In-house opleiding

In-house opleiding

individueel | ter plaatse | online

Verhoog het potentieel van uw medewerkers

Een interne opleiding is een maatregel voor bijscholing binnen het bedrijf. Werknemers en managers verwerven in dit kader van de ontwikkeling van het menselijk potentieel kennis en bekwaamheden over verschillende onderwerpen. In-house opleidingen vinden plaats binnen het bedrijf, in de gebouwen van de klant, en zijn daarom een kosteneffectief alternatief voor andere opleidingen. Bovendien is er de efficiënte mogelijkheid om het hele bedrijf, afzonderlijke afdelingen of alleen managers in één keer op te leiden.

Of het nu gaat om in-house training op locatie of als webinar - wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het ondersteunen van bedrijven bij de bijscholing van hun medewerkers door middel van op maat gemaakte oplossingen die zowel praktisch als individueel zijn!

Ontdek hieronder alles wat u moet weten over dit onderwerp en ons opleidingsaanbod.

Wat is een interne opleiding?

Bedrijfsinterne opleiding is een doeltreffend instrument voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel van elke onderneming om werknemers de kans te geven zich verder te scholen en nieuwe kennis en bekwaamheden te verwerven. Met in-house training krijgen werknemers een op maat gemaakt in-house seminar door externe instructeurs. In veel gevallen biedt bedrijfsinterne opleiding de werknemers en het bedrijf aanzienlijke voordelen ten opzichte van andere vormen van opleiding.

In-house opleidingen kunnen ter plaatse in het bedrijf of online via een speciaal platform worden gegeven en zijn bijzonder nuttig wanneer meerdere werknemers of hele afdelingen vergelijkbare kwalificatiebehoeften hebben.

In-house opleiding: Voordelen van in-house seminars

In-house seminars bieden een aantal voordelen voor zowel werknemers als werkgevers.

Voor werkgevers biedt bedrijfsinterne opleiding de mogelijkheid om op lange termijn in bestaande werknemers te investeren, bijvoorbeeld om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegen te gaan of om essentiële concurrentievoordelen op te bouwen door gelijke tred te houden met snelle ontwikkelingen. Op die manier kunnen nieuwe ontwikkelingen en gespecialiseerde kennis worden geëvalueerd en gepusht. Een ander voordeel is dat de activiteiten van de onderneming niet worden verstoord door de opleiding. Dit komt doordat het personeel kan worden verdeeld in verschillende teams die op verschillende tijdstippen worden opgeleid. Bovendien is een in-house seminar een bijzonder kosteneffectieve optie, aangezien de kosten per werknemer lager zijn wanneer zij in een grotere groep worden opgeleid in plaats van individueel een externe opleiding te volgen. Bovendien worden de interne seminars individueel afgestemd op de operationele uitdagingen, zodat de onderwijsconcepten optimaal kunnen worden aangepast aan het kennisniveau en de verdere opleidingsbehoeften van de werknemers. Door de grote praktische relevantie is deze vorm van opleiding maximaal doeltreffend. Bovendien versterken bijscholingsmaatregelen de loyaliteit van de werknemers aan het bedrijf.

Voor werknemers is interne opleiding een uitstekende gelegenheid om interdisciplinaire kennis en ervaring op te doen. Een uniform niveau van informatie en kennis versterkt op duurzame wijze de teamcultuur en heeft een harmonieus effect op de gehele onderneming en haar succes. Bovendien betekent een interne opleiding ook dat de werknemers in een vertrouwde omgeving worden bijgeschoold en geen lange afstanden hoeven af te leggen of de nacht van huis hoeven door te brengen. De vertrouwde omgeving maakt het ook mogelijk meer concrete situaties en problemen aan te pakken. De consequente praktijkgerichtheid zorgt voor een duurzame en langdurige overdracht van het leerproces.

Waarom opleiding belangrijk is voor bedrijven

Naast de talrijke voordelen van bedrijfsinterne opleiding bevordert de voortdurende bijscholing en opleiding van de werknemers ook de klantentevredenheid en heeft zij een positief effect op het algemene succes van de onderneming. De prestaties en de productiviteit kunnen immers in kwalitatief en kwantitatief opzicht worden verbeterd door gekwalificeerd personeel.

Individuele opleiding en opleiding op maat

Agile methodologieën en digitale vaardigheden geven vorm aan de manier waarop we tegenwoordig werken, en de steeds veranderende wereld van de moderne werkplek stelt nieuwe eisen aan werknemers. Dit houdt ook in dat verschillende bedrijven verschillende behoeften hebben. Zelfs als twee bedrijven in dezelfde bedrijfstak opereren en vergelijkbare doelen nastreven, is elk bedrijf toch een beetje individueel door zijn cultuur of organisatievorm en heeft het dus verschillende competentie- en kennisbehoeften.

Dit is waar wij om de hoek komen kijken, met de opleiding van de Dr. G. Kitzmann Academie kunt u uw team succesvol uitrusten! Wij bieden een verscheidenheid aan opleidingen en trainingen die precies zijn afgestemd op uw behoeften en de opleidingsbehoeften van uw medewerkers - of het nu gaat om digitale vaardigheden, actuele kennis, brede competenties of agile-methoden, wij creëren een interne opleiding die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf en uw medewerkers.

Naast interne opleidingen kunnen seminars ook worden gegeven in de vorm van webinars, moderaties, bemiddelingen, workshops en lezingen. Daarnaast kunnen relevante onderwerpen ook worden geïntegreerd in onze business coaching.

Het opleidingsconcept van de Dr. G. Kitzmann Academie

Een opleiding aan de Dr. G. Kitzmann Akademie betekent voor u: hooggekwalificeerde deskundigen die uw medewerkers op een uniform kennisniveau brengen over het onderwerp van uw keuze - praktisch, behoeftegericht en efficiënt.

In al onze opleidings- en bijscholingscursussen wordt gebruik gemaakt van een groot aantal praktische oefeningen. Deze oefeningen simuleren levensechte situaties uit het dagelijkse werk en zijn uitstekend geschikt om verschillende benaderingen en concepten uit te proberen. Dit wordt gevolgd door reflectie via feedback van de trainer, de groep en, indien gewenst, videoanalyse. Gezamenlijke discussies, individueel en groepswerk vervolledigen het opleidingsconcept. De uitwisseling van ervaringen draagt bij tot het vermogen om over de eigen context heen te kijken. De vragen van de deelnemers worden altijd in de cursus geïntegreerd en de bijbehorende documenten ronden onze bedrijfsinterne opleiding af en consolideren de kennis op lange termijn.

In-house opleidingen: Vaak gestelde vragen

Is er een minimum aantal deelnemers?

Wij hebben geen minimum aantal deelnemers. Wij geven u 100% uitvoeringsgarantie voor alle opleidingen van de Dr. G. Kitzmann Academy, zodat de opleiding ook voor slechts één medewerker kan plaatsvinden.

Is een bedrijfsinterne opleiding de juiste oplossing voor het personeel van mijn bedrijf?

Dit opleidingsconcept is het juiste voor u als u uw personeel op een concrete manier wilt opleiden en ontwikkelen en de inhoud wilt afstemmen op het bedrijf, de sector, de doelgroep en de uitdagingen.

Hoe lang duurt een opleiding?

Dit varieert sterk en hangt af van de individuele behoeften, de voorkennis en het onderwerp. Vooraf stemmen we de duur, het formaat en de inhoud optimaal op elkaar af. Wij geven u graag advies over uw bedrijfsinterne opleiding op maat.

Neem contact op - we kijken uit naar uw aanvraag!