Communicatieseminarie van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar communicatie

Grondbeginselen van de communicatie
 • 11 Data
 • 4 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminarie over communicatie

Succesvolle communicatie is de sleutel tot succes. Alleen wie zich goed kan uitdrukken en goed kan luisteren, kan zijn behoeften overbrengen aan zijn collega's, zakenpartners en klanten. Om conflictsituaties en spanningen in de werkomgeving te voorkomen, een betere band tussen de werknemers binnen een bedrijf tot stand te brengen en bijgevolg de motivatie van de werknemers te verbeteren, moeten alle betrokkenen dus het complexe terrein van de communicatie begrijpen. Een goede communicatie is daarom niet alleen een zaak van managers, maar is belangrijk op alle niveaus van de hiërarchie. Wilt u in de toekomst ook uw discussiesituaties met succes de baas worden? Dan zijn wij precies de juiste partner voor u! In ons communicatieseminar richten we ons op interne communicatie, maar we behandelen ook kwesties van externe communicatie en uw externe impact. Wij trainen uw communicatievaardigheden, zoals actief luisteren en de juiste interactie met uw gesprekspartner. De inhoud van het seminar over communicatie is hoofdzakelijk gebaseerd op de thema's relatiebeheer, strategieën voor conflictoplossing en teambuilding.

Inhoud: Seminar communicatie

Thematische inleiding

 • Communicatie in de wereld van vandaag
 • De uitwisseling van informatie op de werkplek
 • Houding tegenover zichzelf en anderen op de proef gesteld

Grondbeginselen van communicatie

 • Perceptie en communicatieniveaus
 • Uitleg aan de hand van het communicatiemodel
 • Invloed uitoefenen door beleefde manieren: Negatieve dingen in een positief licht zetten

Geest van partnerschap binnen de onderneming

 • Over de acteurs en hun rollen: Classificeer gesprekspartners
 • De mens als deel van een groep
 • Analyse van het gedrag van verschillende soorten

Succes door teamontwikkeling

 • Basisprincipes van teambuilding
 • Communicatievriendelijke cultuur
 • Gesprekken voeren op partnerschapsniveau
 • Beïnvloedende factoren: gebaren en lichaamstaal

Optimaliseren van interne en externe relaties

 • Trefwoord "relatiebeheer
 • Verstoringen in het gespreksklimaat: omgaan met stress
 • Duurzame conflictbeheersing: strategieën ontwikkelen voor onderhandelen in partnerschap

Uw voordeel: Seminar communicatie

De praktijkgerichte communicatietraining met onze opgeleide communicatietrainers helpt u om uw gesprekspartner beter te begrijpen en met sympathie te communiceren. Naast het aanleren van belangrijke basisprincipes van communicatie, traint het seminarie uw retorische vaardigheden zodat u gepaste gesprekken kunt voeren met andere teamleden, maar ook overtuigende gesprekken als contactpersoon voor uw klanten.

 • In ons communicatieseminarie leert u de belangrijkste basisprincipes van interpersoonlijke communicatie en ontwikkelt u een heel ander begrip tegenover uw gesprekspartner.
 • U zult een basiskennis verwerven van mensen als onderdeel van een groep en verschillende soorten gedrag analyseren. Zelfreflectie en het effect op anderen worden niet verwaarloosd. Je leert je eigen overtuigingen te veranderen en je gesprekspartner authentiek te benaderen en actief te luisteren.
 • In de communicatietraining behandelen wij het thema teamontwikkeling en tonen wij u het belang van een duurzame, communicatievriendelijke en coöperatieve cultuur binnen het bedrijf.
 • Leer over factoren die een negatieve invloed hebben op interne en externe relaties en hoe u deze van tevoren kunt elimineren om conflictsituaties te vermijden.
 • Bovendien laten wij u in ons communicatieseminar strategieën en maatregelen zien om uw verbale vaardigheden en gesprekstechnieken vakkundig in de praktijk toe te passen. Aan de hand van rollenspelen oefent u het zelfverzekerd gebruik van gespreksvaardigheden, lichaamstaal en retoriek om overtuigend te zijn in ontmoetingen met klanten.

Methodologie en didactiek: Seminarie communicatie

Naast de theoretische inhoud van het communicatieseminarie streven wij met de cursus een praktische aanpak na. De uitvoering van praktische oefeningen en rollenspelen ronden het seminar dan ook af. Samen met uw trainer oefent u een correcte lichaamshouding en correcte gebaren, werkt u aan retorische vaardigheden en leert u zelfverzekerd om te gaan met moeilijke gesprekspartners. De deelnemers aan het seminar leren belangrijke grondbeginselen van wetenschappelijk onderbouwde theorieën en methoden van communicatie en gespreksvoering in relatie tot de interne bedrijfscontext. Bovendien biedt de communicatietraining de mogelijkheid om de eigen communicatieve vaardigheden op de proef te stellen. De gegarandeerde uitvoering van het seminar en het beperkte aantal deelnemers zorgen voor een bijzonder leersucces.

Doelgroep van het communicatieseminar

Het maakt niet uit of u de hoofdsecretaresse bent of het hoofd van een afdeling - de communicatietraining is gericht op alle hiërarchische niveaus binnen het bedrijf. Of u zich als manager in gesprekssituaties op een waarderende manier wilt presenteren aan uw medewerkers of u wilt gericht de teamgeest van uw medewerkers trainen - de communicatietraining is geschikt voor iedereen die aan zijn communicatieve vaardigheden wil werken en technieken wil leren om gesprekken te leiden.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
02.03.2023 - 03.03.2023
München
1.190,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
11.05.2023 - 12.05.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
05.06.2023 - 06.06.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
29.06.2023 - 30.06.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
04.09.2023 - 05.09.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
05.10.2023 - 06.10.2023
München
1.190,00 EUR
23.10.2023 - 24.10.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
13.11.2023 - 14.11.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
07.12.2023 - 08.12.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
14.12.2023 - 15.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Het communicatieseminar als intern seminar

U wilt het communicatieseminar in uw bedrijf als intern seminar houden? Dan zijn wij de juiste contactpersoon voor u! Wij doen u graag een individuele en vrijblijvende aanbieding die aansluit bij uw benadering van de inhoud, uw tijdschema en andere wensen. Stuur ons een aanvraag met uw gegevens naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Communication Seminar"

Wat is echt belangrijk bij communicatie?

Een goed gesprek houdt niet alleen het spreken zelf in, maar ook het actief luisteren. Daarnaast zijn er tal van aspecten die het eigenlijke communicatieproces kunnen beïnvloeden, zoals:

 • Wetenschappelijke kennis: Kent u bijvoorbeeld het communicatiemodel van Schulz von Thun? Het zegt dat elke uiting van een persoon vier boodschappen tegelijk overbrengt. Zodra u zich hiervan bewust bent, kunt u gerichter reageren op uw tegenpartij.
 • Spreek effectief: Neem, indien mogelijk, de tijd om uw inhoud zo te structureren dat uw gesprekspartner het volledig kan begrijpen. Verder is het even belangrijk om het duidelijk over te brengen en het te onderstrepen met gepaste lichaamstaal.
 • Actief luisteren: Het is ook belangrijk dat u actief luistert wanneer u iets wordt verteld. Dit betekent dat u probeert uit te vinden wat voor uw gesprekspartner bijzonder belangrijk is. Dit kan zeer nuttig zijn, vooral in verkoopsgesprekken.
 • Controle en feedback: Geef uw gesprekspartner signalen dat u de overgebrachte informatie hebt begrepen. Zo niet, wees dan niet bang om het nog eens te vragen.
 • Druk negatieve zinnen op een positieve manier uit: Zorg ervoor dat u tijdens een gesprek neutraal blijft en vermijd irritante woorden om een positieve boodschap over te brengen.

Vooral als manager moet u de grondbeginselen van een succesvolle conversatie kennen om belangrijke zaken te begrijpen en er dienovereenkomstig op te reageren.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Wat levert het communicatieseminar je op?

Ons communicatieseminarie kan u helpen de interne en externe communicatie te versterken en te optimaliseren. Dit verhoogt de motivatie op lange termijn, voorkomt conflictsituaties en ondersteunt de essentiële informatiestroom binnen het bedrijf zelf. Het seminar combineert de grondbeginselen van communicatie en conversatie met de thema's relatiebeheer, teambuilding, maar ook strategieën voor conflictbeheersing in het bedrijf. In onze communicatietraining laten wij u zien hoe u met de juiste lichaamstaal en taalvaardigheid uw uitspraken en het beoogde effect kunt overbrengen. U beheerst klantgesprekken, verkoopgesprekken en interne communicatie met succes. Het seminar wordt geleid door een professionele communicatietrainer.

Versterking van het team door communicatie

Het is bewezen dat sociaal contact door gesprekken de intermenselijke banden versterkt - dit geldt evenzeer in de privésfeer voor partners of vrienden als op de werkplek. Een goede band tussen de individuele teamleden versterkt de teamgeest: Uw werknemers zien zichzelf als deel van een geheel in plaats van als individuen. Goede communicatie versterkt de uitwisseling van informatie, verhoogt de motivatie en draagt zo ook bij tot een hogere productiviteit op de lange termijn. Een communicatieve werksfeer die door de manager wordt geïllustreerd, maakt het ook gemakkelijker voor de gesprekspartners om op een waarderende manier met elkaar om te gaan. In ons communicatieseminar laten wij u zien hoe u een open en coöperatieve communicatiecultuur kunt implementeren voor de ontwikkeling van uw team.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie