Seminar eerste leidinggevende van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar eerste keer manager

De eerste 100 dagen als leider
 • 13 Data
 • 6 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminar eerste keer manager

Sommige managers bloeien al op aan het begin van hun leiderschapsrol, maar de meeste nieuwe bazen worden eerst geconfronteerd met de vraag: Hoe kan ik mijn leiderschapsfunctie het best vervullen in het dagelijkse werk? Ons seminar biedt u essentiële basiskennis over leiderschap en andere leiderschapstaken, zodat u zelfs uitdagende leiderschapssituaties met vertrouwen aankunt.

Inhoud: Seminar eerste keer manager

Taken en verplichtingen van een leidinggevende rol

 • Persoonlijke houding en zelfreflectie
 • Leiderschap en leiderschapswerk
 • Referentiegroepen en verwachtingen van junior leiders
 • struikelblokken effectief te vermijden en moeilijkheden constructief als kansen te zien

Je eerste weken in een leidinggevende positie

 • Stel een tijdschema op en bereid je voor op de komende leiderschapsverantwoordelijkheid
 • De uitdaging van de eerste werkdag - acceptatie opbouwen en het beoordelingsgesprek aangaan (inclusief de inaugurale rede)
 • Versterken van communicatie en ontwikkelen van inzicht in leiderschap

Alledaags leiderschap in uw eigen bedrijf

 • Rol van de supervisor in vergaderingen en leiderschapsinstrumenten
 • Overzicht van het bedrijf en uw werkomgeving
 • Bedrijfscultuur in het dagelijks leiderschap

Praktische voorbereiding op het dagelijks leiderschap

 • Reflectie en uitwisseling
 • Eigen casestudy's en uitdagingen
 • Ontwikkeling van individuele oplossingen
 • Het persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Uitvoeringsfase en vlotte overgang

Succesfactoren in de uitvoeringsfase

 • Bepaling van strategische doelstellingen, potentieel en leiderschapsgedrag
 • Diepgaande impulsen krijgen over de onderwerpen netwerken, veranderingsmanagement, personeelsbeoordelingen en teamleiderschap
 • Gevallen van beste praktijken en feedbackronde voor de uitwisseling van ervaringen

Uw voordeel: Seminar Eerste Manager

Zodra u een leidinggevende functie krijgt, nemen tegelijkertijd de verwachtingen van u als supervisor toe. Idealiter zou u vanaf het begin blijk moeten kunnen geven van leiderschapscompetentie en de bereidheid van uw werknemers moeten bevorderen om met uw leiderschapsstijl te presteren.

 • Ons First Time Manager seminarie bevordert uw vermogen tot reflectie zodat u in alle leiderschapssituaties kunt schitteren met gevoeligheid en kennis van de menselijke natuur.
 • Met verschillende oefeningen over leiderschapsstijlen en interactie met het team leert u hoe u vertrouwen kunt opbouwen in uw afdeling of ten opzichte van uw personeel, en hoe u de algemene prestaties kunt verhogen
 • Nieuwkomers op ons First Time Manager-seminar krijgen praktische tips over leiderschapsgedrag en gerichte observatie en kunnen zich door analyse- en evaluatieprocessen sneller in het bedrijf oriënteren.
 • Een ander essentieel aspect van onze training voor leiders is de mogelijkheid om te netwerken met gelijkgestemde deelnemers.
 • Daarnaast krijgt u de tools in handen om zo goed mogelijk om te gaan met de verwachtingen van stakeholders

Methodologie en didactiek: Seminarie Eerste Keer Manager

In het seminar voor managers van het eerste uur worden, na een inleiding door de seminarleider, eerst opleidingsimpulsen in korte eenheden gegeven - parallel aan de huidige werklast. Daarna brengt u het geleerde direct in de praktijk in groepswerk. Tot slot kan de trainer open vragen beantwoorden. Er is ook voldoende tijd voor discussie en feedback in de groep.

Doelgroep van het seminar Eerste beheerder

Ons First Time Manager-seminarie richt zich tot toekomstige team- of afdelingsmanagers die hun nieuwe leidinggevende functie optimaal en situationeel willen uitoefenen. U krijgt inzicht in verschillende leiderschapstools en -stijlen, zodat u in de toekomst leiding kunt geven aan een team of een hele afdeling.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
13.02.2023 - 14.02.2023
München
1.190,00 EUR
23.02.2023 - 24.02.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
23.03.2023 - 24.03.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Keulen
1.190,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
29.06.2023 - 30.06.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
04.09.2023 - 05.09.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
14.09.2023 - 15.09.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
25.09.2023 - 26.09.2023
München
1.190,00 EUR
05.10.2023 - 06.10.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
02.11.2023 - 03.11.2023
Keulen
1.190,00 EUR
23.11.2023 - 24.11.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR

Aanvraag seminar First Time Manager als interne opleiding

Hoewel een groot deel van ons First Time Manager-seminar plaatsvindt in de vorm van een open face-to-face-evenement of online als webinar, is het mogelijk de praktijkgerichte face-to-face-workshop rechtstreeks bij u op locatie te houden. Stuur ons een vraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

Verdere aanbevelingen voor het seminar voor managers die voor de eerste keer leiding geven

De top 3 leiderschapsvaardigheden

Uw persoonlijk leiderschapsgedrag kan worden verbeterd met een paar gemakkelijk toe te passen tips. Neem ze ter harte en ontwikkel je leiderschapspotentieel:

 1. Geef altijd constructieve feedback en bewaar een persoonlijke afstand tot uw gesprekspartner. Respect en waardering zijn het halve werk.
 2. Houd te allen tijde de doelstellingen van het bedrijf en de behoeften van uw werknemers voor ogen.
 3. Conflicthantering is een essentieel onderdeel van elke leiderschapsstijl. Uw taak als toezichthouder is om neutraal te blijven.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Hoe ontwikkel je je leiderschaps persoonlijkheid

De keuze van de zogenaamd juiste leiderschapsstijlen is meestal niet gemakkelijk. Het is het beste om adequate leiderschapsinstrumenten klaar te hebben voor de volgende uitdagingen:

 • Vertrouw op de capaciteiten van uw medewerkers en laat zien dat u ook af en toe kunt loslaten en niet altijd het werk van de anderen hoeft te controleren.
 • Houd regelmatig vergaderingen in het team, zodat niet alleen de overdracht van kennis in de werkgroep mogelijk wordt, maar er ook tijd is voor small talk.
 • Oefen retoriek en communicatie. Geef positieve signalen aan het hele team, maar geef kritiek onder vier ogen.
Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie