Conflicthantering in het project aan de Dr. G. Kitzmann Academie

Conflictbeheersing in het project

Oplossen van conflicten tussen projectmedewerkers
 • 10 Data
 • 4 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Conflictbeheersing in het project

Vooral bij projectwerk en projectmanagement kunnen de verschillende standpunten van projectleiders en teamleden spanning veroorzaken en tot conflictsituaties leiden. Daarom is conflictbeheersing een van de belangrijkste instrumenten in projectmanagement. Projectleiders moeten in staat zijn een mogelijke escalatie als gevolg van misverstanden of verschillende standpunten van teamleden op voorhand te voorkomen. Maar in geen enkele projectbeschrijving staat hoe ingewikkeld dit soms is. Daarom is training in het omgaan met conflicten in projecten de sleutel tot projectsucces en succesvolle interpersoonlijke communicatie in projectmanagement.

Inhoud: Conflictbeheersing in het project

Wat is een conflict?

 • Herkennen van conflicten en verschillende soorten en stijlen van conflicten in projectwerk.
 • Bevordering van het eigen vermogen om met conflicten om te gaan en reflectie over de eigen houding tegenover conflicten
 • Leer de stadia van escalatie kennen en de gevolgen ervan voor de conflictpartners en het projectbeheer.

Eigen emoties en die van anderen interpreteren

 • I-boodschappen en overeenkomsten
 • Controle over eigen emoties en die van anderen
 • Het bereiken van compromissen en overeenstemming met bevredigende oplossingen

Het conflict gesprek

 • Schuld en destructieve gedachten omzetten in oplossingen
 • Conflictsituaties en ruzies met de andere partij vermijden
 • Hoe om te gaan met conflicten met klanten

Oplossen van conflicten

 • Klachten en afwijkingen van het plan objectief en constructief bespreken
 • Verduidelijking van meningsverschillen tussen projectmedewerkers en teamleden en bemiddeling tussen de strijdende partijen
 • Zelfhulpinstrumenten voor constructieve conflictoplossing volgens Glasl

Communicatie met cliënten

 • Oefenen van conflictbesprekingen in praktische rollenspelen
 • Moeilijke gesprekken met klanten aan te gaan
 • Vermijden van conflicten door gerichte conflictbeheersing in het project

Uw voordeel: Conflictbeheersing in het project

Als team- of projectleider is het dagelijkse leven in projectwerk of projectmanagement niet altijd gemakkelijk. Je bent verantwoordelijk voor conflictoplossing en -beheersing in het project, moet misverstanden tijdens projectvergaderingen de wind uit de zeilen nemen en de persoonlijke ontwikkeling van je team bevorderen. Door ons seminar zult u het projectsucces van uw team op lange termijn verbeteren en conflictsituaties en meningsverschillen in de toekomst in een mum van tijd kunnen oplossen.

 • Leer in ons seminar over conflictbeheersing in het project om mogelijke verbale aanvallen en een daaropvolgende escalatie te voorkomen en het conflictpotentieel te verminderen.
 • Train hoe om te gaan met verschillende soorten conflicten om de faalangst bij uw teamleden weg te nemen. Meer informatie over conflicten over doelen, rollen en verdeling.
 • Aanvallen kunnen grote schade aanrichten op het niveau van de relatie. Leer relevante aspecten van conflicthantering in projecten en hoe deze te gebruiken om conflicten in het projectteam op te lossen.
 • Onenigheid tijdens een projectvergadering kan de productiviteit van het hele team verminderen en tot gevolgen leiden met andere belanghebbenden.
 • Leer als projectmanager compromissen te sluiten en weerstand of onenigheid te zien als een kans. In ons seminar oefent u de juiste formulering van boodschappen, zodat de effecten en reacties van de conflictpartijen voorspelbaar worden.

Methodologie en didactiek: Conflicthantering in het project

Ons seminar over conflictbeheersing in projecten bestaat uit een theoretisch gedeelte met een uitgebreide interactieve presentatie, alsmede diverse praktische oefeningen. Daarnaast zijn er verschillende werkbladen over conflictoplossing en conflictanalyse en een geïmproviseerd rollenspel. Dit laatste is bedoeld om u als projectmanager voor te bereiden op moeilijke klantenvergaderingen en de daarmee gepaard gaande gevolgen. Zo kunt u sneller tot een bevredigende overeenkomst komen in geval van meningsverschillen over termijnen of klachten. Tijdens ons tweedaags seminar leert u relevante informatie die u aan het eind van de dag in een openhartige discussie kunt doornemen.

Doelgroep van het seminar Conflicthantering in projecten

Omgaan met conflicten is niet alleen essentieel voor projectleiders en projectmanagers. Uiteindelijk hebben alle bij het conflict betrokken partijen, d.w.z. werknemers, klanten en leveranciers, baat bij een goed functionerend conflictmanagement in projecten, zodat het seminar Conflictmanagement in projecten ook op een grote groep mensen gericht is. Projectteams werken productiever dankzij hun actieve deelname aan conflictoplossing en bereiken bijgevolg sneller de projectdoelstellingen.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
09.02.2023 - 10.02.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
20.03.2023 - 21.03.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
04.05.2023 - 05.05.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
12.06.2023 - 13.06.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
06.07.2023 - 07.07.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
18.09.2023 - 19.09.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
05.10.2023 - 06.10.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
19.10.2023 - 20.10.2023
München
1.190,00 EUR
23.11.2023 - 24.11.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
07.12.2023 - 08.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Conflictbeheersing in het project als intern seminar

U wilt het seminar "Conflicthantering in projecten" in uw bedrijf organiseren als interne opleiding? Dat is natuurlijk mogelijk. Wij doen u graag een individueel en vrijblijvend aanbod dat aansluit bij uw inhoudelijke aanpak, uw tijdsbestek en andere wensen. Stuur gewoon een aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

meer aanbevelingen voor seminars "Conflicthantering in projecten

Hoe conflicten in een vroeg stadium te herkennen

Als projectmanager kunt u het ontstaan van conflicten niet altijd van tevoren onderkennen. De betrokkenen kunnen zich terugtrekken, andere teamgenoten mijden en op de vlucht slaan. Andere karaktertypes drukken de escalatieniveaus luid uit. Het enige wat hier van belang is, is dat u als projectmanager conflictpotentieel vroegtijdig onderkent en op ooghoogte bemiddelt tussen de conflicterende partijen.

Niet alle conflicten zijn hetzelfde

Conflicten kunnen zich op verschillende niveaus voordoen. Hoewel vermeende trivialiteiten vaak de oorzaak van een conflict zijn, zijn de werkelijke oorzaken meestal dieper geworteld. Naast de 9 niveaus volgens Glasl, kan conflictanalyse nog in drie andere gebieden worden onderverdeeld:

 1. Het rationele niveau verwijst naar concreet conflictbeheer in het project. Er doet zich een probleem voor dat rationeel kan worden beoordeeld en besproken. Als conflicten zich alleen op dit niveau afspelen, zijn zij gewoonlijk betrekkelijk gemakkelijk op te lossen.
 2. Op het emotionele vlak liggen conflicten, vooral in het beroepsleven, vaak lange tijd verborgen. Dit kan bijvoorbeeld de subliminale rivaliteit tussen collega's zijn die nooit ter sprake komt vanwege taboes in het bedrijf. Dergelijke conflicten bevinden zich vaak al aan de bovenkant van de escalatieniveaus, waar de betrokkenen in het conflict elkaar al professioneel en privé willen vernietigen.
 3. Het sociale of relationele niveau speelt een rol wanneer de persoonlijkheid van een conflictpartner is geschonden. Bijvoorbeeld in gevallen van blootstelling, of (on)opzettelijk letsel. Deze beschadigingen zijn soms het moeilijkst te herstellen.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

3 stappen naar succesvolle conflictoplossing in het project

 1. Houd een register of dagboek bij van subtiele aanwijzingen van mogelijke conflicten. Noteer het onderwerp, de betrokkenheid van de werknemers en de exacte datum. Het gaat er hier niet om een schuldige aan te wijzen, maar om de conflictpartijen meer in detail de details te laten zien.
 2. Vertrouw op je intuïtie, je hebt vaak gelijk. Merkt u een gespannen werksfeer in het projectteam? Het moreel zakt en deadlines en projectdoelen kunnen niet meer gehaald worden? Ondervraag de situatie en pak discrepanties direct aan.
 3. Zonder omwegen tot de kern van het probleem komen. Succesvol projectmanagement vereist dat u, als projectmanager, blijk geeft van de competentie om de betrokkenen bij het conflict actief te benaderen en zo tot een gezamenlijke opheldering of overeenkomst te komen, ongeacht het soort conflict.
Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie