Tijdmanagementseminarie van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminarie tijdbeheer

Het dagelijkse werk doeltreffend organiseren met prioriteiten
 • 58 Data
 • 14 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1,400.00 CHF
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Seminarie tijdbeheer

Het seminar Time Management helpt u uw dagelijkse werk op een meer gestructureerde, efficiënte en doelgerichte manier te organiseren. In deze opleiding leert u procedures waarmee u uw tijd realistisch kunt plannen, verstandig prioriteiten kunt stellen en taken efficiënt kunt afwerken. Vooral in hectische tijden is het moeilijk om het overzicht te bewaren en kalm te blijven. In deze compacte opleiding leert u kalm te handelen in stressvolle situaties en onder tijdsdruk. Als gevolg daarvan zult u meer tijd hebben voor de echt belangrijke activiteiten van de dag, wat een absolute tijdsbesparing oplevert. U zult versteld staan van uw verbeterde prestaties, zelfontplooiing en tevredenheid.

Inhoud van het seminar:

Basisprincipes van tijdbeheer

 • Positionering: Definitie van het individuele tijd- en stressprofiel
 • Van externe vastberadenheid naar zelfbeheersing
 • Manieren voor meer structuur en sereniteit
 • Tijdsmanagement doelen

Realistisch tijd plannen

 • Doelen stellen in een agile werkomgeving
 • Klassieke fouten bij het formuleren van doelstellingen
 • Tijdbuffers voor onvoorziene gebeurtenissen
 • Opstellen van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse plannen
 • Planning volgens de ALPEN-methode

Juiste prioriteiten stellen

 • ABC-analyse: het snelle overzicht
 • Het Pareto beginsel correct toepassen in de praktijk
 • Werken met de Eisenhower Matrix

Het werk doeltreffend organiseren

 • Overzicht houden door taken te organiseren
 • SMART-formule voor taakplanning
 • Bureauorganisatie: structuur in uw controlecentrum
 • E-mails: het systematisch structureren van uw inbox

Snijd het sap af aan tijdverspillers

 • Tijddieven identificeren en stoppen
 • Beheer van onderbrekingen
 • Grenzen stellen door nee te zeggen
 • Principes voor videoconferenties, vergaderingen, telefoongesprekken en e-mails

Methodes voor tijdbeheer

 • Gezien de individuele biologische prestatiecurve
 • Verstandig plannen van routinetaken
 • Gebruik van kalenderfuncties en takenlijsten
 • Beheer van taken en afspraken

Uw voordeel van het seminarie over tijdsbeheer

Door de werkmethodologie en de praktische intensiteit van het seminarie over tijdsbeheer zult u als deelnemer reeds tijdens het evenement ontdekken welke werktechnieken bij u passen en welke niet. Het is van cruciaal belang dat u elke techniek van timemanagement en zelfmanagement in de loop van talrijke oefeningen uitprobeert om de respectieve voor- en nadelen te kunnen evalueren. Uw onmiddellijke toegevoegde waarde van de cursusinhoud van het time management seminar bestaat uit de volgende aspecten:

 • U identificeert uw persoonlijke werkstijl en optimaliseert deze
 • U leert de huidige time management tools kennen
 • U ontwikkelt vaardigheden voor een optimaal procesbeheer
 • U zult prioriteiten en doelen stellen volgens uw type
 • Je herwint de soevereiniteit over je tijd
 • U zult kalm blijven en de controle behouden, vooral wanneer de dingen stressvol worden.

Methodologie en didactiek van seminars over timemanagement

De workshop time management kenmerkt zich door een hoge mate van interactieve en toepassingsgerichte oefeningseenheden voor uw werkorganisatie:

 • Inbreng van de trainer
 • Uitwisseling van ervaringen en besprekingen
 • Casestudies met evaluatie
 • Impulsoefeningen in kleine groepen
 • Overdrachtstaken voor het dagelijks leven

Doelgroep van het seminar Time Management

Het seminar over zelf- en tijdbeheer is bedoeld voor wie efficiënte technieken wil leren voor een meer gestructureerde dagelijkse routine. Het richt zich tot deelnemers die hun taken willen structureren, prioriteren en organiseren om ze doeltreffender uit te voeren. Het verklaarde doel van onze cursussen is tijd te winnen voor de belangrijkste en dringendste zaken van de dag en de ervaren tijdsdruk te verminderen.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
22.08.2022 - 23.08.2022
Keulen
1.090,00 EUR
01.09.2022 - 02.09.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
05.09.2022 - 06.09.2022
Webinar
1.090,00 EUR
08.09.2022 - 09.09.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
08.09.2022 - 09.09.2022
Zürich
1,400.00 CHF
12.09.2022 - 13.09.2022
Hannover
1.090,00 EUR
15.09.2022 - 16.09.2022
Wenen
1.090,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Münster
1.090,00 EUR
26.09.2022 - 27.09.2022
München
1.090,00 EUR
06.10.2022 - 07.10.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
10.10.2022 - 11.10.2022
Kassel
1.090,00 EUR
17.10.2022 - 18.10.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
03.11.2022 - 04.11.2022
Münster
1.090,00 EUR
07.11.2022 - 08.11.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
10.11.2022 - 11.11.2022
Wenen
1.090,00 EUR
10.11.2022 - 11.11.2022
Leipzig
1.090,00 EUR
14.11.2022 - 15.11.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
14.11.2022 - 15.11.2022
Zürich
1,400.00 CHF
21.11.2022 - 22.11.2022
München
1.090,00 EUR
24.11.2022 - 25.11.2022
Webinar
1.090,00 EUR
28.11.2022 - 29.11.2022
Neurenberg
1.090,00 EUR
01.12.2022 - 02.12.2022
Keulen
1.090,00 EUR
05.12.2022 - 06.12.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
12.12.2022 - 13.12.2022
Münster
1.090,00 EUR
15.12.2022 - 16.12.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
12.01.2023 - 13.01.2023
Hamburg
1.090,00 EUR
16.01.2023 - 17.01.2023
Keulen
1.090,00 EUR
19.01.2023 - 20.01.2023
Leipzig
1.090,00 EUR
23.01.2023 - 24.01.2023
Webinar
1.090,00 EUR
26.01.2023 - 27.01.2023
München
1.090,00 EUR
06.02.2023 - 07.02.2023
Münster
1.090,00 EUR
09.02.2023 - 10.02.2023
Hannover
1.090,00 EUR
16.02.2023 - 17.02.2023
Frankfurt
1.090,00 EUR
20.02.2023 - 21.02.2023
Berlijn
1.090,00 EUR
27.02.2023 - 28.02.2023
Webinar
1.090,00 EUR
02.03.2023 - 03.03.2023
Wenen
1.090,00 EUR
02.03.2023 - 03.03.2023
Kassel
1.090,00 EUR
06.03.2023 - 07.03.2023
Stuttgart
1.090,00 EUR
16.03.2023 - 17.03.2023
Neurenberg
1.090,00 EUR
20.03.2023 - 21.03.2023
Zürich
1,400.00 CHF
23.03.2023 - 24.03.2023
Keulen
1.090,00 EUR
27.03.2023 - 28.03.2023
Hamburg
1.090,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Münster
1.090,00 EUR
04.05.2023 - 05.05.2023
Frankfurt
1.090,00 EUR
08.05.2023 - 09.05.2023
Berlijn
1.090,00 EUR
08.05.2023 - 09.05.2023
Webinar
1.090,00 EUR
15.05.2023 - 16.05.2023
München
1.090,00 EUR
01.06.2023 - 02.06.2023
Keulen
1.090,00 EUR
05.06.2023 - 06.06.2023
Hannover
1.090,00 EUR
12.06.2023 - 13.06.2023
Wenen
1.090,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Münster
1.090,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Webinar
1.090,00 EUR
19.06.2023 - 20.06.2023
Zürich
1,400.00 CHF
22.06.2023 - 23.06.2023
Neurenberg
1.090,00 EUR
29.06.2023 - 30.06.2023
Berlijn
1.090,00 EUR
03.07.2023 - 04.07.2023
Hamburg
1.090,00 EUR
06.07.2023 - 07.07.2023
Kassel
1.090,00 EUR
13.07.2023 - 14.07.2023
Stuttgart
1.090,00 EUR

Vraag een seminarie over tijdsbeheer aan als interne opleiding

U wilt het seminarie over timemanagement in uw bedrijf houden als een intern seminarie? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij geven u graag uitvoerig advies en stellen een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, het door u aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

meer seminar aanbevelingen voor "Time Management Seminar

Seminar veerkracht
 • 5 Data
 • 5 Steden
45 Recensies

Wat houdt het seminarie over tijdsbeheer precies in?

Time management betekent het bewust vormgeven van iemands dagelijkse werkroutine en het creëren van een fundamentele basis daarin. Dit houdt in dat men zich bewust moet zijn van persoonlijke en professionele doelstellingen en deze duidelijk moet formuleren. Succesvol tijdbeheer houdt in dat de taken die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, worden vastgesteld, geprioriteerd en georganiseerd. Hieruit worden schema's en afsprakenlijsten gegenereerd om een tijdschema af te leiden. Ten slotte impliceert persoonlijke zelfsturing dat methoden en procedures worden toegepast die overeenstemmen met en recht doen aan individueel werkgedrag.

Kan ik mijn efficiëntie verhogen door het time management seminarie?

U zult erin slagen uw efficiëntie te verhogen met de hulp van een seminarie over time management, vooral als u bereid bent uw persoonlijke stijl van time management te classificeren en constructief in vraag te stellen. Wees bereid een individueel profiel van uw sterke en zwakke punten op te stellen, zodat u kunt nagaan welke sterke punten u enerzijds met behulp van de opleiding zou willen ontwikkelen en welke zwakke punten u anderzijds zou willen wegwerken. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn uw routinetaken op een ander tijdstip uit te voeren dan u gewend bent. Sta tijdens het seminar over tijdbeheer open voor tips, trucs en hulp van onze docent.

Tips van onze cursus time management

Het is voor ons belangrijk dat professionals en managers praktische en concrete aanbevelingen voor actie uit het seminarie over timemanagement meenemen, die direct in hun dagelijkse professionele leven kunnen worden toegepast. Op verzoek bieden wij vervolgsessies aan via videoconferentie, telefoongesprek of individuele coaching ter plaatse om de duurzaamheid van de time management training te garanderen. De volgende tips moeten worden geconsolideerd:

 • Doelen stellen
 • Structureren van taken
 • het stellen van prioriteiten ten aanzien van de urgentie en het belang van deze taken
 • Grote taken opsplitsen in stappen
 • Tijddieven opsporen en elimineren
 • Planning tijd buffers
 • Toepassing van voorkeursmaatregelen inzake tijdbeheer in het dagelijkse leven en de beroepspraktijk

Ondersteunt dit seminar mij bij leiderschapstaken?

Managers hebben baat bij het seminarie over tijdsbeheer, niet alleen omdat zij leren hun tijd verstandig te gebruiken, maar ook omdat zij rekening leren houden met de individuele behoeften van hun werknemers. Uw team kan bijvoorbeeld totaal verschillende werkstijlen, werkprocessen en zelforganisatietechnieken hebben. Bovendien helpt dit seminar managers om bijvoorbeeld regels op te stellen voor hun eigen besprekingen en vergaderingen of om tijdverspillers in de communicatie en interactie met elkaar te elimineren. Tenslotte worden zij vertrouwd gemaakt met het gebruik van delegatie; zo leren zij welke taken zonder problemen kunnen worden gedelegeerd.

Hoe helpt het seminarie over timemanagement mij in mijn thuiskantoor?

In het thuiskantoor botsen onvermijdelijk twee werelden: het beroepsleven en het dagelijkse privéleven. In dit verband is het des te belangrijker om benaderingen voor doeltreffend zelfbeheer en zelforganisatie te harmoniseren met methoden voor tijdbeheer. Een duidelijk gestructureerde werkplek en dag in combinatie met een strikte tijdsplanning zijn uw garantie voor de evenwichtsoefening die thuis moet worden uitgevoerd. Een tip van onze interne docenten van het seminar over time management mag in uw thuiskantoor niet worden genegeerd: denk eraan voldoende buffertijden voor onvoorziene gebeurtenissen in te plannen in de zin van stressmanagement!

Inschrijving voor het evenement: Seminar over tijdbeheer

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie