Verbetering van de competenties van opleiders

Verbetering van de beroepsbekwaamheden van opleiders

De weg naar een succesvolle opleiding
Programmgebühr
4.280,00 EUR
(zzgl. MwSt.)
1. Modul: Train de Trainer
2. Modul: Opleiding tot bemiddelaar
3. Modul: Wat voor invloed heb ik op anderen? - Seminarie
4. Modul: Seminar over veranderingsmanagement

De voortdurend toenemende eisen aan het beroeps- en kaderpersoneel en de veranderingen op de markt maken bijscholing tot een populaire en noodzakelijke maatregel om het eigen concurrentievermogen en dat van het bedrijf in stand te houden. Professionele knowhow is zeer waardevol en moet worden doorgegeven indien zij reeds in de onderneming aanwezig is. Interne opleidingsmaatregelen vereisen echter een bekwame opleider die niet alleen zijn kennis kan reproduceren, maar ook weet hoe hij deze op een aantrekkelijke en beschrijvende manier kan overbrengen. De verbetering van de beroepsbekwaamheid van de opleiders ligt vele ondernemingen dan ook na aan het hart. In een uitgebreid opleidingsprogramma biedt de Dr. G. Kitzmann Academy opleiders de mogelijkheid om verschillende opleiderscompetenties te verwerven voor een effectieve kennisoverdracht.

Verbetering van de beroepsbekwaamheden van opleiders in het kader van het alomvattende ontwikkelingsprogramma

Het opleidingsprogramma voor trainers van de Dr. G. Kitzmann Academie bestaat uit vier gecoördineerde seminars waarin de professionele competenties van trainers uitgebreid worden verbeterd. De volgende seminars maken deel uit van dit ontwikkelingsprogramma:

  1. Train de trainer
  2. Opleiding in moderatie
  3. Hoe beïnvloed ik anderen?
  4. Seminar over veranderingsmanagement

Heb je hulp nodig? Neem gerust contact met ons op!

Prijsvoordeel van het opleidingsprogramma voor opleiders van de Dr. G. Kitzmann Academie

Voor een vruchtbare bijscholing moeten opleiders op verschillende competentiegebieden worden opgeleid. Verbeter de professionele competenties van trainers in de vier seminars van het bijscholingsprogramma van de Dr. G. Kitzmann Academie en ontvang een prijsvoordeel van 10%.

Verbetering van de beroepsvaardigheden van opleiders: Dit zijn de vaardigheden die er toe doen

De beroepsbekwaamheid van de opleider is de voorwaarde voor elke aangeboden opleiding. Een trainer moet echter tot veel meer in staat zijn. Om de eigen kennis goed op andere mensen over te brengen, is de aanwezigheid van sociale competenties van groot belang. Het eigen uiterlijk en de manier waarop men met andere mensen omgaat, zijn rechtstreeks van invloed op het resultaat van een training. Ook de keuze van de juiste lesmethode mag niet worden verwaarloosd en de eigen motivatie van de trainer speelt eveneens een fundamentele rol.

Zelfvertrouwen & motivatie

Als u de beroepsbekwaamheid van opleiders wilt verbeteren, moet u aandacht besteden aan hun zelfvertrouwen en motivatie. Alleen wie zelfverzekerd is en oprecht geïnteresseerd in een onderwerp of vakgebied, zal in staat zijn zichzelf competent te presenteren en zijn toehoorders te overtuigen van zijn capaciteiten. Het publiek zal snel merken of de trainer echt zijn hart en ziel bij de zaak heeft; een feit dat in het ergste geval kan leiden tot onoplettendheid en onaanvaarding van de kant van het publiek.

Communicatievaardigheden

Als trainer communiceer je voortdurend met je publiek. Begrijpelijke articulatie, formulering en passend gebruik van metafoor staan hierbij centraal. Door belangrijke punten samen te vatten, zorgt u ervoor dat u uw publiek op geen enkel punt kwijtraakt. Door actief te luisteren, voorkomt u ook misverstanden en lost u dubbelzinnigheden op.

Empathie

Uw luisteraars willen iets van u leren. Daarom zult u de professionele vaardigheden van trainers zeker verbeteren als u leert aandachtig te zijn en aandacht te schenken aan de behoeften van uw toehoorders. Als u duidelijk geïnteresseerd bent in uw publiek en een zekere mate van nieuwsgierigheid hebt en openstaat voor andere perspectieven en vragen, zult u een vertrouwensrelatie met uw luisteraars opbouwen. Dit is essentieel voor succesvol leren.

Organisatie

Een opleiding moet goed voorbereid zijn om een presentatie met een rode draad mogelijk te maken. Een goed gestructureerde opleiding helpt het publiek om alle relevante informatie te absorberen en te verwerken. Als men de beroepsvaardigheden van de opleiders wil verbeteren, moet dus ook time management op het opleidingsschema staan. Voor uw presentatie, vragen, groepswerk, enz. moet voldoende tijd worden ingepland in de trainingssessies, zonder dat u buiten de reikwijdte van de training treedt.

Methodologie en didactiek

Het gebruik van een aan de doelgroep aangepaste methodologie en didactiek is eveneens van centraal belang. Om de aandacht van het publiek te krijgen en te houden, moet u niet gewoon een droge, frontale lezing geven. Met behulp van verschillende media kunt u de gepresenteerde inhoud illustreren en op een begrijpelijke manier aan uw collega's overbrengen. Voor de follow-up is het een goed idee om achteraf hand-outs te maken of presentaties beschikbaar te stellen.

Wilt u de beroepsbekwaamheid van opleiders individueel verbeteren?

Degenen die de beroepsbekwaamheden van de opleiders willen verbeteren, maar al over enkele van de vaardigheden beschikken die in de voorgeselecteerde seminars worden aangeboden, kunnen het programma individualiseren op basis van hun persoonlijke opleidingsbehoeften. Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Wij helpen u een op maat gemaakte selectie van seminar modules te vinden uit onze uitgebreide portfolio van onderwerpen die voldoen aan uw individuele ontwikkelingswensen om een succesvolle trainer te worden.

De taken van een coach

De algemene taak van een trainer is zijn kennis te delen met andere mensen. Dus als je de professionele competenties van trainers verbetert, profiteert uiteindelijk niet alleen de trainer, maar ook het publiek.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie