Geavanceerde opleiding in systemisch leiderschap aan de Dr. G. Kitzmann Academie

Gevorderde opleiding in systemisch leiderschap

Leiderschap voor zelfleiderschap
 • 2 Data
 • 2 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Voortgezette opleiding Systemisch leiderschap

Systemisch leiderschap veronderstelt niet alleen bepaalde basiscompetenties voor leiderschapshandelen, maar gedijt ook op belangstelling, waardering en een open houding tegenover nieuwe dingen. Onze bijscholing in systemisch leiderschap geeft u waardevolle knowhow voor oplossingsgerichte denkwijzen en leert u complexe technieken om uw competentie om te handelen en veranderingsprocessen op gang te brengen duurzaam uit te breiden op een hulpbrongerichte manier.

Inhoud: Gevorderde opleiding in systemisch leiderschap

Grondbeginselen van systemisch leiderschap

 • Systemisch denken en duidelijkheid scheppen als leider
 • Oefeningen om systemische technieken te consolideren
 • Erkenning van de complexiteit van het ontwikkelingsproces

Beginselen van systemisch denken

 • Systemische vragen om probleemoplossend vermogen te versterken
 • Probleem- en oplossingsbril
 • De systemische lus en de mogelijkheden ervan in leiderschapsstijl
 • Realiteits- en mogelijkheidsconstructie

Leiders en persoonlijke houding tegenover het model

 • De verschillen leren tussen mechanistische en systemische modellen
 • Systemisch versus klassiek - met de respectieve voordelen
 • Leren herkaderen voor positieve herinterpretatie

Effecten van systemisch denken

 • Het belichten van de effecten binnen een sociaal systeem
 • Leren over kenmerken van sociale systemen
 • Herkennen en analyseren van interacties binnen het systeem

De systemische lus in detail

 • Opleiding functioneel denken
 • de betekenis van verschillende soorten vragen te internaliseren en ze te gebruiken om problemen op te lossen
 • Veranderende perspectieven door wondervragen

Uw voordeel: Bijscholing in systemisch leiderschap

Ons seminarie over bijscholing in systemisch leiderschap is een leiderschapsseminarie dat u als afdelingshoofd, organisatieadviseur of teamleider verschillende instrumenten aanreikt om oplossingen gericht te implementeren.

 • Verwerf leiderschapsvaardigheden en verruim uw professionele actieradius via systemische technieken en vragen.
 • Neem een grondhouding aan die u in staat stelt veel problemen efficiënter op te lossen
 • Een overzicht krijgen van verschillende systeemhypothesen in de context van personeels- en teamleiderschap als leider
 • Leer over de effecten van systemisch denken in een sociaal systeem
 • Gebruik de systemische lus om problemen op te lossen en maak gebruik van verschillende soorten vragen om dit te ondersteunen

Methodologie en didactiek: Bijscholing in systemisch leiderschap

Onze opleiding Systemisch Leiderschap bestaat uit informatieve theoretische lezingen en een praktisch gedeelte. Deze laatste wordt zwaarder gewogen en omvat talrijke oefeningen om de gevolgde benaderingen te onderbouwen en ze onmiddellijk te kunnen toepassen.

Doelgroep van de bijscholing Systemisch Leiderschap

De opleiding Systemisch Leiderschap is in de eerste plaats bedoeld voor werknemers op alle niveaus die belast zijn met beslissingen over de inzet van middelen en het personeelsbeheer. Bovendien is de opleiding gericht op teamleiders en projectmanagers, alsook op werknemers met leidinggevende taken in het algemeen.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
05.09.2022 - 06.09.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
21.11.2022 - 22.11.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR

Vraag de opleiding Systemisch Leiderschap aan als een in-house opleiding

Indien u dat wenst, kan ons opleidingsseminarie niet alleen rechtstreeks in uw bedrijf worden gehouden, maar kan het ook worden aangepast aan uw specifieke eisen en tijdschema. Stuur ons een vraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

Verdere aanbevelingen voor bijscholing Systemisch leiderschap

Agiler führen
 • 4 Data
 • 4 Steden
19 Recensies

Wat houdt systemisch leiderschap in?

In tegenstelling tot traditionele leiderschapsbenaderingen heeft systemisch leiderschap het voordeel dat alle afzonderlijke deelgebieden van een onderneming en daarbuiten als een groot geheel worden beschouwd. Op die manier kan de onderneming op lange termijn groeien.

Waarom heb je systemisch leiderschap nodig?

De doelstellingen van systemisch leiderschap zijn onder meer dat individuele teams zelf verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig problemen oplossen. U treedt zelf alleen op als toezichthouder, zodat u meer een moderator bent dan een baas. De prestaties van uw personeel blijven echter onaangetast of kunnen zelfs worden verhoogd.

Het belang van systemisch denken voor leiders

Supervisors treden niet op als alwetende bazen, maar ondersteunen het team bij het bereiken van doelen of zorgen ervoor dat werknemers hun eigen doelen stellen en uitvoeren. Bovendien brengen systemische teamleiders een cultuur van feedback en wederzijdse kennisoverdracht tot stand om alle deelnemers te stimuleren. De nadruk ligt minder op kortetermijnwinsten en meer op langetermijnvoordelen.

Inschrijving voor het evenement: Opleiding Systemisch Leiderschap

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie