Seminar Conflicthantering voor leidinggevenden van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminarie Conflicthantering voor leiders

Herkennen, begrijpen en aanpakken van conflicten
 • 11 Data
 • 4 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminarie Conflicthantering voor Managers

Als leider of leidinggevende wordt u vaak geconfronteerd met conflictsituaties die zelfverzekerd, constructief en met een hoge mate van efficiency moeten worden opgelost, zelfs wanneer de oorzaken van het conflict moeilijk zijn. Ons seminar Conflicthantering in leiderschap bevordert uw vermogen om misverstanden en meningsverschillen te voorkomen door middel van doordachte benaderingen om problemen op te lossen in het voeren van discussies. Het seminar Conflicthantering voor leiders versterkt daarmee ook de teamcohesie.

Inhoud: Seminarie Conflicthantering voor leidinggevenden

Herkennen van soorten conflicten en interpreteren van conflictstijlen

 • Omgaan met conflicten
 • Ingrijpen in bestaande conflicten met strategieën voor conflictoplossing
 • Creëren van een bedrijfsklimaat waarin conflictsituaties worden vermeden

Persoonlijke houding tegenover conflicten

 • Het ontwikkelen van het vermogen om met conflicten om te gaan
 • Zelfhulpinstrumenten en conflictgedrag
 • Conflict matiging

Conflicten omzetten in kansen

 • Het herkennen en oplossen van vicieuze cirkels
 • Conflictdiscussies modereren en oplossingen vinden
 • Relevant leiderschapsgedrag bij teamconflicten

Succesvol omgaan met conflicten

 • Feedbackgesprekken en mogelijke conflicten
 • Conflicten vermijden
 • Eigen emoties en die van anderen

Conflictbeheersing in de praktijk

 • Escalatieniveaus leren kennen
 • Rollenspelen over het thema conflictbespreking in het seminar Conflicthantering in leiderschap
 • Uitwerken van mogelijke triggers voor conflicten in teams

Uw voordeel: Seminarie Conflicthantering voor leidinggevenden

Conflictvaardigheid is essentieel, vooral voor werknemers op managementniveau. Ons seminar Conflicthantering in Leiderschap biedt de mindset om conflicten te zien als een kans en uw medewerkers te helpen vooruitgang te boeken op professioneel en relationeel vlak.

 • Leer conflicten en hun achtergronden te begrijpen in het seminar Conflicthantering voor leiders.
 • Oefen met reflectie op conflicten en het ontwikkelen van een conflictcultuur in het seminar Conflicthantering in leiderschap.
 • In het seminar Conflicthantering in leiderschap verdiept u zich in verschillende strategieën om tal van problemen via communicatie op te lossen.
 • Leer professioneel om te gaan met lof, kritiek en afwijzing en het belang van waardering bij feedback in het seminar Conflicthantering voor leiders.
 • Train voor het echte werk in rollenspelen en pas de nieuw verworven knowhow direct toe.

Methodologie en Didactiek: Seminarie Conflicthantering voor Managers

Het seminar Conflicthantering in leiderschap biedt u de optimale gelegenheid om uw conflictvaardigheid te trainen door middel van uitgebreide, theoretische lezingen en een uitgebreid oefengedeelte. Bovendien biedt het seminar Conflicthantering in leiderschap u de kans om waardevolle feedback te krijgen van andere deelnemers.

Doelgroep van het seminarie Conflicthantering voor Managers

Ons seminarie Conflicthantering in leiderschap is in de eerste plaats gericht op managers uit alle domeinen, maar is ook bedoeld voor leidinggevenden en werknemers die leiding geven aan een team. Daarnaast biedt het seminar Conflicthantering in leiderschap de mogelijkheid om als een heel team deel te nemen en op een duurzame manier te oefenen met conflicthantering.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
23.02.2023 - 24.02.2023
Keulen
1.190,00 EUR
20.03.2023 - 21.03.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
20.04.2023 - 21.04.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
15.05.2023 - 16.05.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
19.06.2023 - 20.06.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
24.08.2023 - 25.08.2023
Keulen
1.190,00 EUR
14.09.2023 - 15.09.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
09.10.2023 - 10.10.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
09.11.2023 - 10.11.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
20.11.2023 - 21.11.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Vraag het seminarie Conflicthantering voor managers aan als een in-house opleiding

Op verzoek kunnen wij het seminar Conflicthantering in leiderschap direct bij u op locatie houden, op uw eigen voorwaarden. Indien u geïnteresseerd bent in ons seminarie Conflicthantering voor Leiders, stuur ons dan een aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

meer aanbevelingen voor "Seminar Conflicthantering voor Leidinggevenden"

Welke soorten conflicten kunnen zich in uw team voordoen?

Tegenstrijdige doelstellingen zijn de klassieker: twee doelstellingen moeten worden bereikt, maar zij sluiten elkaar uit. Daarnaast is er een hele reeks persoonlijke en intermenselijke conflicten. Er kunnen ook conflicten ontstaan bij de organisatie en de verdeling van de rollen.

Hoe herken je conflicten in het team op tijd?

 • Pas op voor eenzame strijders in het team, vaak kunnen uitsluiting en onwetendheid de oorzaken zijn en conflicten aanwakkeren.
 • In de toon van de stem tijdens vergaderingen kunnen bepaalde formuleringen en een agressieve toon wijzen op conflicten.
 • Ziekteverzuim ter harte nemen en, vooral in geval van psychosomatische klachten, de zaak nader maar met empathie bekijken.
 • Luister naar de geruchtenmolen, die weet vaak eerder van mogelijke problemen dan iemand anders.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Hoe u als leider uw medewerkers ondersteunt bij het oplossen van conflicten

Stop alle geruchten voordat ze zich verspreiden. Spreek met de betrokkenen een discussiedoel af en zoek de oorzaken tot op de bodem uit. Stel oplossingsgerichte vragen en bekijk de aspecten ook vanuit het perspectief van de betrokkenen.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie