Verkooptraining van de Dr. G. Kitzmann Academie

Verkoop opleiding

Professioneel verkopen
 • 31 Data
 • 13 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1.550,00 CHF
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Verkoop opleiding

In deze bijscholing krijgt u de nodige basiskennis om succesvol te zijn in de verkoop. Hier ontwikkelt u uw retailer-mentaliteit, doorloopt u op gestructureerde wijze de fasen van het verkoopproces en voert u routinematig essentiële taken in de verkoop uit. U leert hoe u uw klanten voor u kunt winnen met bepaalde succesregels en omgangsvormen, hoe u verkoopgesprekken, inclusief prijsonderhandelingen, met vertrouwen voert, hoe u uw klanten in hun koopbeslissing kunt ondersteunen met voordeelargumenten en, tenslotte, hoe u ze tot het einde van de verkoop brengt met speciale afsluittechnieken. U zult uw klantenrelaties in de toekomst op een strategische en winstgevende manier beheren en uiteindelijk uw verkoopdoelstellingen doeltreffender bereiken.

Inhoud: Verkoop opleiding

Basiskennis verkoop

 • Verkoopsucces door doelstellingen- en prioriteitenbeheer
 • Het doorlopen van de fasen van het verkoopproces
 • Persoonlijke houding, impact en eerste indruk in verkoop
 • Relatiebeheer en klantenbinding

Werven van nieuwe klanten

 • Identificeren van doelgroepen
 • Afspraken maken via telefoon, internet en ter plaatse
 • Voorbereiding van het eerste contact
 • Verloop van een consult en een verkoopgesprek

Het voeren van een succesvol verkoopgesprek

 • Verzameling van informatie en analyse van de behoeften
 • Aanpassing van de verkoopstrategie op basis van de verkregen informatie
 • Het begin van een gesprek vinden en vraagtechnieken gebruiken
 • Beheersing van voordeelargumenten en omgaan met bezwaren
 • Koopsignalen herkennen en prijsargumenten initiëren
 • Pas sluitingstechnieken toe op het juiste moment

Resultaatgericht aanbodbeheer

 • Follow-up van de vergadering met de klant
 • Inzicht in aanbestedingscriteria en gebruik van het aankoopproces
 • Voorbereiden en opvolgen van offertes
 • Professioneel omgaan met kopers

Effectieve klantenplanning

 • Plan de klantendienst op een gestructureerde manier
 • Klantsegmentering en prioritering uitvoeren
 • Plan contactpunten en routes op een tijdsefficiënte manier

Uw voordeel: Verkoop opleiding

In onze verkoopopleiding krijgt u alle basisinstrumenten aangereikt om uw rol als verkoper nog succesvoller te vervullen. U zult nieuwe mogelijkheden en behoeften van klanten ontdekken, verkoopgesprekken beter voorbereid en gestructureerder voeren en klantenrelaties op lange termijn ontwikkelen.

 • U zult het verkoopproces onder de knie krijgen: contact leggen, de verkoop voorbereiden, het gesprek voeren, de offerte opstellen en de follow-up.
 • U krijgt informatie over de behoeften en eisen van uw klanten
 • Je communiceert op een voordeel- en conclusiegerichte manier
 • U beheerst bezwaren, obstakels en prijsonderhandelingen
 • Je ontwikkelt en onderhoudt winstgevende klantenrelaties

Methodologie en didactiek: Verkoopopleiding

In deze sales training ervaart u een praktijkgerichte training in een aansprekende leeromgeving. Inbreng van een deskundige, groepswerk en individueel werk vormen de inleiding tot de opleiding. Dit wordt gevolgd door onderwijseenheden met roltraining, die worden geëvalueerd door video-opnamen en -analyse, zelfreflectie en feedback in de groep. Discussies over de presentatie van casestudy's van beste praktijken verrijken het seminar op praktische wijze. Hier profiteert u van een uitwisseling van ervaringen met andere verkopers. Opleidingsmateriaal zal u helpen om wat u geleerd hebt op te frissen en om het na de opleiding met collega's te bespreken. U vindt de seminarprijs voor het verkoopseminar onder "Seminar data & locaties".

Doelgroep: Verkoopopleiding

De verkoopopleiding is bedoeld voor specialisten en managers die dagelijks in contact staan met klanten en die hun verkoopactiviteiten willen ontwikkelen en hun bestaande competentie willen optimaliseren. Deze verkooptraining richt zich zowel tot nieuwkomers in de verkoop/verkoop als tot ervaren verkopers zonder een overeenkomstig trainingsverleden.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
20.02.2023 - 21.02.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
23.02.2023 - 24.02.2023
Wenen
1.190,00 EUR
02.03.2023 - 03.03.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
16.03.2023 - 17.03.2023
München
1.190,00 EUR
20.03.2023 - 21.03.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
23.03.2023 - 24.03.2023
Zürich
1.550,00 CHF
20.04.2023 - 21.04.2023
Keulen
1.190,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
11.05.2023 - 12.05.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
22.05.2023 - 23.05.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
01.06.2023 - 02.06.2023
Münster
1.190,00 EUR
05.06.2023 - 06.06.2023
Wenen
1.190,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Zürich
1.550,00 CHF
22.06.2023 - 23.06.2023
Hannover
1.190,00 EUR
26.06.2023 - 27.06.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
06.07.2023 - 07.07.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
07.09.2023 - 08.09.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
14.09.2023 - 15.09.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
18.09.2023 - 19.09.2023
München
1.190,00 EUR
25.09.2023 - 26.09.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
05.10.2023 - 06.10.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
09.10.2023 - 10.10.2023
Hannover
1.190,00 EUR
06.11.2023 - 07.11.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
09.11.2023 - 10.11.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
13.11.2023 - 14.11.2023
Keulen
1.190,00 EUR
16.11.2023 - 17.11.2023
Zürich
1.550,00 CHF
20.11.2023 - 21.11.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
23.11.2023 - 24.11.2023
Wenen
1.190,00 EUR
30.11.2023 - 01.12.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
07.12.2023 - 08.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
14.12.2023 - 15.12.2023
Münster
1.190,00 EUR

Verkoopopleiding aanvragen als interne opleiding

U wilt de verkoop opleiding in uw bedrijf als een in-house training uit te voeren? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

meer aanbevelingen voor "Verkooptraining

Welke voordelen heeft een verkooptraining voor mij?

Het verkoopseminar van de Dr. G. Kitzmann Akademie helpt u om motivatie op te doen en structuren te creëren voor uw dagelijkse werk als verkoper. In dit seminar leert u de fasen van een verkoopproces kennen en laat de trainer u zien hoe u verkooppotentieel kunt herkennen, relaties met uw klanten kunt opbouwen en uitbreiden, uw verkoopgedrag daarop kunt afstemmen en prijsgesprekken kunt voeren en opvolgen. U ontwikkelt strategieën voor het leggen van het eerste contact en traint technieken voor een verkoopgerichte aanpak van gesprekken met gelijktijdige klantgerichtheid. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de communicatie van de verkoper met de klant persoonlijk, via video of als telefonische afspraak kan plaatsvinden. In onze verkooptraining reiken wij u technieken aan voor het vinden en presenteren van argumenten, het omgaan met twijfels en weerstand en het bereiken van een sales close. Wat uw follow-up betreft, zult u leren hoe u uw aanbiedingen het best formuleert om uiteindelijk uw producten en diensten verkocht te krijgen.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Wat maakt een goede verkooptraining?

Een rendabele verkooptraining wordt in de eerste plaats gekenmerkt door zijn praktische relevantie. Wij garanderen dit in de seminars omdat onze salestrainers al vele jaren actief zijn in verkoop en distributie en daardoor het evenement kunnen verrijken met uitgebreide inzichten, achtergrondinformatie en voorbeelden. In een praktijkgerichte verkooptraining hebben de deelnemers bovendien de mogelijkheid om hun eigen klantengesprekken te voeren, deze via videoanalyse te analyseren en erover na te denken. Open opleidingscursussen worden ook gekenmerkt door het centrale voordeel dat rollenspelen kunnen worden uitgevoerd met onbekende verkopers. Deze omstandigheid, die bij de interne begeleiding niet wordt gegeven, geeft de oefeningen een zeer reëel karakter.

Hoe kan ik de inhoud van een verkooptraining helpen vormgeven?

Wij hechten veel belang aan uw deelname aan onze verkooptraining! Hoe beter wij op de hoogte zijn van het dagelijkse leven van verkopers, hun behoeften en uitdagingen, hoe nauwkeuriger wij onze opleiding kunnen afstemmen. De onderwerpen van onze open seminars in verkooptraining zijn zo opgezet dat er altijd ruimte en tijd is voor individuele inbreng. Voorafgaand aan een trainingssessie krijgt u de gelegenheid om uw wensen en thema's met betrekking tot het onderwerp kenbaar te maken. Deze worden opgenomen in de briefing en voorbereiding van onze opleiders. Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om aan het begin en tijdens de opleiding aanvullende onderwerpen te vermelden.

Hoe zorg ik voor de duurzaamheid van een verkooptraining?

Om de duurzaamheid van het geleerde in onze verkooptrainingen te garanderen, biedt de Dr. G. Kitzmann Academie de deelnemers een hele reeks succesvolle methoden aan. Ten eerste moedigen wij elke verkoper aan om zich te verbinden tot bepaalde belangrijke lessen van een seminar door 5 lessen op te schrijven die vóór elke klantsituatie in herinnering moeten worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld de regelmatige visualisatie zijn van de volgende vraag: "Welke drie behoeften van de klant heb ik zojuist waargenomen in mijn verkoopgesprek met een klant? Bovendien is het zinvol om de respectievelijke supervisor van een deelnemer erbij te betrekken door hem of haar na afloop van een verkooptraining quizvragen van de Dr. G. Kitzmann Academy aan de seminardeelnemer te overhandigen. Bovendien zijn e-learnings en individuele coachingsessies een goede manier om de opleidingsinhoud na ongeveer 2-4 maanden op te frissen.

Is het succes van een verkooptraining meetbaar?

Wij ondersteunen u bij het meten van het succes van de door u geboekte verkooptraining. Een kwantitatieve evaluatie is mogelijk, op voorwaarde dat vooraf de belangrijkste verkoopcijfers worden genoemd, die zowel vóór als na de verkoop in aanmerking worden genomen. Vraag om zelfbeoordelingen van de deelnemende werknemers en vraag ook om een analoge beoordeling van de respectieve manager. Aanvullende gegevens kunnen worden verkregen via klantenenquêtes, "mystery shopping", het sluiten van een verkoop en de omzet per verkoper. Aanbevolen wordt de gegevens op verschillende tijdstippen te verzamelen, bijvoorbeeld na 4 weken en vervolgens na een half jaar. Indien nodig kunnen wij u ondersteunen met klantenenquêtes met behulp van uw geautomatiseerde enquêtetools.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie