Seminar Beoordeling van werknemers van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar Werknemersbeoordeling

Beoordeel het personeel correct
 • 7 Data
 • 3 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminar Werknemersbeoordeling

Voor supervisors en managers in de personeelsontwikkeling is de evaluatie van werknemers niet altijd gemakkelijk. De personeelsbeoordeling is echter een belangrijk managementinstrument voor prestatiebeoordeling dat niet uitsluitend negatieve boodschappen hoeft over te brengen. Positieve feedback maakt ook deel uit van de personeelsbeoordeling en kan niet alleen de werksfeer maar ook het moreel van het individu duurzaam helpen verbeteren. Gebruik onze opleiding om in gesprekken met uw werknemers kritiek of lof te uiten volgens eerlijke beoordelingscriteria. Verder leert u hoe u eenduidig functieafspraken vastlegt en sollicitatiegesprekken voert.

Inhoud: Seminar over de beoordeling van werknemers

Leer de grondbeginselen van beoordelingsgesprekken kennen

 • Onderscheid maken tussen waarneming en waarheid
 • Interpersoonlijke vooroordelen en kennis van de menselijke natuur
 • Doel en wettelijk kader van personeelsbeoordelingen

Problemen en beoordelingsfouten

 • Eerlijkheid en objectiviteit
 • Gevolgen van slecht gevoerde beoordelingsgesprekken
 • Vermijden van typische fouten in personeelsbeoordelingen

De juiste kandidaten selecteren

 • Concrete omschrijving van vacatures
 • Beoordeling van aanvraagdocumenten en beoordelingsbladen
 • Het voeren van doelgerichte sollicitatiegesprekken

Personeelsgesprekken makkelijk gemaakt

 • Toepassen van methoden van persoonlijkheidsanalyse
 • Systematisch besluiten nemen en overeengekomen doelen bereiken
 • Bevordering van de motivatie en verdere ontwikkeling van uw medewerkers, zelfs in moeilijke discussies

Werknemersbeoordeling en referenties

 • Doelstellingen en kansen
 • Kennismaking met verschillende procedures
 • Vermelding van prestaties en gedrag in de referenties van de werkgever
 • Doelovereenkomst en doelbereiking vergelijken

Uw voordeel: Seminar Werknemersbeoordeling

De evaluatie van werknemers in het bedrijf kan de werkprestaties en het moreel in het team en in het hele bedrijf verbeteren dankzij opbouwende kritiek. Leer in ons seminar over personeelsbeoordeling met welke punten u rekening moet houden en welke regels u moet volgen.

 • Ons seminar over de beoordeling van werknemers legt uit hoe u uw werknemers op een professionele manier kunt wijzen op hun sterke en zwakke punten.
 • Leer samen met uw gesprekspartner eventuele zwakke punten weg te werken en zo het moreel te verbeteren. Uiteindelijk profiteert de hele onderneming van de mogelijke prestatieverbetering.
 • Wij tonen u hoe u de dialoog met uw werknemers en sollicitanten voor beide partijen duurzaam kunt maken met praktische technieken voor de voorbereiding en het beheer van sollicitatiegesprekken. U leert hoe u ruimte creëert voor feedback, lof en kritiek en hoe u actief luistert naar uw gesprekspartner.
 • Doe tijdens ons seminar over personeelsbeoordeling kennis op over hoe u vacatures doorgrondt en sollicitatiegesprekken met vertrouwen kunt voeren.
 • Wij zullen u laten zien welke hulpmiddelen u kunt gebruiken om uw succes te verzekeren. Leer doelen te stellen, ze te volgen en ze op gepaste wijze te herzien.

Methodologie en didactiek: Seminarie over de beoordeling van werknemers

Ons tweedaags seminar over de beoordeling van werknemers bestaat zowel uit een theoretisch als een praktisch gedeelte. Terwijl in inzichtelijke lezingen de mogelijkheden voor een optimale beoordeling van werknemers worden toegelicht, kunt u het geleerde meteen op de proef stellen in tal van oefeningen en micro-trainingen. Bovendien biedt de opleiding de gelegenheid om andere managers te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep van het seminar Beoordeling van werknemers

Het seminar over de beoordeling van werknemers is bedoeld voor werknemers op managementniveau en hogere leidinggevenden. Uiteindelijk profiteert iedereen die in het bedrijf werkt van de cursus, aangezien een meer vertrouwde interne bedrijfscultuur meestal wordt bevorderd. Evaluaties, lof en kritiek van superieuren op ooghoogte dragen bij tot een aangenamere werksfeer.

Seminar Data & Locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
24.04.2023 - 25.04.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
05.06.2023 - 06.06.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
03.07.2023 - 04.07.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
25.09.2023 - 26.09.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
16.10.2023 - 17.10.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
20.11.2023 - 21.11.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
07.12.2023 - 08.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Seminar over personeelsbeoordeling als intern seminar

U wilt het seminar over de beoordeling van werknemers in uw bedrijf als een intern seminar houden? Dat is natuurlijk mogelijk. Wij doen u graag een individuele en vrijblijvende aanbieding die aansluit bij uw benadering van de inhoud, uw tijdschema en andere wensen. Stuur ons een vraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Seminar over de beoordeling van werknemers"

 • Aanbeveling

Waarom een goed functionerend personeelsbeoordeling belangrijk is

Een goede beoordeling van de werknemers kan problemen aan het licht brengen en oplossingen bieden, wat leidt tot een hogere productiviteit. Of, als het niet professioneel wordt uitgevoerd, kan het een averechts effect hebben.

 • Het doel van de beoordeling is de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer mogelijk te maken en hem te helpen efficiënter te werken.
 • Gedetailleerde, idealiter regelmatige feedback zorgt ervoor dat de werknemer precies weet waar hij of zij op dit moment staat en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

5 typische fouten bij de beoordeling van werknemers

De evaluatie van werknemers moet worden geleerd. De feedback van de werknemers is niet altijd positief. Maar als je weet wat belangrijk is, zit je bijna aan de veilige kant.

 1. Je kijkt naar een te korte periode voor je resultaat. Als de prestaties en fouten van een werknemer verder terug liggen, hebben ze de neiging genegeerd te worden.
 2. Een negatieve of positieve eigenschap overlapt alle andere persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden van een werknemer.
 3. Hoe vaker u contact onderhoudt met een werknemer, hoe positiever de beoordeling vaak zal zijn.
 4. Wroeging van de kant van de werknemer leidt vaak tot een mildere beoordeling en ontneemt u de mogelijkheid om consequent op te treden.
 5. Prestaties worden vaak afgemeten aan je eigen normen, waardoor het beeld vertekend is en de verwachtingen van het bedrijf zelf misschien niet worden waargemaakt.

Hoe vaak moeten beoordelingsgesprekken worden gehouden?

Hoe vaak gesprekken met uw werknemers moeten worden gevoerd, hangt af van de inhoud van het gesprek. Als het om een concrete gelegenheid gaat, zoals de prestaties van een werknemer in een lopend project, dan moet u niet te lang wachten. Bij gelegenheidsdiscussies moet u altijd onmiddellijk reageren op de gebeurtenis, zodat de concrete verwijzing blijft bestaan. Als u daarentegen de individuele ontwikkeling van uw werknemers wilt bespreken en hen feedback wilt geven, kunt u hiervoor ook vaste data in het jaar vaststellen. Een klassiek voorbeeld hiervan zijn jaarvergaderingen waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en samen nieuwe doelstellingen worden besproken. U hoeft echter niet altijd te wachten tot de volgende jaarlijkse evaluatie - uw werknemers ontvangen ook graag positieve feedback gedurende de rest van het jaar.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie