Seminar conflicthantering van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminarie conflictbeheersing

Herkennen, oplossen en gebruiken van conflicten
Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

Vooral de persoonlijke manier van omgaan met individuele vragen en problemen sprak mij aan.

Ik ben absoluut tevreden over de inhoud van deze opleiding en de methodische uitvoering ervan!

Mijn verwachtingen van het seminar over conflictbeheersing werden volledig ingelost. Er was voldoende gelegenheid om op mijn individuele vragen en problemen in te gaan.

Ik ben zeer tevreden over de professionele bekwaamheid van de trainer van het seminar en over de inhoud van de begeleidende hand-out.

13 Steden
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
Zürich, Münster: van 1.290,00 CHF
 • Lunch-/koffiepauzes inbegrepen
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voorafgaand aan het evenement
 • Implementatiegarantie
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
KOM5020
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voor het evenement
 • Implementatiegarantie
 • Platform: Microsoft Teams
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9 Vertalen
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
KOM5020
Kosten seminar
Prijs op aanvraag (plus BTW en eventuele reiskosten)
 • Individueel aangepast aan uw behoeften
 • Aanwezigheid op locatie of live online training
 • Uitgevoerd op de door u gewenste datum
 • Bespaar tijd en reiskosten
Reserveringsnummer:
KOM5020

Beschrijving: Seminarie conflictbeheersing

Conflicten maken deel uit van ons dagelijks beroepsleven en zijn dus onvermijdelijk. Soms kunnen ze echter ook de hoeksteen vormen voor positieve verandering. Hier is het belangrijk te begrijpen dat de uitdaging van conflictbeheersing niet ligt in het probleem zelf, maar in de aanpak van de betrokkenen. In dit seminar leert u conflicten te herkennen, confrontaties te verminderen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen die rekening houden met verschillende belangen. Gebruik vol vertrouwen de positieve kanten van conflicten voor een constructief ontwikkelingsproces en lever zo een waardevolle bijdrage aan het succes van uw bedrijf.

Inhoud van het seminar: Seminarie conflictbeheersing

Soorten conflicten onderscheiden

 • Wat zijn conflicten en hoe ontstaan ze?
 • Kennismaking met verschillende conflictgebieden
 • Soorten meningsverschillen onderscheiden
 • De oorzaken van conflicten begrijpen
 • Onenigheid tussen twee mensen en in groepen

Waarnemen van de oorsprong van conflicten

 • Herkennen en interpreteren van conflicten
 • Conflictpotentieel en systemen voor vroegtijdige waarschuwing
 • Escalatiestadia van conflicten
 • De dynamiek van een conflict beheren
 • Omgaan met boosheid en woede

Persoonlijke houding tegenover conflicten

 • Basishouding tegenover conflicten
 • Interactie tussen het eigen gedrag en dat van anderen
 • Positieve en negatieve aspecten van een conflict

Conflicten op een gerichte manier beheren

 • Conflictdiagnose en -analyse
 • Onderscheid maken tussen relationele en feitelijke conflicten
 • Conflictgeschiktheid door constructieve cultuur van confrontatie
 • Conflictbeheersing met het oog op toekomstige conflictpreventie

Technieken om conflicten op te lossen

 • Basispatronen van conflictbeheersing
 • Aanpak van het opkomende probleem
 • De-escalerend gebruik van gesprekstechnieken
 • Verduidelijken van behoeften en emoties
 • Ontwikkeling van win-win-oplossingen

Uw voordeel: Seminarie conflictbeheersing

In dit seminar krijgt u de gelegenheid strategieën voor conflictoplossing te leren en te trainen. U zult het vermogen ontwikkelen om de positieve aspecten van meningsverschillen te gebruiken voor uw omgeving, om geschillen te verminderen en wrijvingspunten te verlagen. Uw voordelen van het seminar over conflictbeheersing omvatten het volgende:

 • Je kent verschillende soorten en stijlen van conflicten
 • Conflictperceptie: u herkent opkomende conflicten en beheert ze in een vroeg stadium.
 • Je beheerst methoden om conflicten op te lossen
 • U denkt na over uw persoonlijk conflictgedrag en optimaliseert het
 • U blijft kalm en nuchter in gespannen conflictgesprekken.

Daarnaast helpt het seminar over conflicthantering u te herkennen waar de grenzen van conflicthantering liggen en hoe u daar constructief mee om kunt gaan. In dit persoonlijke seminar leert u hoe u opkomende wrijvingen kunt gebruiken, uw vaardigheden op het gebied van conflictbeheersing kunt versterken en altijd de best mogelijke resultaten kunt bereiken.

Methodologie en didactiek: Seminarie conflictbeheersing

Het bijzondere aan dit seminar over conflictbeheersing is het workshopgerichte karakter ervan. Het seminar is zo gestructureerd dat u uw leeroverdracht maximaliseert door middel van verschillende oefeningen, discussies en de uitwisseling van ervaringen. In het begin worden praktische en actiegerichte vaardigheden voor het oplossen van conflictsituaties aangeleerd door middel van inbreng van de docent en impulspresentaties. Dit wordt gevolgd door rollenspel-oefeningen die u in staat stellen de gepresenteerde methoden uit te proberen en uw perspectief te veranderen. Na elke oefening krijgt u feedback over uw gedrag van de trainer en de deelnemers aan het seminar.

Discussies over geselecteerde onderwerpen van conflictbeheersing dragen bij tot een uitwisseling van ervaringen binnen de groep van het evenement. De bespreking van individuele gevallen met praktische relevantie verbreedt het gezichtsveld voorbij de persoonlijke situatie. Individueel en groepswerk ronden de methodische opzet van het seminar over conflictbeheersing af.

Doelgroep van het seminar over conflictbeheersing

Dit seminar over conflictbeheersing is bedoeld voor managers en specialisten op alle hiërarchische niveaus van organisaties die hun vaardigheden op het gebied van conflictbeheersing willen ontwikkelen en aanscherpen. Het is bedoeld voor deelnemers die op constructieve en creatieve wijze vorm willen geven aan onvermijdelijke conflicten, zodat het resultaat idealiter een toegevoegde waarde is voor de omgeving van alle betrokkenen.

Seminar data & locaties
Datum
Stad
Vergoeding
07.03.2024 - 08.03.2024
Münster
1.290,00 EUR
11.03.2024 - 12.03.2024
Wenen
1.290,00 EUR
14.03.2024 - 15.03.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
15.04.2024 - 16.04.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
18.04.2024 - 19.04.2024
Neurenberg
1.290,00 EUR
25.04.2024 - 26.04.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
06.05.2024 - 07.05.2024
Hannover
1.290,00 EUR
13.05.2024 - 14.05.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
27.05.2024 - 28.05.2024
Leipzig
1.290,00 EUR
06.06.2024 - 07.06.2024
Keulen
1.290,00 EUR
13.06.2024 - 14.06.2024
München
1.290,00 EUR
17.06.2024 - 18.06.2024
Hamburg
1.290,00 EUR
24.06.2024 - 25.06.2024
Wenen
1.290,00 EUR
04.07.2024 - 05.07.2024
Zürich
1.650,00 CHF
08.07.2024 - 09.07.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
22.08.2024 - 23.08.2024
Münster
1.290,00 EUR
29.08.2024 - 30.08.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
05.09.2024 - 06.09.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
12.09.2024 - 13.09.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
23.09.2024 - 24.09.2024
Keulen
1.290,00 EUR
10.10.2024 - 11.10.2024
Hamburg
1.290,00 EUR
17.10.2024 - 18.10.2024
München
1.290,00 EUR
28.10.2024 - 29.10.2024
Leipzig
1.290,00 EUR
07.11.2024 - 08.11.2024
Hannover
1.290,00 EUR
11.11.2024 - 12.11.2024
Neurenberg
1.290,00 EUR
18.11.2024 - 19.11.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
28.11.2024 - 29.11.2024
Zürich
1.650,00 CHF
02.12.2024 - 03.12.2024
Münster
1.290,00 CHF
05.12.2024 - 06.12.2024
Wenen
1.290,00 EUR
09.12.2024 - 10.12.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
12.12.2024 - 13.12.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
16.12.2024 - 17.12.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR

Seminarie conflicthantering ter plaatse in uw bedrijf

U wilt het seminarie over conflictbeheersing in uw bedrijf houden als een interne opleiding? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw verzoek naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de - wij zullen u graag adviseren.

verdere aanbevelingen over "Conflict Management Seminar

Hoe ontstaan conflicten?

De oorzaken voor het ontstaan van moeilijke conflictsituaties kunnen complex zijn. Enerzijds kunnen conflicten met een misverstand tussen personeelsleden een eenvoudige en gemakkelijk op te lossen oorzaak hebben. De situaties worden complexer als de feitelijke en de relationele niveaus elkaar overlappen, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een machtsspel tussen collega's. Tenslotte kan een aanvankelijk onschuldig conflict onnodig escaleren en gecompliceerd worden door onhandig verloop van het gesprek. Daarom worden de volgende punten in ons seminar over conflictbeheersing beschouwd als uitgangspunten voor conflictgevoelige geschillen:

 • onvolledige of slechte communicatie
 • gebrek aan transparantie
 • stereotypen en vooroordelen
 • verschillende doelstellingen
 • machtsspelletjes op het werk en in de privésfeer
 • Tekortkomingen in het leiderschap van de betrokken managers
 • Verschillende waarden, perspectieven en culturen

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

5 stappen in het seminar over conflictbeheersing om conflicten op te lossen

De eerste en centrale stap in conflictoplossing is te kijken naar de onderliggende oorzaak. Elk conflict bestaat met een reden en komt aan het licht door een gebeurtenis. Het is van belang dit beginpunt in een vroeg stadium te diagnosticeren en te analyseren. Dit maakt het mogelijk de huidige situatie aan een escalatieniveau toe te wijzen en op verdere spanningen te anticiperen. Vervolgens is het van belang de discussie op te pakken en de geconstateerde problemen aan te pakken om de collega's de gelegenheid te geven hun individuele attitudes en ideeën naar voren te brengen. De volgende stap is bemiddeling om oplossingen uit te werken die aan verschillende behoeften voldoen. Alleen op die manier kan een resultaat worden bereikt dat door het personeel wordt aanvaard en dat idealiter het uitgangspunt vormt voor een geweldloze ontwikkeling. Samenvattend kunnen deelnemers aan onze seminars over conflictbeheersing in de volgende 5 stappen controverses de baas worden:

 1. Analyse van de verschillende posities
 2. Uitdrukken van emoties en interesses
 3. Respecteren van en rekening houden met behoeften
 4. Samen oplossingen ontwikkelen
 5. Conflicten gebruiken als kansen voor ontwikkeling

Wilt u dat werknemers in uw bedrijf de vaardigheden hebben om conflictgesprekken effectief te voeren? Naast onze open seminars staat ons opleidingsaanbod ook tot uw beschikking op het gebied van interne opleiding en bijscholing. Neem vandaag nog contact met ons op voor uw individuele seminar over conflictbeheersing!

Feedback van klanten op ons seminar over conflicthantering

Vooral de persoonlijke manier van omgaan met individuele vragen en problemen sprak mij aan.

R. Gelke, pro.b Bauleitung GmbH & Co. KG

Ik ben absoluut tevreden over de inhoud van deze opleiding en de methodische uitvoering ervan!

W. Mittermeier, RO-Med Klinieken

Mijn verwachtingen van het seminar over conflictbeheersing werden volledig ingelost. Er was voldoende gelegenheid om op mijn individuele vragen en problemen in te gaan.

M. Rudolph, Initiative Qualitätsmedizin e. V.

Ik ben zeer tevreden over de professionele bekwaamheid van de trainer van het seminar en over de inhoud van de begeleidende hand-out.

A. Ammon, Dr. Becker Group of Companies
Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie