Aankoop Opleiding van de Dr. G. Kitzmann Academie

Opleiding: Inkoop

Professioneel en winstgericht handelen als koper
Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

De professionele bekwaamheid van de seminarleiders was uitstekend.

Ik vond de individuele uitvoering van het seminar en de mogelijkheid om alle vragen te stellen super. Een zeer goede training in het algemeen!

Ik vind de gedetailleerde uitleg van de aankooptechnieken en de tips over hoe je het geleerde in je dagelijkse beroepsleven kunt toepassen erg nuttig!

Ik vond het vooral leuk dat het heel ontspannen en aangenaam was, en dat de inhoud van de opleiding niet alleen maar op een puur feitelijke manier werd doorgewerkt.

8 Steden
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Lunch-/koffiepauzes inbegrepen
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voorafgaand aan het evenement
 • Implementatiegarantie
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
EIK8010
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voor het evenement
 • Implementatiegarantie
 • Platform: Microsoft Teams
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9 Vertalen
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
EIK8010
Kosten seminar
Prijs op aanvraag (plus BTW en eventuele reiskosten)
 • Individueel aangepast aan uw behoeften
 • Aanwezigheid op locatie of live online training
 • Uitgevoerd op de door u gewenste datum
 • Bespaar tijd en reiskosten
Reserveringsnummer:
EIK8010

Beschrijving: Opleiding Aankoop

Met hun activiteiten leggen de kopers de basis voor de rentabiliteit van de onderneming. De hele waardeketen profiteert van concurrentievoordelen die reeds bij de inkoop worden gegenereerd. In deze basisopleiding: Inkoop, leert u de centrale strategische instrumenten van de inkoop en traint u hun professioneel gebruik. U voert zelfverzekerd onderhandelingen met leveranciers en behaalt inkoopsuccessen door bekwaam te controleren.

Inhoud: Inkoopopleiding

Taken en doelstellingen van inkoop

 • Belang en functie van inkoop in de onderneming
 • De verwachtingen van de onderneming inzake aankoop kennen
 • Coördinatie van de doeldriehoek: kosten, kwaliteit, tijd
 • Beheer van het conflict tussen de doelstellingen van koper en verkoper

Aankooporganisatie

 • Beheer van het aanbestedingsproces
 • Op professionele wijze inlichtingen inwinnen en aanbestedingen uitschrijven
 • Maak het zoeken en selecteren van leveranciers transparant
 • Gewogen multi-factor vergelijking

Methoden, instrumenten en strategieën voor aankoop

 • Vergelijking van analysetechnieken: ABC-, waarde- en XYZ-analyse
 • Benutting van het winstpotentieel bij aankoop
 • Cyclisch gedrag van de koper
 • bewaking en waarborging van termijnen met het oog op risicobeheersing
 • Klachten en aansprakelijkheid van de fabrikant

Communiceren en onderhandelen bij aankopen

 • Beginselen van succesvolle communicatie voor kopers
 • Het bepalen van de eigen onderhandelingsstijl
 • Argumentatietechnieken en onderhandelingstactieken bij aankopen
 • Herkennen en afweren van manipulatie door de andere partij

Inkoop controlling

 • Een overzicht creëren door benchmarking en rapportage
 • Interpreteren en gebruiken van aankoopindicatoren
 • Afleiden van kernprestatie-indicatoren (KPI)

Uw voordeel: Inkoopopleiding

Als professionele inkoper draagt u rechtstreeks bij tot de rentabiliteit van uw product- en dienstengroepen. De besparingen die u bij de inkoop realiseert, hebben ook een aanzienlijke invloed op het bedrijfsresultaat. Met dit seminar zult u in staat zijn om met vertrouwen en winstgevendheid deals te sluiten met verkopers - die overigens gemiddeld drie keer zo vaak worden opgeleid als kopers. In dit inkoopseminar leert u

 • maak kennis met de uitgebreide gereedschapskist van inkoop
 • de functies en processen in de aankoop begrijpen
 • hoe de instrumenten als koper te gebruiken naar gelang van de situatie
 • het herkennen en met succes benutten van aankoopmogelijkheden
 • hoe u zelfverzekerd kunt onderhandelen met verkopers en key account managers
 • de meetbaarheid van de prestaties bij aankopen te waarborgen

Methodologie en didactiek: Inkoop van opleiding

Het kopersseminar is sterk praktijkgericht en wordt gekenmerkt door interactieve leermethoden. Inbreng van de trainer, groepswerk en impulscolleges vormen de inleiding tot deze cursus en dienen om de basisinstrumenten van een inkoper te ontwikkelen. Dit wordt gevolgd door rollenspelen om de geleerde methoden te trainen en te consolideren. Dit wordt gevolgd door feedback via videoanalyse en door de groep deelnemers. Discussies over geselecteerde casestudies en voorbeelden van beste praktijken dienen om ervaringen uit te wisselen en persoonlijke perspectieven te verruimen. Opleidingsmateriaal helpt om de leerinhoud te consolideren, zelfs na de opleiding.

Doelgroep: Inkoopopleiding

Deze opleiding is bedoeld voor degenen die systematisch een uitgebreide basiskennis van de taken, strategieën en instrumenten van de inkoop willen verwerven en consolideren. Bovendien richt de inkoopopleiding zich tot deelnemers die beroepshalve contacten en raakvlakken met inkopers hebben en hun kennis op dit gebied op peil willen houden.

Seminar data & locaties

Datum
Stad
Vergoeding
25.04.2024 - 26.04.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
02.05.2024 - 03.05.2024
Münster
1.290,00 EUR
06.05.2024 - 07.05.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
06.06.2024 - 07.06.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
13.06.2024 - 14.06.2024
Keulen
1.290,00 EUR
01.07.2024 - 02.07.2024
München
1.290,00 EUR
26.08.2024 - 27.08.2024
Hamburg
1.290,00 EUR
05.09.2024 - 06.09.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
16.09.2024 - 17.09.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
23.09.2024 - 24.09.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
30.09.2024 - 01.10.2024
Münster
1.290,00 EUR
14.11.2024 - 15.11.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
21.11.2024 - 22.11.2024
Keulen
1.290,00 EUR
02.12.2024 - 03.12.2024
München
1.290,00 EUR
12.12.2024 - 13.12.2024
Online seminar
1.290,00 EUR

Vraag een kopersopleiding aan als een intern seminarie

Wilt u deze training in uw bedrijf geven als interne training? Dat is natuurlijk mogelijk! We maken graag een individuele offerte die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw opgegeven tijdsbestek en andere vereisten. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

meer aanbevelingen voor "Opleiding: Inkoop

Wat leer ik in een opleiding: Inkoop?

In dit inkoopseminar leert u alle operationele activiteiten van inkoop die erop gericht zijn een bedrijf te voorzien van producten en diensten die niet in eigen beheer worden geproduceerd. Als koper doorloopt u alle stappen van het aankoopproces tijdens dit face-to-face evenement. Door te beginnen met een marktonderzoek zult u in staat zijn om geschikte leveranciers te identificeren en te evalueren. U wordt opgeleid om offertes goed voor te bereiden en prijsonderhandelingen te voeren op een winstmaximaliserende manier. Met behulp van de hier geleerde vaardigheden op het gebied van leveranciersbeheer kunt u de bevoorrading van uw bedrijf veiligstellen en solide zakenrelaties garanderen.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Voor wie is een aankoop van een opleiding geschikt?

De kopersopleiding is geschikt voor kopers die relevante beroepservaring hebben, maar nog geen opleidingskennis op dit specialistische gebied hebben verworven. Voorts worden specialisten en managers aangesproken die als projectleiders verantwoordelijk zijn voor de aankoop van relevante diensten en producten. Ten slotte zijn deze opleidingen geschikt voor wie dagelijks contact heeft met collega's in de aankoopsector en de samenwerking efficiënter en vlotter wil laten verlopen. Last but not least zijn ervaren inkopers die hun kennis willen opfrissen en zich de nieuwste strategieën voor inkoopbeheer eigen willen maken, van harte welkom.

Op welke eisen word ik als inkoper voorbereid in de opleiding: Inkoop?

In dit kopersseminar wordt u voorbereid op een voortdurende aanpassing aan permanent veranderende randvoorwaarden voor aanbestedingen. Een actueel voorbeeld is de voortschrijdende mondialisering of de Corona-pandemie, die een flexibele aanpassing van de toeleveringsketens noodzakelijk maakt. Naast externe invloedsfactoren wordt de inkoop geconfronteerd met interne eisen. De rol van inkoop binnen het supply chain management-proces moet dus voortdurend worden herzien en verder ontwikkeld.

Meer informatie over het onderwerp van het seminar

04.01.2023
Onderhandelingstactieken bij aankoop: 8 tips
Het voeren van onderhandelingen is een van de belangrijkste taken van een inkoper. Welke materialen en produkten een…

Over welke aankoopfasen leer ik in de opleiding: Inkoop?

Onze opleidingen op het gebied van inkoop en aanbestedingen bestrijken een breed scala aan competenties. Dit omvat onder meer de volgende inhoud:

 • Inventaris en optimalisatie
 • Categoriebeheer en grondstoffenbeheer
 • Marktanalyse
 • Leveranciersselectie en leveranciers- en orderbeheer
 • Prijsstelling en prijsonderhandeling
 • Inkoopcontrole en risicoanalyse
 • Crisis- en conflictbeheersing

Feedback van klanten op onze inkooptraining

De professionele bekwaamheid van de seminarleiders was uitstekend.

A. Rupschus, Standard Aggregatebau Evers GmbH & Co. KG

Ik vond de individuele uitvoering van het seminar en de mogelijkheid om alle vragen te stellen super. Een zeer goede training in het algemeen!

V. Schulze, Liebscher & Bracht GmbH

Ik vind de gedetailleerde uitleg van de aankooptechnieken en de tips over hoe je het geleerde in je dagelijkse beroepsleven kunt toepassen erg nuttig!

A. Lippert, Dextüra Zargen GmbH

Ik vond het vooral leuk dat het heel ontspannen en aangenaam was, en dat de inhoud van de opleiding niet alleen maar op een puur feitelijke manier werd doorgewerkt.

L. Dohrmann, Fricke-Prüss Metallbau GmbH & Co. KG