Onderhandelingstraining van de Dr. G. Kitzmann Academie

Opleiding tot onderhandelaar

Met strategieën en technieken naar het onderhandelingsdoel
Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

Ik was zeer tevreden over de professionele bekwaamheid van de seminarleiders!

Wat mij in deze opleiding vooral beviel was de praktische behandeling van concrete onderhandelingssituaties.

Ik vond de actieve deelname door middel van onderhandelingsgidsen en rollenspelen erg goed! Een zeer onderhoudend evenement.

Ik vond de open en constructieve feedback, de positieve werksfeer en de relevantie van de inhoud van de training erg goed!

9 Steden
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Lunch-/koffiepauzes inbegrepen
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voorafgaand aan het evenement
 • Implementatiegarantie
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
KOM5035
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voor het evenement
 • Implementatiegarantie
 • Platform: Microsoft Teams
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9 Vertalen
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
KOM5035
Kosten seminar
Prijs op aanvraag (plus BTW en eventuele reiskosten)
 • Individueel aangepast aan uw behoeften
 • Aanwezigheid op locatie of live online training
 • Uitgevoerd op de door u gewenste datum
 • Bespaar tijd en reiskosten
Reserveringsnummer:
KOM5035

Beschrijving: Onderhandelingsopleiding

Bij onderhandelingen komen verschillende belangen van de onderhandelingspartners samen, maar de deelnemers streven altijd naar een constructieve afronding van de onderhandelingen. Voor u als onderhandelaar gaat succesvol onderhandelen verder dan correct argumenteren tijdens het hele proces. U zult uw onderhandelingsstrategie bepalen, flexibel reageren op onvoorziene gebeurtenissen en uw onderhandelingsvaardigheden doeltreffend gebruiken om het verloop van de discussie zelfverzekerd te beïnvloeden in de richting van uw onderhandelingsdoel. Onze onderhandelingsopleiding reikt u de nodige vaardigheden aan om succesvol te onderhandelen.

Inhoud: Opleiding tot onderhandelaar

Onderhandelingstheorie

 • Overzicht van onderhandelingsstrategieën
 • Flexibiliteit als innerlijke houding
 • De kunst van het compromis bij onderhandelingen

Voorbereiding van de onderhandelingen

 • Ontwikkeling van een onderhandelingsstructuur
 • Vaststelling van mijlpalen, doelstellingen en onderhandelingsmarges
 • Analyse van belangen en verwachte eisen
 • Ontwikkeling van een plan A, B en C

Fasen en verloop van de onderhandelingen

 • Onderhandelingen beginnen en positionering
 • Inzicht in machtsverhoudingen tussen onderhandelingspartners
 • Analyseren van onderhandelingstactieken en aanpassen van onderhandelingsstijl
 • Oplossingen ontwikkelen en onderhandelingsresultaten initiëren

Onderhandelingstechnieken

 • Onderhandelingsconcepten: Harvard, FBI, Win-Win
 • Omgaan met bezwaren en weerstand
 • Manipulatieve onderhandelingstechnieken
 • Actief vorm geven aan de randvoorwaarden

Beheer van strategische besprekingen

 • Vraagtechnieken en actief luisteren
 • Samenvatten om gesprekken te sturen
 • Omgaan met getrainde onderhandelaars
 • Verdeling van bevoegdheden en rollen in teams tijdens teamonderhandelingen

Psychologie van het onderhandelen

 • Basisprincipes van onderhandelingspsychologie
 • Een goede verstandhouding opbouwen en vertrouwen scheppen
 • Rekening houdend met feitelijke, situationele en menselijke factoren van invloed
 • bluffen en manipulatie opsporen

Uw voordeel van de onderhandelingstraining

Tijdens uw onderhandelingen wilt u in een positie verkeren om het verloop van het gesprek en de uitkomst in uw voordeel te sturen. Hiertoe leert u uw onderhandelingspartner, zijn doelen en onderhandelingsstrategie kennen om op basis van deze kennis resultaatgericht te kunnen onderhandelen. In dit seminar traint u de nodige methoden om uw onderhandelingen tot een succesvol resultaat te leiden:

 • U zult de belangrijkste onderhandelingsstrategieën onder de knie krijgen
 • U zult strategische voorbereidingen treffen voor uw onderhandelingen
 • U reageert flexibel op de tactiek van uw onderhandelingspartner
 • Je zult onderhandeltrucs en manipulatiepogingen onder de knie krijgen
 • U beïnvloedt het verloop van het gesprek en bereikt uw doelen

Methodologie en didactiek: Onderhandelingstraining

Input van onze trainers, korte presentaties en praktische oefeningen vormen het uitgangspunt van dit seminar om de belangrijkste onderhandelingsmethoden te ontwikkelen. Daarna volgen praktijksimulaties van verschillende onderhandelingsscenario's waarin de onderhandelingstechnieken worden toegepast en geconsolideerd. Daarna volgt een reflectie op de rollenspelen door middel van feedback van de trainer, de groep en, indien gewenst, door videoanalyse. Groepsdiscussies, individueel en partnerwerk completeren de begeleiding. Als follow-up van het geleerde wordt aan de deelnemers opleidingsmateriaal met oefeningen uitgedeeld, waarmee zij ook na de onderhandelingsopleiding de verschillende competentiegebieden kunnen trainen.

Doelgroep: Onderhandelingstraining

Onze opleiding is bedoeld voor specialisten en managers die regelmatig onderhandelingen voeren, bijvoorbeeld in het kader van aankoopprocessen, en die zich de grondbeginselen van succesvol onderhandelen eigen willen maken. Leidinggevend personeel, afdelingshoofden, enz. - Deelnemers die al praktische ervaring hebben opgedaan in onderhandelingssituaties, maar nog behoefte hebben aan gedegen tactieken om gericht en resultaatgericht te kunnen handelen, komen aan bod.

Seminar data & locaties
Datum
Stad
Vergoeding
04.03.2024 - 05.03.2024
Hannover
1.290,00 EUR
14.03.2024 - 15.03.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
11.04.2024 - 12.04.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
18.04.2024 - 19.04.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
02.05.2024 - 03.05.2024
Münster
1.290,00 EUR
13.05.2024 - 14.05.2024
München
1.290,00 EUR
06.06.2024 - 07.06.2024
Hamburg
1.290,00 EUR
13.06.2024 - 14.06.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
17.06.2024 - 18.06.2024
Keulen
1.290,00 EUR
04.07.2024 - 05.07.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
29.08.2024 - 30.08.2024
Münster
1.290,00 EUR
09.09.2024 - 10.09.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
16.09.2024 - 17.09.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
23.09.2024 - 24.09.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
10.10.2024 - 11.10.2024
München
1.290,00 EUR
07.11.2024 - 08.11.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
14.11.2024 - 15.11.2024
Hamburg
1.290,00 EUR
25.11.2024 - 26.11.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
02.12.2024 - 03.12.2024
Keulen
1.290,00 EUR
12.12.2024 - 13.12.2024
Hannover
1.290,00 EUR

Onderhandelingstraining in uw bedrijf

Wilt u het seminar rechtstreeks in uw bedrijf houden als interne opleiding? Dit is natuurlijk mogelijk met ons als seminaraanbieder! Wij maken graag een individuele offerte die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, het door u opgegeven tijdsbestek en andere wensen. U bent welkom om te informeren naar uw onderhandelingsopleiding: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Onderhandelingstraining

4 onderhandelingstips uit onze onderhandelingstraining

1. Onder vier ogen: In tijden van telefoon- en videoconferenties vinden veel onderhandelingen niet meer in persoon plaats. Als u de opzet van uw onderhandelingen kunt helpen vormgeven, probeer dan een persoonlijke ontmoeting te regelen om het gedrag van uw gesprekspartner beter te observeren en het onderhandelingstype beter in te schatten. Vergeet niet dat uw gesprekspartner u via gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal talrijke signalen zendt die u in uw voordeel kunt gebruiken. Deze leert u kennen tijdens onze onderhandelingstraining. Wees je ervan bewust dat je in een persoonlijke ontmoeting ook informatie prijsgeeft. 2.

Luisteren: Veel mensen hebben de misvatting dat lang spreken in onderhandelingssituaties een garantie is voor aanwezigheid en leiderschap. Hoe meer uw onderhandelingspartner praat, hoe meer tijd u krijgt om na te denken over uw onderhandelingsstrategie en, indien nodig, uw argumenten aan te passen aan de huidige situatie.

Reageer kalm op confrontaties: Provocaties en persoonlijke aanvallen worden misschien niet door uw tegenpartij geuit als gevolg van oncontroleerbare emoties, maar kunnen deel uitmaken van een onderhandelingstactiek. Als u zich in onze onderhandelingsopleiding bewust wordt van deze mogelijke strategie, kunt u in dergelijke moeilijke situaties kalm en beheerst blijven.

Plan een tijdvenster voor vertragingen: Onderhandelen onder tijdsdruk en stress is moeilijk en ongeconcentreerd. Probeer altijd invloed uit te oefenen op de planning van uw onderhandelingen, zodat u, bijvoorbeeld als koper, uzelf niet de kans ontneemt op een succesvolle aankoop tegen de gewenste besparingsdoelstelling. Op die manier heeft u van tevoren genoeg tijd om u mentaal af te stemmen en voor te bereiden op de onderhandeling. Indien de onderhandelingen, tegen de verwachtingen in, langer duren dan gepland, zult u niet in de positie verkeren dat u moet afbreken op een voor u als koper belangrijk moment.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Hoe onderhandel ik in een onderhandelingstraining volgens het Harvard-concept?

In ons seminar laten wij u zien hoe u uw onderhandeling volgens het Harvard-principe voert. Het Harvard-beginsel is niet gericht op het klassieke compromis, maar veeleer op onderhandelingen die op constructieve en vreedzame wijze tot zo groot mogelijke wederzijdse voordelen leiden. De aanpak voorziet in vier aspecten waarmee de onderhandelingsleiders rekening moeten houden:

 • relatie- en uitgifteniveaus moeten afzonderlijk van elkaar worden behandeld
 • de nadruk ligt niet op het standpunt, maar op de zorgen van de deelnemers aan de onderhandelingen
 • verschillende besluitvormingsopties worden geboden voor
 • de besluitvormingsopties worden beoordeeld op basis van objectieve criteria. De beoordelingscriteria moeten leiden tot een besluit dat de relatie in stand houdt en dat op een tijdsefficiënte manier kan worden genomen. Bovendien wordt rekening gehouden met de respectieve motieven

Meer informatie over het onderwerp van het seminar

14.06.2022
Succesvol argumenteren
Of het nu gaat om een specialist of een manager - in bijna elke baan moet iedereen van tijd tot tijd zijn standpunt…

Feedback van klanten op onze training in onderhandelen

Ik was zeer tevreden over de professionele bekwaamheid van de seminarleiders!

D. Thaler, Thien eDrives GmbH

Wat mij in deze opleiding vooral beviel was de praktische behandeling van concrete onderhandelingssituaties.

D. Hahmann, Sanitätshaus Müller Betten GmbH & Co. KG

Ik vond de actieve deelname door middel van onderhandelingsgidsen en rollenspelen erg goed! Een zeer onderhoudend evenement.

A. Kuncikowski, roadsurfer GmbH

Ik vond de open en constructieve feedback, de positieve werksfeer en de relevantie van de inhoud van de training erg goed!

C. Hofsähs, Packiro GmbH
Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie