Ontwikkelingsprogramma voor projectmanagers van de Dr. G. Kitzmann Academie

Verbetering van de beroepsbekwaamheden van projectmanagers

Uw weg naar de expert
Programmgebühr
4.280,00 EUR
(zzgl. MwSt.)
1. Modul: Bijscholing in projectbeheer
2. Modul: Seminarie tijdbeheer
3. Modul: Opleiding tot projectmanager
4. Modul: Conflictbeheersing in het project

De laatste jaren is projectwerk naar voren gekomen als een vaak begeerd alternatief voor het lijnsysteem of routinewerk. Ongeacht de bedrijfstak vertrouwen veel bedrijven op deze efficiënte vorm van arbeid en worden zij geconfronteerd met de uitdagingen van dynamische markten. Hoewel projectwerk een succesfactor kan zijn, is het niet ongewoon te horen van projecten die jammerlijk mislukken. Dit is vaak te wijten aan verkeerde inschatting, misrekening en wanbeheer van de kant van de projectmanager. Verbetering van de beroepsvaardigheden van projectmanagers is dan ook absoluut noodzakelijk.

Verbetering van de beroepsbekwaamheden van projectmanagers: een kwalificatieprogramma

Het programma van de Dr. G. Kitzmann Academie voor de kwalificatie van projectmanagers is ontworpen om projectmanagers te voorzien van alle noodzakelijke vaardigheden die nodig zijn voor professioneel en succesvol projectwerk. In vier gecoördineerde seminars worden zo de beroepscompetenties van projectmanagers verbeterd. De cursus bestaat uit de volgende seminars:

 1. Gevorderd projectbeheer
 2. Seminar over tijdbeheer
 3. Opleiding tot projectmanager
 4. Conflictbeheersing in het project

De professionele vaardigheden van projectmanagers verbeteren en geld besparen tijdens het proces

Door deel te nemen aan het kwalificatieprogramma voor projectmanagers profiteert u van een besparing van 10% ten opzichte van het boeken van de vier afzonderlijke seminarbijeenkomsten.

Uw geïndividualiseerd opleidingsprogramma

U wilt de professionele competenties van projectmanagers verbeteren, maar u beschikt al over de kennis die u tijdens de genoemde seminars hebt opgedaan? Als onze suggesties voor seminars niet voldoen aan de persoonlijke bijscholingsbehoeften van uw projectmanagers, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u een op maat gemaakte selectie van seminarmodules te vinden uit ons uitgebreide portfolio van onderwerpen die aan uw individuele ontwikkelingsbehoeften voldoen. Ons doel is ervoor te zorgen dat het leertraject van uw projectmanagers met ons kwalificatieprogramma zo op maat en individueel mogelijk is!

Taken van een projectmanager

Als projectmanager bent u betrokken bij een project vanaf het begin, via planning en monitoring, tot de voltooiing ervan. U bent de schakel tussen de klant, het management en alle andere deelnemers aan het project. Alle noodzakelijke informatie wordt in elke fase aan en van u meegedeeld. Daarnaast behoren de volgende taken tot uw takenpakket:

 • Formulering van doelstellingen
 • Opstelling van het projectplan
 • Planning van middelen
 • Berekening van inspanning en kosten
 • Risicoanalyse
 • Controle van
 • Conflictbeheersing
 • Kwaliteitsbeheer

Als u de beroepsbekwaamheden van projectmanagers wilt verbeteren, kunt u dus bijscholing volgen op verschillende werkterreinen.

De 6 belangrijkste competenties van projectmanagers

Hoewel het zinvol is voor professioneel projectmanagement om de technische vaardigheden van projectmanagers te verbeteren, zijn een aantal zachte vaardigheden uiteindelijk cruciaal voor het succes van een projectmanager - en bijgevolg voor het project.

Communicatievaardigheden

Iedereen die een project leidt, moet kunnen communiceren. Als centraal contactpunt voor het management, het projectteam en de klant is een nauwkeurige en feilloze communicatie essentieel om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste informatie. U moet altijd formuleren in overeenstemming met de doelgroep. De teamleden moeten kunnen begrijpen wat precies hun taak is en hebben behoefte aan een contactpersoon die over de nodige achtergrondkennis beschikt en een overzicht heeft van het gehele project. Hoewel mondelinge communicatie een belangrijke rol speelt, mogen schriftelijke vormen van communicatie niet worden verwaarloosd. De communicatiekanalen, zoals het gebruik van e-mails of bepaalde hulpmiddelen, moeten door de projectmanager en door alle andere deelnemers worden beheerst.

Teamwork

Projectwerk is teamwerk. Daarom is het van essentieel belang dat een projectmanager goed met andere mensen kan samenwerken. Een klus kan immers alleen tot een goed einde worden gebracht als alle teamleden de handen ineenslaan.

Probleem- en conflictoplossing

Het is niet ongebruikelijk dat zich in projecten onvoorziene problemen en meningsverschillen voordoen tussen individuele deelnemers die moeten worden beheerd. In dit verband is het van essentieel belang de professionele vaardigheden van projectmanagers te verbeteren en vertragingen, hoge kosten of zelfs een mislukking van het project te voorkomen door problemen en conflicten op de juiste manier aan te pakken.

Organisatie en tijdbeheer

Planning is de alfa en omega in projectmanagement. Als u niet kunt coördineren en plannen, gaat uw project onvermijdelijk tegen de muur. Je kunt de professionele vaardigheden van projectmanagers verbeteren door simpelweg te leren jezelf en je taken goed te organiseren. Met het juiste tijdbeheer, het stellen van prioriteiten en het delegeren van taken, bent u op weg om uw project tot een goed einde te brengen.

Leiderschapsvaardigheden

Als u de professionele vaardigheden van projectmanagers wilt verbeteren, moet u bijzondere aandacht besteden aan hun leiderschapsvaardigheden. Projectmanagers zijn immers zowel leiders als contactpersonen voor diverse belanghebbenden. Voor een soepel projectproces, moet u altijd het projectdoel voor ogen houden voor alle belanghebbenden en uw projectteam duidelijk leiden.

Wendbaarheid & flexibiliteit

In een ideale wereld worden de geplande tijdschema's gehaald en wordt een project zonder vertraging voltooid. Realistisch gezien is dit echter eerder een uitzonderlijk geval. Een belangrijke professionele vaardigheid van projectmanagers die u kunt verbeteren is het voortdurend aanpassen en heroverwegen van het projectplan.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie