Onderhandelingstraining voor kopers, Dr. G. Kitzmann Academie.

Onderhandeling Opleiding Inkoop

Succesvol onderhandelen bij aankoop
Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

Ik vond vooral de manier waarop persoonlijke problemen werden behandeld en de praktische manier waarop de inhoud werd overgebracht, erg goed. Er was veel ruimte voor uitwisseling over actuele onderwerpen.

Ik vind de methodische uitvoering en de begeleidende opleidingsdocumenten uitstekend!

Super betrokkenheid van de deelnemers bij de oefeningen. De trainer van het seminar was uitstekend en de sfeer zeer ontspannen.

Vooral de vakbekwaamheid en de inzet van de trainer van het seminar spraken mij aan!

10 Steden
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Lunch-/koffiepauzes inbegrepen
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voorafgaand aan het evenement
 • Implementatiegarantie
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
EIK8030
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voor het evenement
 • Implementatiegarantie
 • Platform: Microsoft Teams
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9 Vertalen
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
EIK8030
Kosten seminar
Prijs op aanvraag (plus BTW en eventuele reiskosten)
 • Individueel aangepast aan uw behoeften
 • Aanwezigheid op locatie of live online training
 • Uitgevoerd op de door u gewenste datum
 • Bespaar tijd en reiskosten
Reserveringsnummer:
EIK8030

Beschrijving: Onderhandelingstraining voor kopers

Inkoopmedewerkers moeten over uitgebreide onderhandelingsvaardigheden beschikken om besparingsmogelijkheden en kostenverlagingen voor de onderneming te kunnen bewerkstelligen. Getrainde inkopers zijn in staat om enerzijds discussies strategisch te sturen en anderzijds waardevolle informatie van de leverancier te verkrijgen en die te gebruiken voor hun inkoopsucces. In de opleiding Inkooponderhandelingen leert u inkoopgesprekken gestructureerd voor te bereiden, onderhandelingstechnieken professioneel te gebruiken en prijsonderhandelingen winstgevend te voeren. Met de juiste strategie kan uw succes worden gepland.

Inhoud: Onderhandelingstraining voor kopers

Basiskennis voor succesvol onderhandelen bij aankoop

 • Technieken voor het voeren van gesprekken en onderhandelingen voor kopers
 • Voorwaarden voor succesvolle onderhandelingen
 • Gebruik en interpretatie van lichaamstaalsignalen
 • Omgaan met groepsdynamiek bij inkooponderhandelingen

Voorbereiding van inkooponderhandelingen

 • Analyse van de uitgangssituatie: bronnen voor het verkrijgen van informatie
 • Bepalen van winstpotentieel en onderhandelingsdoelstellingen
 • Rekening houden met de belangen en standpunten van de leveranciers
 • Bepalen van de onderhandelingsstrategie en -stijl

Fasen van aankooponderhandelingen

 • Professionele praatjes maken en gesprekken beginnen
 • Verzamelen van informatie door actief te luisteren
 • Sturen van inkooponderhandelingen door middel van ondervragingstechnieken
 • Met vertrouwen invloed uitoefenen op prijsonderhandelingen
 • Afsluiten en veiligstellen van de resultaten van de onderhandelingen

Methoden, instrumenten en strategieën voor het onderhandelen bij aankopen

 • Voordeel argumentatie van de koper
 • Inkooponderhandelingen volgens de Harvard methode
 • Argumentatietactieken en overtuigingsstrategieën
 • Toewijzing van rollen bij teamonderhandelingen
 • Het doorzien van de onderhandelingsstrategie van de onderhandelingspartners
 • Bezwaren onderscheiden van voorwendselen en dienovereenkomstig reageren
 • Methoden om oneerlijke onderhandelingspraktijken van verkopers te weerleggen

Omgaan met moeilijke situaties tijdens onderhandelingen

 • Reageren op provocaties en persoonlijke aanvallen
 • Herkennen en afweren van manipulatie
 • Omgaan met monopoliesituaties en marktmacht van leveranciers
 • Afbreken van prijsonderhandelingen op diplomatieke en gezichtssparende wijze

Uw voordeel: Onderhandelingstraining voor kopers

Het doel van deze opleiding is u praktische aankoopmethoden en -technieken aan te reiken, zodat u uw doelstellingen op het gebied van aankoop en prijsonderhandelingen op efficiënte wijze kunt bereiken. Wij zullen u laten zien welke onderhandelingsstrategie het meeste effect heeft en wanneer. In dit seminar zult u leren

 • hoe u onderhandelingen strategisch kunt voorbereiden en hoe u als koper een informatievoorsprong kunt verwerven
 • Ken de voor- en nadelen van verschillende onderhandelingsstrategieën bij aankopen en gebruik ze naargelang van de situatie.
 • Bezwaren van leveranciers ondervangen en voorwendselen weerleggen
 • onderhandelingsruimte te onderkennen en doelgericht te benutten
 • routinematig omgaan met verkooponderhandelingstrucs en oneerlijke tactieken

Methodologie en didactiek: Onderhandelingstraining voor kopers

Onze onderhandelingstraining voor inkopers is trainingsintensief en interactief. In het begin krijgen de deelnemers de volledige instrumenten voor succesvol onderhandelen bij aankopen door middel van input van de trainer, impulscolleges en partneroefeningen. Nadien krijgt u de kans om de aangeleerde onderhandelingsstrategieën in te oefenen in aankoopspecifieke roloefeningen en krijgt u feedback van de trainer of de groep. Besprekingen van uw persoonlijke casestudy's en onze voorbeelden van beste praktijken ronden de opleiding af. Zowel tijdens als na het seminar kan de leerinhoud worden uitgediept in opleidingsdocumenten.

Doelgroep: Onderhandelingstraining voor kopers

Het seminar Onderhandelingstraining Inkoop is bedoeld voor werknemers in inkoop, aanbestedingen en materiaalbeheer die hun competentie in inkooponderhandelingen voor goederen, producten en diensten willen uitbreiden. Dit evenement richt zich ook tot specialisten en managers die in hun dagelijks werk contactpunten en raakvlakken hebben met kopers en die hen aan de onderhandelingstafel competent willen ondersteunen.

Seminar data & locaties

Datum
Stad
Vergoeding
14.03.2024 - 15.03.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
18.04.2024 - 19.04.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
22.04.2024 - 23.04.2024
Münster
1.290,00 EUR
29.04.2024 - 30.04.2024
München
1.290,00 EUR
03.06.2024 - 04.06.2024
Keulen
1.290,00 EUR
10.06.2024 - 11.06.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
27.06.2024 - 28.06.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
01.07.2024 - 02.07.2024
Hamburg
1.290,00 EUR
15.07.2024 - 16.07.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
26.08.2024 - 27.08.2024
Münster
1.290,00 EUR
02.09.2024 - 03.09.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
19.09.2024 - 20.09.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
23.09.2024 - 24.09.2024
München
1.290,00 EUR
07.10.2024 - 08.10.2024
Keulen
1.290,00 EUR
14.10.2024 - 15.10.2024
Hamburg
1.290,00 EUR
14.10.2024 - 15.10.2024
Neurenberg
1.290,00 EUR
11.11.2024 - 12.11.2024
Frankfurt
1.290,00 EUR
18.11.2024 - 19.11.2024
Hannover
1.290,00 EUR
21.11.2024 - 22.11.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
28.11.2024 - 29.11.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
05.12.2024 - 06.12.2024
Münster
1.290,00 EUR
12.12.2024 - 13.12.2024
München
1.290,00 EUR
16.12.2024 - 17.12.2024
Berlijn
1.290,00 EUR

Onderhandelingstraining voor kopers als intern seminar aanvragen

Wilt u de onderhandelingstraining voor kopers in uw bedrijf als een in-house opleiding houden? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Onderhandelingstraining voor kopers".

Wat leer ik in een training Inkooponderhandelingen?

In een onderhandelingsopleiding voor kopers worden de grondbeginselen van het voeren van gesprekken en onderhandelingen aangeleerd. Professionele onderhandelaars zijn in staat de andere partij te analyseren en hun eigen strategie aan te passen aan de situatie, de zaak en de persoon. Het is dus belangrijk om het persoonlijkheidstype van de verkoper te herkennen en daar individuele voordelen uit te halen. De interpretatie van gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal levert een schat aan informatie op en maakt een verscheidenheid aan interpretaties en conclusies mogelijk. Bovendien worden argumentatietactieken, vraagtechnieken en onderhandelingsvaardigheden getraind in een onderhandelingscursus over aankopen.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Waarom zou ik deelnemen aan een onderhandelingstraining voor kopers?

Het niveau van training en onderhandelingsvaardigheden onder verkopers is hoog. Kopers hebben een uitgebreid repertoire van onderhandelingsstrategieën en -tactieken in geschikte onderhandelingssituaties nodig om hun onderhandelingsdoelen te kunnen bereiken. Aan de ene kant maakt oefening perfect, dus een van de strategieën voor succes is leren door te doen. Deze weg vergt tijd en een hoge mate van zelfreflectie, aangezien het persoonlijke verbeteringspotentieel zelfstandig moet worden ontwikkeld. De tweede manier is het bijwonen van geschikte seminars op het gebied van onderhandelingstraining voor kopers. In veel gevallen is de investering van tijd en geld om een seminar bij te wonen een uiterst efficiënt alternatief, aangezien methoden, technieken en strategieën van onderhandelingsmanagement hier op een beknopte en praktijkgerichte manier worden onderwezen.

Meer informatie over het onderwerp van het seminar

04.01.2023
Onderhandelingstactieken bij aankoop: 8 tips
Het voeren van onderhandelingen is een van de belangrijkste taken van een inkoper. Welke materialen en produkten een…

Wat is het proces in een onderhandelingstraining voor kopers?

De inleiding tot een seminar over het thema inkooponderhandelingen bestaat in het leren kennen van doeltreffende onderhandelingstactieken. In dit verband is het van belang steeds te wijzen op de respectieve voor- en nadelen, aangezien er bij onderhandelingen geenszins sprake is van een panacee. Het tweede deel van de opleiding bestaat uit het uitproberen en oefenen van de verschillende onderhandelingstechnieken. Het is elementair om de strategie en de techniek te bepalen die bij de eigen persoonlijkheid passen en die zorgen voor een authentiek optreden bij onderhandelingen. Bovendien moet de geprefereerde onderhandelingsstrategie in overeenstemming zijn met het persoonlijkheidstype van de onderhandelingspartner.

Feedback van klanten op ons seminar Onderhandelingstraining Inkoop

Ik vond vooral de manier waarop persoonlijke problemen werden behandeld en de praktische manier waarop de inhoud werd overgebracht, erg goed. Er was veel ruimte voor uitwisseling over actuele onderwerpen.

K. Schulz, Windmöller GmbH

Ik vind de methodische uitvoering en de begeleidende opleidingsdocumenten uitstekend!

H. Moosmann, ENGIE Refrigeration GmbH

Super betrokkenheid van de deelnemers bij de oefeningen. De trainer van het seminar was uitstekend en de sfeer zeer ontspannen.

T. Kliepan, Leco-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG

Vooral de vakbekwaamheid en de inzet van de trainer van het seminar spraken mij aan!

B. Geisen-Uhl, LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie