Leiderschapsseminaries van de Dr. G. Kitzmann Academie

Leiderschap seminars

21 Onderwerpen
238 Data
14 Steden

Seminar over leiderschap: Hoe leidt u uw team op competente en winstgevende wijze

Goed leiderschap in een onderneming is niet alleen van invloed op de motivatie en de tevredenheid van de werknemers, maar bijgevolg ook op het succes van de onderneming. Leiderschap is echter niet altijd hetzelfde en zeker niet altijd goed leiderschap. Afhankelijk van het bedrijf en de functie kunnen uw verantwoordelijkheid en autoriteit als leider variëren. Onze leiderschapsseminars zijn gericht op verschillende doelgroepen en behandelen dienovereenkomstig verschillende aspecten. De nadruk ligt op het verwerven of verbeteren van uw leiderschapsvaardigheden en uw dagelijks leiderschap. Ontwikkel uw leiderschapspersoonlijkheid in een leiderschapsseminarie en leid uw team met professionele bekwaamheid, situationeel leiderschapsgedrag en flexibiliteit veilig en vol vertrouwen door tijden van verandering.

Bijzonder populaire seminars op het gebied van leiderschapstraining

De grondbeginselen van leiderschap - beroepsbekwaamheid is niet hetzelfde als leiderschapsbekwaamheid

Leiderschap wordt verschillend gedefinieerd naar gelang van de context. Volgens Lutz von Rosenstiel, hoogleraar organisatie- en bedrijfspsychologie, is "leiderschap (...) het rechtstreeks, opzettelijk en doelgericht uitoefenen van invloed door houders van superieure posities op ondergeschikten met behulp van communicatiemiddelen"[1]. Leiderschap betekent dus in wezen het eigen gedrag, dat van de werknemers en bijgevolg dat van de hele organisatie zodanig beïnvloeden dat bepaalde doelstellingen kunnen worden bereikt. Beroepsbekwaamheid alleen is dus niet voldoende om met succes leiding te geven aan een team, een afdeling of zelfs een hele onderneming.

[1] Rosenstiel, L.: https://www.fritz.tips/was-ist-fuehrung-nach-rosenstiel/ - geraadpleegd op 01.10.2021

Wat is een leiderschapsseminarie?

Onze leiderschap seminars zijn ontworpen om u te voorzien van leiderschap vaardigheden voor uw toekomstige of huidige baan. Afhankelijk van het seminar ontvangt en ontwikkelt u theoretische achtergrondkennis over uw respectieve leiderschapssituatie, verwerft u de nodige soft skills en wordt u met diverse tactieken en instrumenten op een praktische manier voorbereid op mogelijke uitdagingen en situaties in uw dagelijks leiderschap. Hoe kun je zelfverzekerd overkomen als een leidende professional? Hoe verdient u de erkenning van uw werknemers en hoe kunt u hen motiveren? In onze leiderschapsseminaries bereiden we u optimaal voor op nieuwe uitdagingen of verdiepen we uw bestaande vaardigheden.

Waarom is een leiderschapsseminarie zo belangrijk voor u?

Het succes van een team of zelfs van een hele onderneming staat of valt met het succes van een manager. Het resultaat hangt in de eerste plaats af van het eigen leiderschapsgedrag en het personeelsbeleid. Een leidinggevende functie gaat gepaard met een voorbeeldfunctie, die op zijn beurt een impact heeft op de arbeidstevredenheid van uw team. Als uw personeel tevreden is, kunt u hogere werkprestaties verwachten, wat het team en bijgevolg ook uw taak als supervisor succesvol maakt. Bovendien zal dit u helpen uw personeel en het bedrijf te behouden.

10 kwaliteiten die een goede leider maken

 1. Vakbekwaamheid: om door uw team als supervisor aanvaard en gerespecteerd te worden, moet u over de nodige vakkennis en ervaring beschikken.
 2. Communicatievevaardigheden: Goede communicatie is belangrijk. Wees transparant en zorg voor een regelmatige uitwisseling van informatie tussen uw team en uzelf.
 3. Verantwoordelijkheidszin: Wees u bewust van uw taken en geef met uw beslissingen richting aan uw team. Wees betrouwbaar.
 4. Conflictbeheersing: Conflicten maken ook deel uit van het dagelijks werk. Manage ze succesvol door eerlijk, rechtvaardig en geduldig te zijn.
 5. Teamwork: Uw taak als senior professional is het bevorderen van de samenwerking van uw team.
 6. Emotionele intelligentie: Bewustzijn van je persoonlijke sterke en zwakke punten en empathie en geloofwaardigheid zijn essentieel voor een rechtvaardig en individueel personeelsbeleid. Beargumenteer altijd de feiten en maak geen misbruik van je machtspositie.
 7. Passie: In een leiderschapspositie heb je een voorbeeldfunctie. Uw houding tegenover het werk wordt op lange termijn weerspiegeld in het moreel van uw team.
 8. Motiverend vermogen: alleen gemotiveerd personeel werkt goed en met plezier.
 9. Constructiviteit: Kritiek is belangrijk, maar moet constructief zijn om daadwerkelijk verbeteringen tot stand te brengen en de tevredenheid van het personeel te handhaven.
 10. Delegatievaardigheid: Zelfs als u alles kunt, zult u niet de tijd hebben om alles alleen te doen. Vertrouw op uw werknemers en delegeer taken.

3 Voordelen van leiderschap seminars voor je dagelijkse leiderschap leven

 • Identificeer tekortkomingen in uw leiderschapsstijl en leer hoe u deze kunt tegengaan met de juiste zachte vaardigheden en tactieken.
 • Leer hoe u respect en vertrouwen van uw werknemers kunt krijgen.
 • Oefen hoe u uw team op een motiverende en dus succesvolle en winstgevende manier kunt leiden en hoe u uw medewerkers met waardering kunt behandelen.

Leiderschapsseminars: Welk seminar is geschikt voor mij?

Onze leiderschap seminars zijn praktijkgericht en gericht op verschillende doelgroepen. Of je nu een beginnende of ervaren manager bent met of zonder bevoegdheid om richtlijnen uit te vaardigen - wij pakken je op in jouw overeenkomstige situatie met onze selectie van leiderschapsseminars.

Van collega tot leidinggevendeseminar: Aspirant leidinggevenden met een zekere mate van verantwoordelijkheid leren zichzelf te laten gelden in hun nieuwe leiderschapsrol.

Leidinggeven zonder leidinggevende: Teamleiders, projectmanagers, productmanagers zonder formele autoriteit leren leidinggeven met acceptatie en competentie.

Seminar over leiderschap van medewerkers: Ervaren managers die hun huidige leiderschapsstijl heroverwegen en graag veranderingen willen zien in hun huidige dagelijkse leiderschap.

Seminar personeelsbeoordeling: Personeelsmanagers of medewerkers met personeelsverantwoordelijkheid die gesprekken met hun medewerkers willen integreren als managementtool.

Onze leiderschapsseminars vinden plaats op locatie in 14 steden. Afhankelijk van de datum zijn er ook webinars beschikbaar voor deelname vanuit huis. Bent u werkgever en wilt u zo'n leiderschapsseminar voor uw medewerkers organiseren als interne training? Neem dan contact met ons op via kontakt@drgkitzmann-akademie.de.

Zorg voor de leeroverdracht van uw seminarbezoek achteraf met onze e-learnings

Seminar over leiderschap: met deze methoden verbetert u uw leiderschapsstijl en ontwikkelt u uw leiderschapspersoonlijkheid

De methoden die worden gebruikt om kennis over te dragen in de individuele leiderschapsseminars verschillen gedeeltelijk. In principe zijn al onze leiderschap seminars sterk praktisch gericht. In individueel en groepswerk ontwikkelt u zelfstandig of in teamverband theorieën en instrumenten, die u in de praktijk brengt in interactieve oefeningen met concrete casestudies. Afhankelijk van het seminar zullen rollenspelen en video-opnamen en -analyses worden toegevoegd. U krijgt steeds feedback van uw seminarleider en in discussierondes krijgt u de kans om met de andere cursisten van gedachten te wisselen. Hebt u vragen over specifieke situaties die u op het werk hebt meegemaakt? U kunt op elk moment individuele casestudy's meenemen naar het seminar. Na afloop van het seminar ontvangt u documenten waarin u uw kennis kunt opfrissen, ook na afloop van het leiderschapsseminar.

Ontdek andere thematische werelden naast onze leiderschapstrainingen

Communicatie
 • 18 onderwerpen
 • 250 Data
 • 14 Steden
Persoonlijkheidsontwikkeling
 • 12 onderwerpen
 • 129 Data
 • 13 Steden
Werkorganisatie en werktechniek
 • 16 onderwerpen
 • 131 Data
 • 14 Steden
Distributie & Verkoop
 • 14 onderwerpen
 • 90 Data
 • 8 Steden
Inkoop
 • 3 onderwerpen
 • 45 Data
 • 10 Steden
Train de Trainer
 • 1 thema
 • 8 Data
 • 5 Steden
Recht en gegevensbescherming
 • 3 onderwerpen
 • 4 Data
 • 1 Stad
Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie