Telefonische opleiding door de Dr. G. Kitzmann Academie

Opleiding per telefoon

Klantgerichte en overtuigende telefoongesprekken
 • 6 Data
 • 4 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Opleiding per telefoon

Niet iedereen is geboren met de vaardigheden om zelfverzekerd aan de telefoon te communiceren. Het is echter een bekend feit dat de eerste indruk telt, uiteraard ook tijdens het eerste contact aan de telefoon. Vooral in het geval van acquisitie of klachten is het vaak niet gemakkelijk spontaan de juiste woorden te vinden. Immers, vriendelijkheid is slechts het halve werk - als dat al. Professionaliteit, deskundigheid, empathie en een grote portie kalmte spelen een even belangrijke rol. Ons telefonisch seminarie heeft tot doel uw retoriek te ontwikkelen, zodat u zelfs de moeilijkste gesprekken op een gevatte maar gevoelige manier kunt voeren.

Inhoud: Opleiding per telefoon

Grondbeginselen van communicatie

 • Verschillende soorten gesprekken leren kennen en begrijpen
 • Het belang van de eigen stem en woordkeuze
 • Organiseren van telefoonwerk voor effectief werk

Bekwame verschijning aan de telefoon

 • Gesprekken correct voeren en omgaan met communicatieproblemen
 • In staat zijn om prijzen correct te beargumenteren en zelfverzekerd te worden in onderhandelingen
 • Sympathie en interesse wekken bij je gesprekspartner

Consolidatie van de linguïstische uitdrukking en het aanleren van gesprekstechnieken

 • Spreektechnieken toepassen en linguïstische uitdrukking verfijnen
 • Oefenen en toepassen van suggestietechnieken om een gesprek op een doelgerichte manier te leiden
 • Het aanleren en gebruiken van de juiste formuleringen

Gouden regels voor een succesvol telefoongesprek

 • Klachten omzetten in bevredigende oplossingen
 • De wind uit de zeilen nemen van bezwaren en afwijzingen
 • De stemming van je tegenhanger inschatten en die in je eigen voordeel gebruiken

Reflectie op en follow-up van de telefoontraining

 • Analyse van praktische casestudy's van de deelnemers
 • Opleiding telefoongesprekken en rollenspelen
 • Opname van een test telefoongesprek en daaropvolgend gesprek

Uw voordeel: Opleiding per telefoon

U hebt dagelijks te maken met klanten en leveranciers of werkt zelfs op het gebied van helpdesk of account management? Juist hier zijn succesvolle telefoongesprekken - van het begin van het gesprek tot het afscheid - de succesfactor bij uitstek en kunnen worden geperfectioneerd door onze gerichte telefoontraining.

Ongeacht of u in de directe verkoop voor een telefooncentrale werkt of gewoon succesvolle gesprekken met klanten wilt voeren - ons telefoonseminar versterkt niet alleen uw zelfvertrouwen, maar neemt tegelijkertijd uw angst voor onzekere gesprekssituaties aan de telefoon weg.

 • Onze telefoonopleiding omvat zowel de theoretische basis als een uitgebreid praktisch gedeelte met talrijke oefeningen. Uw nieuw verworven vaardigheden kunnen meteen worden toegepast, verbeterd en geperfectioneerd.
 • U weet niet zeker hoe u klachtenbeheer op de meest klantgerichte manier moet uitvoeren? Onze uitgebreide coaching als onderdeel van de opleiding zal u de vaardigheden bijbrengen om de telefoon als communicatiemiddel in uw voordeel te gebruiken - vol vertrouwen en met goede onderhandelingsvaardigheden.
 • In onze telefoontraining krijgt u inzicht in checklists voor verschillende onderwerpen en telefoongesprekken. Deze zullen u helpen om de klantencommunicatie volgens een vooraf bepaald, servicegericht schema te laten verlopen. Dit vermindert het risico dat de draad tijdens het gesprek verloren gaat.
 • Alles wat u nodig hebt voor doeltreffend telefoonwerk: In ons seminar leert u de juiste organisatie van telefoongesprekken, van de voorbereiding tot de uitvoering en het eindverslag.
 • Je traint je charisma aan de telefoon voor meer zelfvertrouwen. Door de juiste uitdrukkingen te gebruiken, vermijdt u kritische irriterende woorden en dodelijke zinnen.

Methodologie en didactiek: Opleiding per telefoon

Uw gedrag is een doorslaggevende factor bij het sluiten van een deal of het werven van een nieuwe klant. Als u een onprofessionele indruk maakt, kan dit uiteindelijk zijn weerslag hebben op het economische succes van uw onderneming. Actief luisteren is ook een vaardigheid die vertrouwen schept in bepaalde fasen van het gesprek, die niet verwaarloosd wordt in onze telefoonopleiding. Tijdens het seminar worden casestudies besproken en worden verschillende opties voor het verloop van het gesprek getoond. Uiteindelijk hebt u de instrumenten in handen om aan de andere kant van de lijn belangstelling te wekken.

Doelgroep van de telefonische opleiding

Onze telefoontraining is niet alleen gericht op medewerkers in de telefonische acquisitie, maar ook op verkoopbinnendienstmedewerkers. Vooral in het laatste geval is het niet ongebruikelijk dat omzet kan worden gegenereerd dank zij specifieke know-how en talrijke klantencontacten. Kwalitatief gespreksbeheer is ook onontbeerlijk voor telefooncentrales en in callcenters. De tijd is hier meestal krap en de potentiële klant heeft meestal noch veel tijd noch veel motivatie om naar uw verzoek te luisteren. Met onze telefoonopleiding leert u de inhoud precies to the point te brengen en over de hele lijn punten te scoren met uw verkoopargumenten.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
19.05.2022 - 20.05.2022
München
1.090,00 EUR
23.06.2022 - 24.06.2022
Webinar
1.090,00 EUR
25.08.2022 - 26.08.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
26.09.2022 - 27.09.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
24.10.2022 - 25.10.2022
München
1.090,00 EUR
24.11.2022 - 25.11.2022
Webinar
1.090,00 EUR

Telefonische opleiding als intern seminarie

U wilt het seminar "Telefoontraining" in uw bedrijf als intern seminar organiseren? Dat is natuurlijk mogelijk. Wij doen u graag een individuele en vrijblijvende aanbieding die aansluit bij uw benadering van de inhoud, uw tijdschema en andere wensen. Stuur ons een vraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen inzake "Telefonische opleiding

 • Aanbeveling
Seminarie retorica
 • 38 Data
 • 14 Steden
64 Recensies

Het belang van telefonische klantenservice

In een tijd waarin veel supportgesprekken geautomatiseerd verlopen en er soms niemand aan de andere kant van de lijn is om de telefoon op te nemen, is persoonlijke klantenservice belangrijker dan ooit. In de klantenservice en de verkoop binnendienst bent u een belangrijk boegbeeld van uw bedrijf. Voor klanten en partners bent u meestal het eerste aanspreekpunt - en kunt u niet alleen verkoop genereren, maar ook waardevolle feedback ontvangen. Dit laatste is een geschenk, omdat het u in staat stelt zowel uw product als uw klantenservice verder te perfectioneren.

Waarom telefonische training zinvol is

Een telefoontraining biedt u niet alleen een grote meerwaarde, want u leert remmingen overwinnen, opener te spreken en overtuigender te argumenteren. Bovendien profiteren uw zakenpartners, klanten en leveranciers dankzij het klantgerichte telefoongedrag evenzeer. De interne communicatie kan ook worden vereenvoudigd en nauwkeuriger worden gemaakt door opleiding.

Met een telefoontraining komt u tot de kern van uw problemen zonder omwegen in de toekomst. Getrainde gespreksrichtlijnen helpen u om doelen te stellen bij telefonische verkoop of om nieuwe klanten te werven. Praktische vraagtechnieken stellen u in staat om zelfs moeilijke telefoongesprekken naar uw hand te zetten.

5 tips voor een succesvol telefoongesprek

 1. Betrek stagiairs bij telefonische acquisitie en klachtenbehandeling - met telefonische training in klantencontact kan het best zo vroeg mogelijk worden begonnen.
 1. Gebruik verschillende vraagtechnieken in telefoongesprekken om het gesprek te sturen of te voorkomen dat het in cirkels ronddraait zonder resultaat. Daartoe behoren gesloten vragen, d.w.z. vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord, of de integratie van de populaire W-vragen.
 1. Ontmoet je gesprekspartner altijd op ooghoogte en breng dit over. Leer uw klant te begrijpen en ontmoet hem of haar waar hij of zij zich op dat moment bevindt. Probeer de problemen, wensen en behoeften van uw gesprekspartner te interpreteren.
 1. Vooral met gefrustreerde bellers, moet je geduldig en kalm zijn. Je kalmte zal overslaan op je tegenhanger en zo bijna elke situatie onschadelijk maken, hoe delicaat ook.
 1. Luister goed, je kunt vaak tussen de regels door lezen. Wees behulpzaam en vraag aan het eind van het gesprek om bevestiging dat er geen verdere vragen zijn. Hier zorgt een beetje klantgerichte hulp voor tevreden klanten - en tegelijkertijd voor goede merkambassadeurs.

Inschrijving voor het evenement: Telefoontraining

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie