Onderhandelingstraining van de Dr. G. Kitzmann Academie

Opleiding tot onderhandelaar

Met strategieën en technieken naar het onderhandelingsdoel
 • 27 Data
 • 10 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Onderhandelingsopleiding

Bij onderhandelingen komen verschillende belangen van de onderhandelingspartners samen, maar de deelnemers streven altijd naar een constructieve afronding van de onderhandelingen. Voor u als onderhandelaar gaat succesvol onderhandelen verder dan correct argumenteren tijdens het hele proces. U zult uw onderhandelingsstrategie bepalen, flexibel reageren op onvoorziene gebeurtenissen en uw onderhandelingsvaardigheden doeltreffend gebruiken om het verloop van de discussie zelfverzekerd te beïnvloeden in de richting van uw onderhandelingsdoel. Onze onderhandelingsopleiding reikt u de nodige vaardigheden aan om succesvol te onderhandelen.

Inhoud: Opleiding tot onderhandelaar

Onderhandelingstheorie

 • Overzicht van onderhandelingsstrategieën
 • Flexibiliteit als innerlijke houding
 • De kunst van het compromis bij onderhandelingen

Voorbereiding van de onderhandelingen

 • Ontwikkeling van een onderhandelingsstructuur
 • Vaststelling van mijlpalen, doelstellingen en onderhandelingsmarges
 • Analyse van belangen en verwachte eisen
 • Ontwikkeling van een plan A, B en C

Fasen en verloop van de onderhandelingen

 • Onderhandelingen beginnen en positionering
 • Inzicht in machtsverhoudingen tussen onderhandelingspartners
 • Analyseren van onderhandelingstactieken en aanpassen van onderhandelingsstijl
 • Oplossingen ontwikkelen en onderhandelingsresultaten initiëren

Onderhandelingstechnieken

 • Onderhandelingsconcepten: Harvard, FBI, Win-Win
 • Omgaan met bezwaren en weerstand
 • Manipulatieve onderhandelingstechnieken
 • Actief vorm geven aan de randvoorwaarden

Beheer van strategische besprekingen

 • Vraagtechnieken en actief luisteren
 • Samenvatten om gesprekken te sturen
 • Omgaan met getrainde onderhandelaars
 • Verdeling van bevoegdheden en rollen in teams tijdens teamonderhandelingen

Psychologie van het onderhandelen

 • Basisprincipes van onderhandelingspsychologie
 • Een goede verstandhouding opbouwen en vertrouwen scheppen
 • Rekening houdend met feitelijke, situationele en menselijke factoren van invloed
 • bluffen en manipulatie opsporen

Uw voordeel van de onderhandelingstraining

Tijdens uw onderhandelingen wilt u in een positie verkeren om het verloop van het gesprek en de uitkomst in uw voordeel te sturen. Hiertoe leert u uw onderhandelingspartner, zijn doelen en onderhandelingsstrategie kennen om op basis van deze kennis resultaatgericht te kunnen onderhandelen. In dit seminar traint u de nodige methoden om uw onderhandelingen tot een succesvol resultaat te leiden:

 • U zult de belangrijkste onderhandelingsstrategieën onder de knie krijgen
 • U zult strategische voorbereidingen treffen voor uw onderhandelingen
 • U reageert flexibel op de tactiek van uw onderhandelingspartner
 • Je zult onderhandeltrucs en manipulatiepogingen onder de knie krijgen
 • U beïnvloedt het verloop van het gesprek en bereikt uw doelen

Methodologie en didactiek: Onderhandelingstraining

Input van de trainer, korte presentaties en partneroefeningen vormen het uitgangspunt van deze training om de belangrijkste onderhandelingsmethoden te ontwikkelen. Dit wordt gevolgd door praktijksimulaties van verschillende onderhandelingsscenario's waarin de onderhandelingstechnieken worden toegepast en geconsolideerd. Dit wordt gevolgd door een reflectie van de rollenspelen door middel van feedback van de trainer, de groep en, indien gewenst, door videoanalyse. Groepsdiscussies, individueel en partnerwerk vervolledigen de coaching. Als follow-up van het geleerde wordt opleidingsmateriaal met oefeningen uitgedeeld aan de deelnemers, zodat zij hun onderhandelingsvaardigheden ook na het evenement kunnen trainen.

Doelgroep: Onderhandelingstraining

Deze opleiding richt zich tot professionals en managers die regelmatig onderhandelingen voeren en de grondbeginselen van succesvol onderhandelen willen leren. De cursus is bedoeld voor deelnemers die al praktische ervaring hebben opgedaan in onderhandelingssituaties, maar nog steeds behoefte hebben aan solide tactieken om meer doel- en resultaatgericht te kunnen handelen.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
05.09.2022 - 06.09.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
15.09.2022 - 16.09.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Webinar
1.090,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Hannover
1.090,00 EUR
10.10.2022 - 11.10.2022
München
1.090,00 EUR
07.11.2022 - 08.11.2022
Leipzig
1.090,00 EUR
10.11.2022 - 11.11.2022
Keulen
1.090,00 EUR
21.11.2022 - 22.11.2022
Webinar
1.090,00 EUR
28.11.2022 - 29.11.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
05.12.2022 - 06.12.2022
Münster
1.090,00 EUR
15.12.2022 - 16.12.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
16.01.2023 - 17.01.2023
Stuttgart
1.090,00 EUR
19.01.2023 - 20.01.2023
Webinar
1.090,00 EUR
23.01.2023 - 24.01.2023
Berlijn
1.090,00 EUR
02.02.2023 - 03.02.2023
Keulen
1.090,00 EUR
23.02.2023 - 24.02.2023
Hamburg
1.090,00 EUR
27.02.2023 - 28.02.2023
Webinar
1.090,00 EUR
02.03.2023 - 03.03.2023
Frankfurt
1.090,00 EUR
27.03.2023 - 28.03.2023
München
1.090,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Münster
1.090,00 EUR
08.05.2023 - 09.05.2023
Webinar
1.090,00 EUR
15.05.2023 - 16.05.2023
Stuttgart
1.090,00 EUR
05.06.2023 - 06.06.2023
Berlijn
1.090,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Keulen
1.090,00 EUR
03.07.2023 - 04.07.2023
Frankfurt
1.090,00 EUR
13.07.2023 - 14.07.2023
Webinar
1.090,00 EUR
20.07.2023 - 21.07.2023
München
1.090,00 EUR

Onderhandelingstraining in uw bedrijf

Geeft u er de voorkeur aan de onderhandelingstraining direct in uw bedrijf als in-house training uit te voeren in plaats van op onze seminarlocaties? Dit is natuurlijk mogelijk met ons als aanbieder van seminars! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Aarzel niet om inlichtingen in te winnen over uw onderhandelingstraining: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Onderhandelingstraining

4 onderhandelingstips uit onze onderhandelingstraining

1. Onder vier ogen: In tijden van telefoon- en videoconferenties vinden veel onderhandelingen niet meer in persoon plaats. Als u de opzet van uw onderhandelingen kunt helpen vormgeven, probeer dan een persoonlijke ontmoeting te regelen om het gedrag van uw gesprekspartner beter te observeren en het onderhandelingstype beter in te schatten. Vergeet niet dat uw gesprekspartner u via gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal talrijke signalen zendt die u in uw voordeel kunt gebruiken. Deze leert u kennen tijdens onze onderhandelingstraining. Wees je ervan bewust dat je in een persoonlijke ontmoeting ook informatie prijsgeeft. 2.

Luisteren: Veel mensen hebben de misvatting dat lang spreken in onderhandelingssituaties een garantie is voor aanwezigheid en leiderschap. Hoe meer uw onderhandelingspartner praat, hoe meer tijd u krijgt om na te denken over uw onderhandelingsstrategie en, indien nodig, uw argumenten aan te passen aan de huidige situatie.

Reageer kalm op confrontaties: Provocaties en persoonlijke aanvallen worden misschien niet door uw tegenpartij geuit als gevolg van oncontroleerbare emoties, maar kunnen deel uitmaken van een onderhandelingstactiek. Als u zich in onze onderhandelingsopleiding bewust wordt van deze mogelijke strategie, kunt u in dergelijke moeilijke situaties kalm en beheerst blijven.

Plan een tijdvenster voor vertragingen: Onderhandelen onder tijdsdruk en stress is moeilijk en ongeconcentreerd. Probeer altijd invloed uit te oefenen op de planning van uw onderhandelingen, zodat u, bijvoorbeeld als koper, uzelf niet de kans ontneemt op een succesvolle aankoop tegen de gewenste besparingsdoelstelling. Op die manier heeft u van tevoren genoeg tijd om u mentaal af te stemmen en voor te bereiden op de onderhandeling. Indien de onderhandelingen, tegen de verwachtingen in, langer duren dan gepland, zult u niet in de positie verkeren dat u moet afbreken op een voor u als koper belangrijk moment.

Hoe onderhandel ik in een onderhandelingstraining volgens het Harvard-concept?

In ons seminar laten wij u zien hoe u uw onderhandeling volgens het Harvard-principe voert. Het Harvard-beginsel is niet gericht op het klassieke compromis, maar veeleer op onderhandelingen die op constructieve en vreedzame wijze tot zo groot mogelijke wederzijdse voordelen leiden. De aanpak voorziet in vier aspecten waarmee de onderhandelingsleiders rekening moeten houden:

 • relatie- en uitgifteniveaus moeten afzonderlijk van elkaar worden behandeld
 • de nadruk ligt niet op het standpunt, maar op de zorgen van de deelnemers aan de onderhandelingen
 • verschillende besluitvormingsopties worden geboden voor
 • de besluitvormingsopties worden beoordeeld op basis van objectieve criteria. De beoordelingscriteria moeten leiden tot een besluit dat de relatie in stand houdt en dat op een tijdsefficiënte manier kan worden genomen. Bovendien wordt rekening gehouden met de respectieve motieven

Inschrijving voor het evenement: Onderhandelingstraining

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie