Tijdmanagementseminarie van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminarie tijdbeheer

Het dagelijkse werk doeltreffend organiseren met prioriteiten
 • 55 Data
 • 14 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1.550,00 CHF
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminarie tijdbeheer

Het time management seminar ondersteunt u om uw dagelijks werk op een meer gestructureerde, efficiënte en doelgerichte manier te organiseren. In deze opleiding leert u procedures waarmee u uw tijd realistisch kunt plannen, verstandig prioriteiten kunt stellen en taken efficiënt kunt afronden. Vooral in hectische tijden is het moeilijk het overzicht te bewaren en de rust te bewaren. In deze compacte training leer je hoe je rustig kunt handelen in stressvolle situaties en onder tijdsdruk. Daardoor houdt u meer tijd over voor de echt belangrijke activiteiten van de dag, wat een absolute tijdsbesparing oplevert. U zult versteld staan van uw toegenomen prestaties, zelfverlichting en tevredenheid.

Inhoud van het seminar:

Basisprincipes van tijdbeheer

 • Positionering: Definitie van het individuele tijd- en stressprofiel
 • Van externe vastberadenheid naar zelfbeheersing
 • Manieren voor meer structuur en sereniteit
 • Tijdsmanagement doelen

Realistisch tijd plannen

 • Doelen stellen in een agile werkomgeving
 • Klassieke fouten bij het formuleren van doelstellingen
 • Tijdbuffers voor onvoorziene gebeurtenissen
 • Opstellen van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse plannen
 • Planning volgens de ALPEN-methode

Juiste prioriteiten stellen

 • ABC-analyse: het snelle overzicht
 • Het Pareto beginsel correct toepassen in de praktijk
 • Werken met de Eisenhower Matrix

Het werk doeltreffend organiseren

 • Overzicht houden door taken te organiseren
 • SMART-formule voor taakplanning
 • Bureauorganisatie: structuur in uw controlecentrum
 • E-mails: het systematisch structureren van uw inbox

Snijd het sap af aan tijdverspillers

 • Tijddieven identificeren en stoppen
 • Beheer van onderbrekingen
 • Grenzen stellen door nee te zeggen
 • Principes voor videoconferenties, vergaderingen, telefoongesprekken en e-mails

Methodes voor tijdbeheer

 • Gezien de individuele biologische prestatiecurve
 • Verstandig plannen van routinetaken
 • Gebruik van kalenderfuncties en takenlijsten
 • Beheer van taken en afspraken

Uw voordeel van het seminarie over tijdsbeheer

Door de werkmethode en de praktische intensiteit van het seminar komt u er als deelnemer al tijdens het evenement achter welke werktechnieken bij u passen en welke niet. Het is van cruciaal belang dat u elke tijdmanagement- en zelfmanagementtechniek in de loop van talrijke oefeningen uitprobeert om de respectieve voor- en nadelen te kunnen evalueren. Uw directe meerwaarde van de cursusinhoud van het time management seminar bestaat uit de volgende aspecten:

 • U identificeert uw persoonlijke werkstijl en optimaliseert deze
 • U maakt kennis met de huidige hulpmiddelen voor tijdbeheer
 • U ontwikkelt vaardigheden voor optimaal procesbeheer
 • U stelt prioriteiten en doelen volgens uw type
 • Je krijgt de soevereiniteit over je tijd terug
 • Je blijft kalm en in controle, vooral wanneer de dingen stressvol worden.

Methodologie en didactiek van seminars over timemanagement

Het seminar wordt gekenmerkt door een hoge mate van interactie en toepassingsgerichte oefenunits voor uw werkorganisatie:

 • Input van de trainer
 • Uitwisseling van ervaringen en besprekingen
 • Casestudies met evaluatie
 • Impulsoefeningen in kleine groepen
 • Overdrachtstaken voor het dagelijks leven

Doelgroep van het seminar Time Management

Het seminar over tijdbeheer is bedoeld voor wie efficiënte technieken wil leren voor een meer gestructureerde dagelijkse routine. Het richt zich tot deelnemers die hun taken willen structureren, prioriteren en efficiënter willen organiseren. Het verklaarde doel van onze cursussen is tijd te winnen voor de belangrijkste en dringendste dingen van de dag en de ervaren tijdsdruk te verminderen.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
06.02.2023 - 07.02.2023
Münster
1.190,00 EUR
09.02.2023 - 10.02.2023
Hannover
1.190,00 EUR
16.02.2023 - 17.02.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
20.02.2023 - 21.02.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
27.02.2023 - 28.02.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
02.03.2023 - 03.03.2023
Wenen
1.190,00 EUR
02.03.2023 - 03.03.2023
Kassel
1.190,00 EUR
06.03.2023 - 07.03.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
16.03.2023 - 17.03.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
20.03.2023 - 21.03.2023
Zürich
1.550,00 CHF
23.03.2023 - 24.03.2023
Keulen
1.190,00 EUR
27.03.2023 - 28.03.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Münster
1.190,00 EUR
04.05.2023 - 05.05.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
08.05.2023 - 09.05.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
08.05.2023 - 09.05.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
15.05.2023 - 16.05.2023
München
1.190,00 EUR
01.06.2023 - 02.06.2023
Keulen
1.190,00 EUR
05.06.2023 - 06.06.2023
Hannover
1.190,00 EUR
12.06.2023 - 13.06.2023
Wenen
1.190,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Münster
1.190,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
19.06.2023 - 20.06.2023
Zürich
1.550,00 CHF
22.06.2023 - 23.06.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
29.06.2023 - 30.06.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
03.07.2023 - 04.07.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
06.07.2023 - 07.07.2023
Kassel
1.190,00 EUR
13.07.2023 - 14.07.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
10.08.2023 - 11.08.2023
Münster
1.190,00 EUR
24.08.2023 - 25.08.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
28.08.2023 - 29.08.2023
Keulen
1.190,00 EUR
31.08.2023 - 01.09.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
04.09.2023 - 05.09.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
11.09.2023 - 12.09.2023
München
1.190,00 EUR
21.09.2023 - 22.09.2023
Wenen
1.190,00 EUR
25.09.2023 - 26.09.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
28.09.2023 - 29.09.2023
Zürich
1.550,00 CHF
05.10.2023 - 06.10.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
09.10.2023 - 10.10.2023
Kassel
1.190,00 EUR
16.10.2023 - 17.10.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
19.10.2023 - 20.10.2023
Münster
1.190,00 EUR
19.10.2023 - 20.10.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
06.11.2023 - 07.11.2023
Keulen
1.190,00 EUR
09.11.2023 - 10.11.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
13.11.2023 - 14.11.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
16.11.2023 - 17.11.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
20.11.2023 - 21.11.2023
München
1.190,00 EUR
30.11.2023 - 01.12.2023
Hannover
1.190,00 EUR
04.12.2023 - 05.12.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
07.12.2023 - 08.12.2023
Zürich
1.550,00 CHF
07.12.2023 - 08.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Wenen
1.190,00 EUR
14.12.2023 - 15.12.2023
Münster
1.190,00 EUR
18.12.2023 - 19.12.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR

Vraag een seminarie over tijdsbeheer aan als interne opleiding

Wilt u het seminar in uw bedrijf houden als interne opleiding? Dat kan natuurlijk! Wij adviseren u graag uitvoerig en maken een individuele offerte die aansluit bij uw inhoudelijke focus, het door u aangegeven tijdsbestek en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

Geschikte aanbevelingen voor seminars

Wat houdt het seminarie over tijdsbeheer precies in?

Time management betekent het bewust vormgeven van iemands dagelijkse werkroutine en het creëren van een fundamentele basis daarin. Dit houdt in dat men zich bewust moet zijn van persoonlijke en professionele doelstellingen en deze duidelijk moet formuleren. Succesvol tijdbeheer houdt in dat de taken die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, worden vastgesteld, geprioriteerd en georganiseerd. Hieruit worden schema's en afsprakenlijsten gegenereerd om een tijdschema af te leiden. Ten slotte impliceert persoonlijke zelfsturing dat methoden en procedures worden toegepast die overeenstemmen met en recht doen aan individueel werkgedrag.

Kan ik mijn efficiëntie verhogen door het time management seminarie?

U zult erin slagen uw efficiëntie te verhogen met de hulp van een seminarie over time management, vooral als u bereid bent uw persoonlijke stijl van time management te classificeren en constructief in vraag te stellen. Wees bereid een individueel profiel van uw sterke en zwakke punten op te stellen, zodat u kunt nagaan welke sterke punten u enerzijds met behulp van de opleiding zou willen ontwikkelen en welke zwakke punten u anderzijds zou willen wegwerken. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn uw routinetaken op een ander tijdstip uit te voeren dan u gewend bent. Sta tijdens het seminar over tijdbeheer open voor tips, trucs en hulp van onze docent.

Tips van ons seminar

Voor ons is het belangrijk dat professionals en managers praktische en concrete aanbevelingen voor actie meenemen van het seminar over tijdmanagement, die zij direct in hun dagelijkse professionele leven kunnen toepassen. Op verzoek bieden wij follow-up sessies via videoconferentie, telefoongesprek of individuele coaching ter plaatse om de duurzaamheid van de time management training te garanderen. De volgende tips moeten worden geconsolideerd:

 • Doelen stellen
 • Structureren van de taken
 • Prioriteit geven aan de urgentie en het belang van deze taken
 • Grote taken opdelen in stappen
 • Tijddieven identificeren en elimineren
 • Planning van tijdbuffers
 • Voorkeursmaatregelen voor tijdbeheer toepassen in het dagelijks leven en in de beroepspraktijk

Ondersteunt dit seminar mij bij leiderschapstaken?

Managers hebben baat bij het seminarie over tijdsbeheer, niet alleen omdat zij leren hun tijd verstandig te gebruiken, maar ook omdat zij rekening leren houden met de individuele behoeften van hun werknemers. Uw team kan bijvoorbeeld totaal verschillende werkstijlen, werkprocessen en zelforganisatietechnieken hebben. Bovendien helpt dit seminar managers om bijvoorbeeld regels op te stellen voor hun eigen besprekingen en vergaderingen of om tijdverspillers in de communicatie en interactie met elkaar te elimineren. Tenslotte worden zij vertrouwd gemaakt met het gebruik van delegatie; zo leren zij welke taken zonder problemen kunnen worden gedelegeerd.

Hoe helpt het seminarie over timemanagement mij in mijn thuiskantoor?

In het thuiskantoor botsen onvermijdelijk twee werelden: het beroepsleven en het dagelijkse privéleven. In dit verband is het des te belangrijker om benaderingen voor doeltreffend zelfbeheer en zelforganisatie te harmoniseren met methoden voor tijdbeheer. Een duidelijk gestructureerde werkplek en dag in combinatie met een strikte tijdsplanning zijn uw garantie voor de evenwichtsoefening die thuis moet worden uitgevoerd. Een tip van onze interne docenten van het seminar over time management mag in uw thuiskantoor niet worden genegeerd: denk eraan voldoende buffertijden voor onvoorziene gebeurtenissen in te plannen in de zin van stressmanagement!

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie