Zelfvertrouwen training

Zelfvertrouwen training

Zelfverzekerd en zelfverzekerd overkomen in zaken
 • 16 Data
 • 13 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1,400.00 CHF
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Zelfvertrouwen training

Uw innerlijk zelfvertrouwen hangt nauw samen met uw charisma en hoe u door anderen wordt waargenomen. De feedback die je krijgt van de mensen om je heen, beïnvloedt op zijn beurt je zelfvertrouwen. In dit seminar leert u zelfvertrouwen te genereren door middel van uw persoonlijke sterke punten. Tegelijkertijd leert u methoden voor persoonlijkheidsontwikkeling en gedragsverandering om uw effect op anderen te optimaliseren, zodat u als zelfverzekerd en authentiek wordt gezien. Met zelfbewustzijn, soevereiniteit en zelfvertrouwen in uw professionele leven, zult u uw eigen presentatievaardigheden vergroten en bijgevolg uw professioneel succes.

Inhoud: Zelfvertrouwen training

Eigenwaarde als drijvende kracht

 • Oorsprong en ontstaan van de houding tegenover zichzelf
 • Externe factoren die het gevoel van eigenwaarde beïnvloeden
 • Hoe kan ik mijn gevoel van eigenwaarde vergroten?
 • Ontwikkeling van gedrags- en houdingsalternatieven

Inzicht in en ontwikkeling van persoonlijkheid

 • Persoonlijkheid als resultaat van waarden en attitudes
 • Identificeren van emotionele behoeften
 • Overtuigingen ontwikkelen, blokkades verwijderen
 • De vijf pijlers van identiteit

Zelfvertrouwen door innerlijke rust

 • Veiligheid door mentale controle
 • Technieken voor ontspanning en sereniteit
 • Ontwikkelen van positieve denkpatronen
 • Je eigen sterke punten kennen en gebruiken

Versterking van een zelfverzekerde uitstraling

 • Verbetering van de perceptie van uw omgeving door positieve zelfevaluatie
 • Een eerste indruk maken: Hoe zien anderen mij?
 • Lichaamstaal als stilistisch middel van aanwezigheid
 • Zelfverzekerd voorkomen door sociale gevoeligheid

Improviseren met vertrouwen

 • Spontaan omgaan met onvoorziene omstandigheden
 • Kalmte bij conflicten, kritiek en stress
 • Zelfstandig reageren op verbale aanvallen
 • Tips en technieken voor repliek

Uw voordeel: Zelfvertrouwen training

In dit seminar leert u zelfvertrouwen te krijgen vanuit uw innerlijke kracht in plaats van onrustig te worden door diffuse verwachtingen en eisen uit uw omgeving. U zult vaardigheden ontwikkelen om uw zelfvertrouwen op te bouwen en om in moeilijke situaties mentale ontspanning te kunnen bewerkstelligen. Tegelijkertijd leert u signalen van onafhankelijkheid en assertiviteit uit te zenden in uw uiterlijk, zodat u zelfvertrouwen krijgt door positieve feedback. Wij laten u zien hoe u deze positieve cyclus van persoonlijkheidsontwikkeling in gang kunt zetten:

 • Je leert je persoonlijke sterke punten beter kennen door zelfreflectie en put er zelfvertrouwen uit.
 • Je zult je eigen blokkades en belemmerende gedachtepatronen herkennen.
 • U ontwikkelt constructieve en oplossingsgerichte opties voor actie
 • Je gebruikt je persoonlijke kwaliteiten om vertrouwen te winnen
 • Je signaleert onafhankelijkheid en assertiviteit met je uiterlijke effect.
 • Je behoudt je authenticiteit en accepteert zwakheden

Methodologie en didactiek: training van het zelfvertrouwen

Of het nu in de klas is of in de cursus afstandsonderwijs - oefeningen voor zelfbeoordeling en de omgang met uw medemensen vormen het uitgangspunt van de training in zelfvertrouwen. Ze worden gevolgd door fasen voor feedback en reflectie en vervolgens methoden om het zelfvertrouwen in het uiterlijk te vergroten door middel van empathische input van de trainer en individueel en groepswerk. Rollenspelen, die vervolgens op video worden geanalyseerd en in groepsdiscussies worden geëvalueerd, dienen om de geleerde praktijken toe te passen en te consolideren. In elke fase van het seminar worden mogelijkheden gecreëerd voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen en casestudies te behandelen. Opleidingsmateriaal rondt de cursus af en wordt na onze seminars aan de deelnemers uitgedeeld.

Doelgroep: Opleiding zelfvertrouwen

De opleiding inzake zelfvertrouwen is bestemd voor alle werknemers, specialisten en managers die enerzijds hun zelfvertrouwen en hun kalmte in verschillende situaties van het dagelijkse beroepsleven willen vergroten. Anderzijds willen de deelnemers aan het seminar door anderen worden gezien als zelfverzekerd en zelfverzekerd. Het doel van onze seminars is dus collega's, superieuren, klanten en andere gesprekspartners voor zich te winnen door zelfvertrouwen en zelfbeschikking.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
14.07.2022 - 15.07.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
18.08.2022 - 19.08.2022
Münster
1.090,00 EUR
05.09.2022 - 06.09.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Keulen
1.090,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Webinar
1.090,00 EUR
26.09.2022 - 27.09.2022
München
1.090,00 EUR
10.10.2022 - 11.10.2022
Leipzig
1.090,00 EUR
17.10.2022 - 18.10.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
07.11.2022 - 08.11.2022
Münster
1.090,00 EUR
10.11.2022 - 11.11.2022
Neurenberg
1.090,00 EUR
17.11.2022 - 18.11.2022
Hannover
1.090,00 EUR
17.11.2022 - 18.11.2022
Zürich
1,400.00 CHF
01.12.2022 - 02.12.2022
Webinar
1.090,00 EUR
05.12.2022 - 06.12.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
12.12.2022 - 13.12.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
15.12.2022 - 16.12.2022
Wenen
1.090,00 EUR

Opleiding zelfvertrouwen als interne opleiding

U wilt de zelfveiligheidsopleiding in uw bedrijf als interne opleiding geven? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Voel je vrij om contact met ons op te nemen: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

Verdere aanbevelingen voor persoonlijkheidsontwikkeling

Welke 5 factoren kenmerken soevereiniteit in deze zelfvertrouwen training?

Wanneer zien anderen ons als zelfverzekerd en verantwoordelijk? Welke kenmerken zijn belangrijk en waar moet ik op letten? In het volgende leert u vijf aspecten uit onze zelfvertrouwen training die bijdragen aan een zelfverzekerd uiterlijk:

 1. Wees onafhankelijk: Vorm je eigen mening en stel je op met je houding. Dit hoeft niet altijd tegenstrijdig te zijn; het kan daarentegen van tijd tot tijd wel het geval zijn. Een zelfverzekerde houding blijkt uit onafhankelijkheid van de mening van anderen.
 2. Wees sociaal vaardig: een zelfverzekerde houding komt tot uiting in uw omgang met de mensen om u heen. Toon belangstelling voor de standpunten van uw gesprekspartners en wees niet arrogant als u gelijk hebt en anderen ongelijk.
 3. Heb een realistisch beeld van jezelf: Wees je bewust van je sterke en zwakke punten en geef je fouten toe. Zelf-competentie is vooral duidelijk in het omgaan met je eigen onvolkomenheden.
 4. Wees verdraagzaam: Uw zelfvertrouwen wordt op de proef gesteld, vooral op de momenten dat er iets gebeurt. Leer een zekere tolerantie voor fouten te hebben en ga er altijd van uit dat iets niet zal gaan zoals u van plan was. Ego-sterkte blijkt uit je spontane reacties.
 5. Wees evenwichtig: Emotionele stabiliteit kweekt zelfvertrouwen. Denk na over uw gevoelens en probeer uw emoties te begrijpen. Vooral in stressvolle situaties zult u rustiger en nuchterder handelen.

Training zelfvertrouwen: Hoe ontstaat zelfvertrouwen?

Volgens ons seminar kan een zelfverzekerd en zelfverzekerd uiterlijk in elke levensfase en op elke leeftijd worden aangeleerd. Toch worden de eerste fundamenten van overtuigingskracht al in de vroege kinderjaren gelegd. Hoe meer positieve aanmoediging, steun en lof we ontvangen, des te sneller kunnen we persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen die we als zelfverzekerd ervaren.

Ongeacht de ervaringen in de kindertijd, kunnen gedragspatronen worden getraind die zelfverzekerde signalen afgeven bij het uiterlijk. Daartoe worden verschillende beroepsscenario's van komende uitdagingen, zoals een belangrijke vergadering, een presentatie, een toespraak of een onderhandeling met een dienstverlener, geacteerd en wordt geanticipeerd op mogelijke handelwijzen. Mogelijke handelwijzen worden voor de verschillende gelegenheden doorgenomen, zodat tijdens het eigenlijke gesprek reeds een vertrouwd kader voorhanden is. Het resultaat is spontaniteit, gevatheid en de bekwaamheid om doeltreffend te argumenteren en overtuigend te counteren.

5 tips uit zelfvertrouwen training

Een zelfverzekerd voorkomen kan geleerd en getraind worden in onze zelfvertrouwen training. Begin vandaag nog met de volgende 5 tips van onze coaching:

 1. Bereid je goed voor en maak je vertrouwd met de situatie
 2. Houd oogcontact
 3. Gebruik je lichaamstaal en retoriek
 4. Spreek met een kalme en verstaanbare stem
 5. Neem een duidelijk standpunt in

Carrièremogelijkheden dankzij persoonlijkheidsontwikkeling

Met zelfvertrouwen training, kunt u uzelf trainen om een zelfverzekerde uitstraling te hebben. Dit maakt niet alleen uw dagelijkse beroeps- en privéleven gemakkelijker, maar kan ook deuren voor u openen. Want terwijl gespecialiseerde kennis een steeds ondergeschiktere rol speelt, worden zachte vaardigheden, zoals bepaalde eigenschappen of gedragspatronen, steeds meer als competentie-eigenschappen naar voren geschoven, bijvoorbeeld bij de personeelsselectie of in het kader van het prestatiemanagement van het personeel. Als je bijvoorbeeld een grote bereidheid tot leren en inzet toont, zul je hier direct positieve aandacht van je (potentiële) werkgever krijgen. In dit seminar leert u hoe u uw persoonlijkheid verder kunt ontwikkelen, vooral om uw zelfvertrouwen te vergroten en uw doelen te volgen.

Inschrijving voor het evenement: Opleiding zelfvertrouwen

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie