E-learning op het gebied van elektrotechniek aan de Dr. G. Kitzmann Academie

Elektronica 1 (E-Learning)

Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

Prijs
99,90 EUR
(plus btw)

  Elektronica 1

Onderwerpen: bijv. Halfgeleiderfysica, halfgeleiderdiodes, kenmerken en ontwerpen, gelijkrichtschakelingen, Z-diodefunctie, bipolaire en unipolaire transistors, structuur en functie

Opmerking over het gebruik

Na aankoop van de licentie voor de e-learning heeft u de mogelijkheid om deze voor een onbeperkte periode van 6 maanden te gebruiken.