de snelle wereld van communicatie en media van vandaag is het informatieproces tussen bedrijven en mensen tot een minimum gereduceerd. Dit maakt het des te belangrijker het complexe terrein van de communicatie te begrijpen om conflictsituaties en spanningen in de professionele omgeving te voorkomen. En goede communicatie is niet langer alleen een zaak van managers, want efficiënte communicatie is nu belangrijker dan ooit op alle hiërarchische niveaus. In ons communicatieseminarie leren wij u de grondbeginselen van communicatief succes, met de nadruk op zowel interne als externe communicatie. Wij trainen uw communicatievaardigheden, zoals actief luisteren en interactie met uw gesprekspartner. De inhoud van het seminar over communicatie is hoofdzakelijk gebaseerd op de thema's relatiebeheer, strategieën voor conflictbeheersing en teamontwikkeling.

Inhoud: Seminar communicatie

Thematische inleiding

 • Communicatie in de wereld van vandaag
 • De uitwisseling van informatie in de onderneming
 • Houding tegenover zichzelf en anderen op de proef gesteld

Grondbeginselen van communicatie

 • Perceptie en communicatieniveaus
 • Uitleg aan de hand van het communicatiemodel
 • Invloed uitoefenen door beleefde manieren: Negatieve dingen in een positief licht zetten

Geest van partnerschap binnen de onderneming

 • Over de acteurs en hun rollen: Classificeer gesprekspartners
 • De mens als deel van een groep
 • Analyse van het gedrag van verschillende soorten

Succes door teamontwikkeling

 • Basisbeginselen van teamontwikkeling
 • Communicatievriendelijke cultuur
 • Gesprekken voeren op partnerschapsniveau
 • Beïnvloedende factoren: gebaren en lichaamstaal

Optimaliseren van interne en externe relaties

 • Trefwoord "relatiebeheer
 • Verstoringen in het gespreksklimaat: omgaan met stress
 • Duurzame conflictbeheersing: strategieën ontwikkelen voor onderhandelen in partnerschap

Uw voordeel: Seminar communicatie

De communicatietraining met onze opgeleide communicatietrainers helpt u om uw gesprekspartner beter te begrijpen. Naast het aanleren van belangrijke basisprincipes van communicatie, traint het seminarie uw retorische vaardigheden zodat u gepaste gesprekken kunt voeren met andere werknemers, maar ook overtuigende gesprekken met klanten.

 • In ons communicatieseminarie leert u de belangrijkste basisprincipes van interpersoonlijke communicatie en ontwikkelt u een heel ander begrip tegenover uw gesprekspartner.
 • U zult een basiskennis ontwikkelen van mensen als onderdeel van een groep en verschillende soorten gedrag analyseren. Zelfreflectie en het effect op anderen zullen niet worden verwaarloosd. Je leert hoe je je gesprekspartner authentiek kunt benaderen en hoe je actief kunt luisteren.
 • In de communicatietraining hebben wij het over teamontwikkeling en tonen wij u het belang van een duurzame, communicatievriendelijke en coöperatieve cultuur binnen het bedrijf.
 • Leer de factoren op het gebied van communicatie kennen die een negatieve invloed hebben op interne en externe relaties en hoe u deze van tevoren kunt elimineren om conflictsituaties te vermijden.
 • Bovendien tonen wij u in ons communicatieseminarie strategieën en maatregelen om uw communicatievaardigheden vakkundig in de praktijk toe te passen. Aan de hand van rollenspelen oefent u het zelfverzekerd gebruik van gespreksvaardigheden, lichaamstaal en retoriek om overtuigend te zijn in ontmoetingen met klanten.

Methodologie en didactiek: Seminarie communicatie

Naast de theoretische inhoud van de communicatieopleiding ronden praktische oefeningen en rollenspelen het communicatieseminarie af. Samen met de communicatietrainer oefent u de juiste lichaamshouding en gebaren, werkt u aan retorische vaardigheden en leert u zelfverzekerd om te gaan met moeilijke gesprekspartners. De deelnemers leren belangrijke grondbeginselen van wetenschappelijk onderbouwde theorieën en methoden van communicatie en gespreksvoering in relatie tot de interne bedrijfscontext. Bovendien biedt de communicatietraining de mogelijkheid om de eigen communicatieve vaardigheden op de proef te stellen.

Doelgroep van het communicatieseminar

Ongeacht of u als manager in gesprekssituaties waarderend naar uw medewerkers wilt overkomen of dat u specifiek de teamgeest van de medewerkers wilt trainen, de communicatietraining is gericht op alle hiërarchische niveaus binnen het bedrijf. Het communicatieseminar is geschikt voor iedereen die aan zijn communicatievaardigheden wil werken en technieken wil leren om gesprekken te leiden.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
30.05.2022 - 31.05.2022
München
1.090,00 EUR
20.06.2022 - 21.06.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
14.07.2022 - 15.07.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
08.09.2022 - 09.09.2022
Webinar
1.090,00 EUR
26.09.2022 - 27.09.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
13.10.2022 - 14.10.2022
München
1.090,00 EUR
14.11.2022 - 15.11.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR

Het communicatieseminar als intern seminar

U wilt het communicatieseminar in uw bedrijf als intern seminar houden? Dat is natuurlijk mogelijk. Wij doen u graag een individuele en vrijblijvende aanbieding die aansluit bij uw benadering van de inhoud, uw tijdschema en andere wensen. Stuur ons een vraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Communication Seminar"

 • Aanbeveling
Seminarie retorica
 • 38 Data
 • 14 Steden
64 Recensies

Wat is echt belangrijk bij communicatie?

Een goed gesprek houdt niet alleen het spreken zelf in, maar ook het actief luisteren. Bovendien zijn er talrijke parameters die het eigenlijke communicatieproces kunnen beïnvloeden, zoals:

 • Wetenschappelijke kennis: Kent u bijvoorbeeld het communicatiemodel van Schulz von Thun? Dit stelt dat elke uiting van een persoon vier boodschappen tegelijk overbrengt. Zodra u zich hiervan bewust bent, kunt u gerichter reageren op uw tegenpartij.
 • Spreek effectief: Neem, indien mogelijk, de tijd om uw inhoud zo te structureren dat uw ontvanger het volledig kan begrijpen. Bovendien is het even belangrijk om het duidelijk en beknopt over te brengen.
 • Luister actief: Het is ook belangrijk dat u actief luistert wanneer u iets wordt verteld. Dit betekent dat u probeert uit te vinden wat voor uw gesprekspartner bijzonder belangrijk is. Dit kan zeer nuttig zijn, bijvoorbeeld in een verkoopsgesprek.
 • Controle en feedback: geef uw gesprekspartner signalen dat u de feiten of de overgebrachte informatie hebt begrepen. Zo niet, wees dan niet bang om het nog eens te vragen.
 • Druk negatieve zinnen op een positieve manier uit: Zorg ervoor dat u tijdens een gesprek neutraal blijft en vermijd irritante woorden om een positieve boodschap over te brengen.

Vooral als manager moet u de basisbeginselen van een succesvolle conversatie kennen om belangrijke kwesties dienovereenkomstig te kunnen aanpakken.

Wat levert het communicatieseminar je op?

Ons communicatieseminarie kan u helpen de interne en externe communicatie te versterken en te optimaliseren. Dit verhoogt de motivatie op lange termijn, voorkomt conflictsituaties en ondersteunt de essentiële informatiestroom binnen het bedrijf zelf. Het seminarie combineert de grondbeginselen van communicatie en conversatie met de thema's relatiebeheer, teamontwikkelingstraining, maar ook strategieën voor conflictbeheersing in het bedrijf. In onze communicatietraining laten wij u zien hoe u de juiste lichaamstaal en taalvaardigheid gebruikt om uw uitspraken over te brengen en het gewenste effect te bereiken. U beheerst klantgesprekken, verkoopgesprekken en interne communicatie met succes. Het seminar wordt geleid door een professionele communicatietrainer.

Versterking van het team door communicatie

Het is bewezen dat sociaal contact door gesprekken de intermenselijke banden versterkt - dit geldt evenzeer in de privésfeer als op het werk. Goede banden tussen individuele teamleden versterken het idee van gemeenschap: Uw werknemers zien zichzelf als deel van een geheel in plaats van als eenzame wolven. Goede communicatie versterkt de uitwisseling van informatie, verhoogt de motivatie en draagt zo ook bij tot een hogere productiviteit op de lange termijn. Een communicatieve werksfeer die door de manager wordt geïllustreerd, maakt het ook gemakkelijker voor de gesprekspartners om op een waarderende manier met elkaar om te gaan. In onze communicatietraining laten wij u zien hoe u een open communicatiecultuur voor teamontwikkeling kunt implementeren.

Inschrijving voor het evenement: Communication Seminar

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie