Seminar Agile Mindset

Seminar Agile Mindset

Vergroot uw actieradius
 • 1 Afspraak
 • 1 Stad
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminar Agile Mindset

Een agile mindset beschrijft vooral de eigen (mentale) houding tegenover opkomende problemen en uitdagingen. Dit kan worden getraind en geoptimaliseerd door middel van oefeningen. De digitale transformatie opent de deur voor populaire managementtechnieken als Scrum en Kanban. Gecombineerd met een agile mindset levert dit tal van voordelen op bij het samenwerken in teams en bij deelname aan grotere projecten in het bedrijf. In het Agile Mindset seminar maken de deelnemers kennis met verschillende trainingen en case studies en worden agile procedures en zelforganisatie en verantwoordelijkheid in de werkwereld bevorderd.

Inhoud van de cursus: Seminar Agile Mindset

Zichzelf mondig maken

 • Kennismaking met McGregors concept van de mens en het verband met de innerlijke houding
 • Categorie-denken versus nieuw denken
 • Een agile mindset ontwikkelen
 • Persoonlijkheidsontwikkeling en het leren kennen van de eigen kaart

Empowerment van werknemers en anderen

 • Oefeningen en coaching voor succesvol teamwerk in het bedrijf
 • Tips voor het vormgeven van relaties in de werkwereld
 • Zelfontplooiing als professional en manager bevorderen
 • Feedback geven zonder woorden - het belang van een doorleefde non-verbale feedbackcultuur
 • Het projectteam versterken, de motivatie verdelen en de weerstand verminderen

Het hele team macht geven

 • Je eigen gedrag gebruiken als rolmodel voor anderen
 • Reflecteren op het eigen feedbackgedrag en het voeren van ontwikkelingsgesprekken met als doel de ontwikkeling van het team daadkrachtig te verbeteren.
 • Agile teamontwikkeling en methoden van agile projectwerk

Methoden van agile samenwerking

 • Genieten van leiderschap
 • De generaties en hun kenmerken leren kennen (babyboomers, generatie X, Y, Z)
 • Wendbaarheid in leiderschap en organisatie
 • Zelfreflectie en zelforganisatie om de voorbeeldfunctie als besluitvormer te versterken

Het GRIP-model voor een betere organisatie in het dagelijks (werk)leven

 • Meer potentieel met zwermintelligentie in plaats van individuele intelligentie
 • Gecoördineerde benaderingen en productiviteitsverhogende benaderingen gebruiken bij het leiden van projectteams
 • Gebundelde competenties in het kader van de groep

Het Agile Mindset seminar en uw voordeel ermee

Hoewel in de dagelijkse workflow misschien al agile-methoden worden gebruikt, betekent dit niet dat elke werknemer automatisch een agile-mentaliteit ontwikkelt. Dit kan echter worden opgebouwd en gericht worden toegepast.

 • Het Agile Mindset seminar biedt alle deelnemers aan het seminar de mogelijkheid om specifiek na te denken over hun eigen persoonlijkheid en intensief om te gaan met hun eigen agile mindset.
 • U leert over het GRIP-model en hoe u Scrum kunt gebruiken als productiviteitsverhogende aanpak in het dagelijkse projectwerk.
 • Oriënteer u op typische vragen over projectteams en train uw eigen kader voor meer flexibiliteit en verantwoordelijkheid bij het werken aan projecten van elke omvang in het Agile Mindset seminar.

Methodology/didactics: Seminar Agile Mindset

Het tweedaagse seminar Agile Mindset biedt u geconcentreerde kennis over hoe u uzelf en uw omgeving kunt motiveren en versterken. U leert meer over uw eigen (leiderschaps)persoonlijkheid en gaat intensief om met hoe uw handelingen en gedrag anderen beïnvloeden. Er zijn altijd mogelijkheden om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen. Workshop en groepswerk helpen om de theoretische grondslagen direct te verdiepen en praktisch toe te passen. Deelnemers aan het Agile Mindset seminar krijgen zo waardevolle tips van de trainer en kunnen zo op verschillende manieren hun voordeel doen met het Agile Mindset seminar.

Doelgroep van het seminar Agile Mindset

Het Agile Mindset seminar is primair gericht op managers en medewerkers in projectmanagement en werk. De onderwerpen die in het seminar over de agile aanpak in het project worden behandeld, kunnen dan direct in uw dagelijks management worden toegepast en in anders vaste processen worden geïntegreerd. Met de kennis van het Agile Mindset seminar bent u in staat om conventionele werkgroepen in de toekomst om te vormen tot dynamische projectteams.

Seminar Data & Locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
03.07.2023 - 04.07.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Seminar Agile Mindset als in-house seminar

Vaak is het in de dagelijkse werkroutine niet mogelijk om een seminar van meerdere dagen buiten het bedrijf bij te wonen. Daarom is het Agile Mindset seminar ook beschikbaar als in-house training en kan het direct bij u op locatie worden gehouden. Dit betekent dat managers en medewerkers niet hoeven te reizen en ook direct in hun eigen omgeving kunnen trainen. Op die manier kan het Agile Mindset-seminar direct op de werkplek worden gehouden, wat relatief veel tijd bespaart, en kan de afweging tussen werktijd en bijscholing met succes worden gemaakt. We doen u graag een individueel aanbod. Stuur uw aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Seminar: agile mentaliteit"

Wat is een agile mindset?

Een agile mindset wordt gedefinieerd door een basishouding die gevormd wordt door agile waarden. Kortom, het is een flexibele manier van denken die snel wordt aangepast aan de desbetreffende situatie. Agile staat in dit geval voor het feit dat geen opvattingen of procedures in steen gebeiteld zijn. In de snelle professionele wereld van vandaag stelt een wendbare mentaliteit u in staat om voortdurende veranderingen sneller te volgen en altijd een duidelijk standpunt in te nemen.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Met een agile mindset naar goed zelfbeheer

Vooral wanneer agile managementsystemen pas onlangs zijn ingevoerd of er nog niet veel ervaring op dit gebied is, kan dit leiden tot stress en buitensporige eisen. Het is daarom essentieel dat managers niet alleen begrip tonen voor de teamleden, maar hen ook geleidelijk laten kennismaken met de nieuwe, wendbare processen en werkwijzen. Op die manier is het niet alleen waarschijnlijk dat het in de toekomst productiever zal zijn, maar ook dat de motivatie in het projectteam wordt verspreid en dat beginnende demotivatie snel wordt herkend.

Wendbaarheid in het dagelijks werk

Het dagelijkse beroepsleven is voortdurend aan verandering onderhevig; een feit dat niet kan worden ontkend. Dit betekent dat ook onderwijs en opleiding worden getroffen. Daarom is het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de werkgever belangrijk om altijd open te staan voor veranderingen in het dagelijks werk en niet altijd kritiekloos de eigen principes te volgen. Wendbaarheid kan niet alleen zorgen voor een efficiëntere projectorganisatie, maar scoort ook punten op vele gebieden van de dagelijkse werklast.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie