Seminar Omgaan met Moeilijke Klanten van de Dr. G. Kitzmann Academie

Omgaan met moeilijke klanten

Moeilijke contacten met klanten professioneel aan te pakken
 • 38 Data
 • 13 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1,400.00 CHF
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Seminar Omgaan met moeilijke klanten

Het gevoel van ontevredenheid in onze samenleving neemt voortdurend toe. Het beïnvloedt de manier waarop mensen communiceren, overkomen en met elkaar omgaan. Omgaan met de eigen moeilijke klanten is bijzonder gevoelig en veeleisend. Hoe ga ik om met een klant die compromisloos, veeleisend of zelfs provocerend is tegenover mij en van wie ik tegelijkertijd een zekere economische afhankelijkheid heb? In het seminar Omgaan met moeilijke klanten leert u gesprekstechnieken waarmee u op een meer professionele, de-escalerende en constructieve manier met moeilijke klanten kunt omgaan.

Inhoud: Seminar Omgaan met moeilijke klanten

Persoonlijke houding

 • Positieve houding en vriendelijkheid als uitgangspunt
 • Gevoeligheid voor lichaamstaal, woordkeuze en stem
 • Perceptie als een factor die de eigen communicatie beïnvloedt
 • Ontwikkeling van sympathie en antipathie

Klantentypes in moeilijke gesprekssituaties

 • Herkennen van gedragspatronen van moeilijke klanten
 • Verwachtingen van klanten waarnemen en beheren
 • Het gedrag van moeilijke mensen interpreteren
 • Welke klantfiguren zijn voor mij een bijzondere uitdaging?

Gesprekken voeren met moeilijke klanten

 • Identificeren van spanningsvelden in gesprekken met klanten
 • Herkennen van moeilijke klanten en adequaat reageren
 • Actief luisteren en vraagtechnieken in uitdagende gesprekken
 • Omgaan met spraakzame, betweterige, cynische en cholerische mensen

Hoe klachten en grieven te behandelen

 • Meest voorkomende oorzaken van klantenconflicten
 • Retorische bekwaamheid in klachten
 • Klachten als een kans gebruiken
 • Ontwikkelen en demonstreren van oplossingen

Omgaan met open confrontatie in klantencontact

 • Zelfverzekerd omgaan met agressief gedrag
 • Correct reageren op persoonlijke aanvallen
 • Het niveau van escalatie kiezen en het verloop van het gesprek controleren
 • Oplossings- en afrondingsgerichte communicatie

Uw voordeel: Seminar Omgaan met moeilijke klanten

Deze opleiding zal u de nodige vaardigheden bijbrengen om moeilijke gesprekken met uw klanten op een zelfverzekerde en doelgerichte manier te voeren. Op basis van uw eigen positieve instelling zult u in staat zijn een onderscheid te maken tussen verschillende soorten moeilijke klanten, uw de-escalerende retoriek aan de situatie aan te passen en op constructieve wijze mogelijke oplossingen aan te dragen.

In het seminar Omgaan met lastige klanten leert u:

 • Begrijp de denkpatronen van moeilijke klanten
 • hoe u uw conversatiebeheer kunt aanpassen aan het type klant
 • hoe je professioneel omgaat met de negatieve emoties van een klant
 • Beïnvloed de sfeer van het gesprek positief
 • Ontwikkel uw klantencontact tot een klantenrelatie

Methodologie en didactiek: Seminar Omgaan met moeilijke klanten

Deze opleiding wordt gekenmerkt door een grote praktische relevantie. Daartoe worden in het begin de grondbeginselen voor een constructieve communicatie met moeilijke klanttypes aangereikt door middel van input van de trainer en impulscolleges. In oefeningseenheden die verschillende escalatieniveaus van moeilijke gesprekken met klanten simuleren, kunnen deelnemers de getoonde actie- en reactiepatronen toepassen. Feedback op de oefeningen is gebaseerd op trainer-, groeps- en videofeedback. Besprekingen van casestudy's in de plenaire vergadering, groepswerk door middel van rollenspelen en het gebruik van seminar-documenten ronden de methodische uitvoering in het seminar Omgaan met moeilijke klanten af.

Doelgroep van het seminar Omgaan met moeilijke klanten

Dit evenement is bedoeld voor werknemers, specialisten en managers die regelmatig betrokken zijn bij telefonische, video- of persoonlijke communicatie met klanten. Bovendien is het bedoeld voor mensen die zich ten doel hebben gesteld gesprekssituaties met kritische, moeilijke en ontevreden klanten als kansen te benutten en in staat zijn de dialogen op een zelfverzekerder en meer ontspannen manier te voeren.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
29.08.2022 - 30.08.2022
Münster
1.090,00 EUR
15.09.2022 - 16.09.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Zürich
1,400.00 CHF
22.09.2022 - 23.09.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
26.09.2022 - 27.09.2022
Webinar
1.090,00 EUR
17.10.2022 - 18.10.2022
München
1.090,00 EUR
10.11.2022 - 11.11.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
14.11.2022 - 15.11.2022
Keulen
1.090,00 EUR
17.11.2022 - 18.11.2022
Neurenberg
1.090,00 EUR
24.11.2022 - 25.11.2022
Webinar
1.090,00 EUR
28.11.2022 - 29.11.2022
Hannover
1.090,00 EUR
05.12.2022 - 06.12.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
12.12.2022 - 13.12.2022
Wenen
1.090,00 EUR
12.12.2022 - 13.12.2022
Leipzig
1.090,00 EUR
15.12.2022 - 16.12.2022
Münster
1.090,00 EUR
16.01.2023 - 17.01.2023
Münster
1.090,00 EUR
19.01.2023 - 20.01.2023
München
1.090,00 EUR
23.01.2023 - 24.01.2023
Webinar
1.090,00 EUR
06.02.2023 - 07.02.2023
Frankfurt
1.090,00 EUR
23.02.2023 - 24.02.2023
Hamburg
1.090,00 EUR
27.02.2023 - 28.02.2023
Webinar
1.090,00 EUR
06.03.2023 - 07.03.2023
Zürich
1,400.00 CHF
09.03.2023 - 10.03.2023
Keulen
1.090,00 EUR
20.03.2023 - 21.03.2023
Hannover
1.090,00 EUR
23.03.2023 - 24.03.2023
Wenen
1.090,00 EUR
27.03.2023 - 28.03.2023
Stuttgart
1.090,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Berlijn
1.090,00 EUR
04.05.2023 - 05.05.2023
Neurenberg
1.090,00 EUR
08.05.2023 - 09.05.2023
Münster
1.090,00 EUR
11.05.2023 - 12.05.2023
Webinar
1.090,00 EUR
05.06.2023 - 06.06.2023
Leipzig
1.090,00 EUR
12.06.2023 - 13.06.2023
Keulen
1.090,00 EUR
19.06.2023 - 20.06.2023
München
1.090,00 EUR
22.06.2023 - 23.06.2023
Wenen
1.090,00 EUR
29.06.2023 - 30.06.2023
Hamburg
1.090,00 EUR
03.07.2023 - 04.07.2023
Webinar
1.090,00 EUR
06.07.2023 - 07.07.2023
Zürich
1,400.00 CHF
10.07.2023 - 11.07.2023
Frankfurt
1.090,00 EUR

Seminar over omgaan met moeilijke klanten aanvragen als interne opleiding

U wilt het seminar Omgaan met moeilijke klanten in uw bedrijf houden als een in-house seminar? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Omgaan met moeilijke klanten

Wat is de procedure in het seminar Omgaan met moeilijke klanten?

In het seminar Omgaan met moeilijke klanten krijgen de deelnemers de gelegenheid om situaties met moeilijke klanten uit hun eigen dagelijkse beroepsleven als casestudy voor te leggen. Het doel is de opleiding voor elk individu zo nuttig mogelijk te maken door de oefenscenario's zo levensecht mogelijk te maken. Op basis van de praktijksimulaties worden in de studiebijeenkomstgroep oplossingsrichtingen ontwikkeld en vervolgens in praktijk gebracht. Op deze manier is het reeds tijdens het seminar mogelijk om de omgang met moeilijke klanten uit te proberen om te zien of de ontwikkelde gespreksinstrumenten praktisch en doelmatig zijn, bijvoorbeeld voor gebruik in een call-center. Het is van centraal belang dat elke deelnemer aan het seminar authentiek blijft en zich comfortabel voelt in de context van het toepassen van de nieuwe gesprekstechnieken in het klachtengesprek.

Volgens ons seminar Omgaan met moeilijke klanten, wat maakt dat klanten moeilijke gesprekspartners worden?

In een maatschappij die steeds harder en directer wordt, worden zelfs onze eigen klanten niet gespaard. Bovendien staan cliënten onder prestatiedruk, tijdsdruk en prijsdruk als gevolg van de steeds mondialere en digitale werkwereld. In dit verband helpt het om zich ervan bewust te zijn dat in veel conflictsituaties die als een uitdaging worden ervaren, het niet de klant zelf is die moeilijk is, maar de omgeving waarin hij zich elke dag moet doen gelden. Inzicht in deze invloeden en bijgevolg in staat zijn om op een rustige en de-escalerende manier met een moeilijke klant om te gaan, is reeds de eerste succesvolle stap naar een loyale klant door middel van waarderende klantenzorg.

Het Dealing with Difficult Customers Seminar is niet alleen beschikbaar als open training, maar ook als e-learning, live webinar of in-house presence events. Bel ons vandaag nog om een offerte te krijgen voor de werkplaatsoptie die aan uw behoeften voldoet.

Inschrijving voor het evenement: Omgaan met moeilijke klanten

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie