Seminar conflicthantering van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminarie conflictbeheersing

Herkennen, oplossen en gebruiken van conflicten
 • 37 Data
 • 13 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1.550,00 CHF
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminarie conflictbeheersing

Conflicten maken deel uit van ons dagelijks beroepsleven en zijn dus onvermijdelijk. Soms kunnen ze echter ook de hoeksteen vormen voor positieve verandering. Hier is het belangrijk te begrijpen dat de uitdaging van conflictbeheersing niet ligt in het probleem zelf, maar in de aanpak van de betrokkenen. In dit seminar leert u conflicten te herkennen, confrontaties te verminderen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen die rekening houden met verschillende belangen. Gebruik vol vertrouwen de positieve kanten van conflicten voor een constructief ontwikkelingsproces en lever zo een waardevolle bijdrage aan het succes van uw bedrijf.

Inhoud van het seminar: Seminarie conflictbeheersing

Soorten conflicten onderscheiden

 • Wat zijn conflicten en hoe ontstaan ze?
 • Kennismaking met verschillende conflictgebieden
 • Soorten meningsverschillen onderscheiden
 • De oorzaken van conflicten begrijpen
 • Onenigheid tussen twee mensen en in groepen

Waarnemen van de oorsprong van conflicten

 • Herkennen en interpreteren van conflicten
 • Conflictpotentieel en systemen voor vroegtijdige waarschuwing
 • Escalatiestadia van conflicten
 • De dynamiek van een conflict beheren
 • Omgaan met boosheid en woede

Persoonlijke houding tegenover conflicten

 • Basishouding tegenover conflicten
 • Interactie tussen het eigen gedrag en dat van anderen
 • Positieve en negatieve aspecten van een conflict

Conflicten op een gerichte manier beheren

 • Conflictdiagnose en -analyse
 • Onderscheid maken tussen relationele en feitelijke conflicten
 • Conflictgeschiktheid door constructieve cultuur van confrontatie
 • Conflictbeheersing met het oog op toekomstige conflictpreventie

Technieken om conflicten op te lossen

 • Basispatronen van conflictbeheersing
 • Aanpak van het opkomende probleem
 • De-escalerend gebruik van gesprekstechnieken
 • Verduidelijken van behoeften en emoties
 • Ontwikkeling van win-win-oplossingen

Uw voordeel: Seminarie conflictbeheersing

In dit seminar krijgt u de gelegenheid strategieën voor conflictoplossing te leren en te trainen. U zult het vermogen ontwikkelen om de positieve aspecten van meningsverschillen te gebruiken voor uw omgeving, om geschillen te verminderen en wrijvingspunten te verlagen. Uw voordelen van het seminar over conflictbeheersing omvatten het volgende:

 • Je kent verschillende soorten en stijlen van conflicten
 • Conflictperceptie: u herkent opkomende conflicten en beheert ze in een vroeg stadium.
 • Je beheerst methoden om conflicten op te lossen
 • U denkt na over uw persoonlijk conflictgedrag en optimaliseert het
 • U blijft kalm en nuchter in gespannen conflictgesprekken.

Daarnaast helpt het seminar over conflicthantering u te herkennen waar de grenzen van conflicthantering liggen en hoe u daar constructief mee om kunt gaan. In dit persoonlijke seminar leert u hoe u opkomende wrijvingen kunt gebruiken, uw vaardigheden op het gebied van conflictbeheersing kunt versterken en altijd de best mogelijke resultaten kunt bereiken.

Methodologie en didactiek: Seminarie conflictbeheersing

Het bijzondere aan dit seminar over conflictbeheersing is het workshopgerichte karakter ervan. Het seminar is zo gestructureerd dat u uw leeroverdracht maximaliseert door middel van verschillende oefeningen, discussies en de uitwisseling van ervaringen. In het begin worden praktische en actiegerichte vaardigheden voor het oplossen van conflictsituaties aangeleerd door middel van inbreng van de docent en impulspresentaties. Dit wordt gevolgd door rollenspel-oefeningen die u in staat stellen de gepresenteerde methoden uit te proberen en uw perspectief te veranderen. Na elke oefening krijgt u feedback over uw gedrag van de trainer en de deelnemers aan het seminar.

Discussies over geselecteerde onderwerpen van conflictbeheersing dragen bij tot een uitwisseling van ervaringen binnen de groep van het evenement. De bespreking van individuele gevallen met praktische relevantie verbreedt het gezichtsveld voorbij de persoonlijke situatie. Individueel en groepswerk ronden de methodische opzet van het seminar over conflictbeheersing af.

Doelgroep van het seminar over conflictbeheersing

Dit seminar over conflictbeheersing is bedoeld voor managers en specialisten op alle hiërarchische niveaus van organisaties die hun vaardigheden op het gebied van conflictbeheersing willen ontwikkelen en aanscherpen. Het is bedoeld voor deelnemers die op constructieve en creatieve wijze vorm willen geven aan onvermijdelijke conflicten, zodat het resultaat idealiter een toegevoegde waarde is voor de omgeving van alle betrokkenen.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
09.02.2023 - 10.02.2023
Zürich
1.550,00 CHF
13.02.2023 - 14.02.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
23.02.2023 - 24.02.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
27.02.2023 - 28.02.2023
Wenen
1.190,00 EUR
02.03.2023 - 03.03.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
09.03.2023 - 10.03.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
23.03.2023 - 24.03.2023
München
1.190,00 EUR
27.03.2023 - 28.03.2023
Münster
1.190,00 EUR
20.04.2023 - 21.04.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
20.04.2023 - 21.04.2023
Hannover
1.190,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
04.05.2023 - 05.05.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
08.05.2023 - 09.05.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
22.05.2023 - 23.05.2023
Münster
1.190,00 EUR
05.06.2023 - 06.06.2023
Keulen
1.190,00 EUR
12.06.2023 - 13.06.2023
Wenen
1.190,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
22.06.2023 - 23.06.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
26.06.2023 - 27.06.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
03.07.2023 - 04.07.2023
Zürich
1.550,00 CHF
13.07.2023 - 14.07.2023
München
1.190,00 EUR
17.08.2023 - 18.08.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
24.08.2023 - 25.08.2023
Münster
1.190,00 EUR
04.09.2023 - 05.09.2023
Hannover
1.190,00 EUR
11.09.2023 - 12.09.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
21.09.2023 - 22.09.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
05.10.2023 - 06.10.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
16.10.2023 - 17.10.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
19.10.2023 - 20.10.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
06.11.2023 - 07.11.2023
Keulen
1.190,00 EUR
13.11.2023 - 14.11.2023
Zürich
1.550,00 CHF
16.11.2023 - 17.11.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
20.11.2023 - 21.11.2023
Wenen
1.190,00 EUR
27.11.2023 - 28.11.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
04.12.2023 - 05.12.2023
Münster
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
14.12.2023 - 15.12.2023
München
1.190,00 EUR

Seminarie conflicthantering ter plaatse in uw bedrijf

U wilt het seminarie over conflictbeheersing in uw bedrijf houden als een interne opleiding? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw verzoek naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de - wij zullen u graag adviseren.

verdere aanbevelingen over "Conflict Management Seminar

Hoe ontstaan conflicten?

De oorzaken voor het ontstaan van moeilijke conflictsituaties kunnen complex zijn. Enerzijds kunnen conflicten met een misverstand tussen personeelsleden een eenvoudige en gemakkelijk op te lossen oorzaak hebben. De situaties worden complexer als de feitelijke en de relationele niveaus elkaar overlappen, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een machtsspel tussen collega's. Tenslotte kan een aanvankelijk onschuldig conflict onnodig escaleren en gecompliceerd worden door onhandig verloop van het gesprek. Daarom worden de volgende punten in ons seminar over conflictbeheersing beschouwd als uitgangspunten voor conflictgevoelige geschillen:

 • onvolledige of slechte communicatie
 • gebrek aan transparantie
 • stereotypen en vooroordelen
 • verschillende doelstellingen
 • machtsspelletjes op het werk en in de privésfeer
 • Tekortkomingen in het leiderschap van de betrokken managers
 • Verschillende waarden, perspectieven en culturen

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

5 stappen in het seminar over conflictbeheersing om conflicten op te lossen

De eerste en centrale stap in conflictoplossing is te kijken naar de onderliggende oorzaak. Elk conflict bestaat met een reden en komt aan het licht door een gebeurtenis. Het is van belang dit beginpunt in een vroeg stadium te diagnosticeren en te analyseren. Dit maakt het mogelijk de huidige situatie aan een escalatieniveau toe te wijzen en op verdere spanningen te anticiperen. Vervolgens is het van belang de discussie op te pakken en de geconstateerde problemen aan te pakken om de collega's de gelegenheid te geven hun individuele attitudes en ideeën naar voren te brengen. De volgende stap is bemiddeling om oplossingen uit te werken die aan verschillende behoeften voldoen. Alleen op die manier kan een resultaat worden bereikt dat door het personeel wordt aanvaard en dat idealiter het uitgangspunt vormt voor een geweldloze ontwikkeling. Samenvattend kunnen deelnemers aan onze seminars over conflictbeheersing in de volgende 5 stappen controverses de baas worden:

 1. Analyse van de verschillende posities
 2. Uitdrukken van emoties en interesses
 3. Respecteren van en rekening houden met behoeften
 4. Samen oplossingen ontwikkelen
 5. Conflicten gebruiken als kansen voor ontwikkeling

Wilt u dat werknemers in uw bedrijf de vaardigheden hebben om conflictgesprekken effectief te voeren? Naast onze open seminars staat ons opleidingsaanbod ook tot uw beschikking op het gebied van interne opleiding en bijscholing. Neem vandaag nog contact met ons op voor uw individuele seminar over conflictbeheersing!

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie