Motivatietraining van de Dr. G. Kitzmann Academie

Motivatie opleiding

Met motivatie voor meer succes
Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

4 Steden
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Lunch-/koffiepauzes inbegrepen
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voorafgaand aan het evenement
 • Implementatiegarantie
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
PER7033
Kosten seminar
1.290,00 EUR
(plus btw)
 • Uitgebreide trainingsdocumenten
 • Leerdoel controle voor het evenement
 • Implementatiegarantie
 • Platform: Microsoft Teams
Seminar taal
Duits
Maximaal aantal deelnemers
max. 9 Vertalen
Seminar tijden:
1. Dag:
10:00 - 17:00
2. Dag:
09:00 - 16:00
2 dagen
Reserveringsnummer:
PER7033
Kosten seminar
4.980,00 EUR (plus BTW en eventuele reiskosten)
 • Individueel aangepast aan uw behoeften
 • Aanwezigheid op locatie of live online training
 • Uitgevoerd op de door u gewenste datum
 • Bespaar tijd en reiskosten
Reserveringsnummer:
PER7033

Beschrijving: Motivatie training

Motivatie vormt niet alleen de basis voor meer succes op het werk, maar draagt ook in belangrijke mate bij tot de eigen voldoening. Het is echter vaak niet zo gemakkelijk om je innerlijke hindernis te overwinnen om de ontwikkeling van je eigen potentieel te bereiken. Motivatieblokkades leiden tot mentale en fysieke druk, wat een negatief effect heeft op de werkomgeving en niet in de laatste plaats op uw dagelijks leven. In onze motivatie opleiding geven wij u de nodige tools om uw zelfmotivatie en dus uw persoonlijke prestaties blijvend te verhogen.

Inhoud: Motivatie opleiding

Op het spoor van gebrek aan motivatie

 • Psychologische en fysieke druk als oorzaak van gebrek aan motivatie
 • Motivatie als sleutelbegrip
 • Wat zijn motiverende factoren?

Motivatietheorieën in een notendop

 • Inhoudelijke motivatietheorieën
 • Het behoeftebevredigingsmodel
 • Procestheorieën van motivatie

Vormen van motivatie in een oogopslag

 • Zelfgerichte motivatie
 • Anders gerichte motivatie
 • Reflectie en samenvatting

De mogelijkheden van motivatie leren kennen

 • Motivatie interpreteren als een kans
 • Het herkennen van de eigen basismotieven: Welke mogelijkheden heb ik voor zelfmotivatie?
 • Hoe motiveer ik anderen?
 • Welke factoren zijn van invloed op de motivatie van werknemers?

Analyse en oplossingen

 • Diagnose van motivatieproblemen in slechts vier stappen
 • Verandering beheersen met het 5-fasen model
 • Motivatie verhogen met een actieplan
 • Oriënterend kader voor de invoering van een actieplan

Uw voordeel: Motivatie opleiding

Tijdens ons seminar over motivatietraining leert u niet alleen wat er eigenlijk achter het begrip motivatie schuilgaat, wij leren u ook motivatiestrategieën, zodat u vervolgens in staat bent om motivatieblokkades bloot te leggen en doelgericht aan te pakken:

 • Het doel van deze motivatieopleiding is u vertrouwd te maken met het begrip motivatie en de verschillende motivatietheorieën.
 • In onze opleiding leert u meer over de achtergrond en de triggers van motivatie, de verschillende motivatiestructuren en -types, alsook de overeenkomstige waarden en behoeften van de werknemers in het bedrijf.
 • Leer begrijpen waarom een hoge mate van motivatie essentieel is voor het werkzame leven en hoe u uw eigen motivatie kunt vergroten - hetzij door uw eigen inspanningen, hetzij met de hulp van anderen.
 • In het verlengde van de grondbeginselen van motivatie maakt u kennis met oplossingsstrategieën door verschillende motivatieproblemen te analyseren, zodat er een praktisch verband ontstaat.
 • U zult leren hoe het 5-fasenmodel u kan helpen om blokkades beter te beheersen, zodat u zelfs in moeilijke situaties een beroep kunt doen op uw capaciteiten. Bovendien geven wij u in onze mentale opleiding een leidraad voor een actieplan om de motivatie van uw medewerkers te verhogen.

Methodologie en didactiek: motiverende training

Door de praktische verwijzing naar de theoretische basiskennis biedt de motivatieopleiding de deelnemers de gelegenheid om terloops na te denken over hun eigen situatie. Aan de hand van casestudies worden mogelijke oplossingen voor motivatieblokkades getoond. Uiteraard krijgt elke deelnemer seminariemateriaal mee, zodat hij zich het geleerde na de training zo nodig nog kan herinneren.

Doelgroep van de motivatieopleiding

Motivatietraining is niet alleen gericht op leidinggevenden, maar op iedereen die motivatieblokkades doelgericht, effectief en blijvend wil oplossen. Bent u bijvoorbeeld sporter, freelancer of werknemer en vraagt u zich af of motivatietraining voor u geschikt is, dan kunnen wij u met een volmondig "ja" antwoorden.

Seminar data & locaties

Datum
Stad
Vergoeding
11.03.2024 - 12.03.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
27.05.2024 - 28.05.2024
Keulen
1.290,00 EUR
20.06.2024 - 21.06.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
23.09.2024 - 24.09.2024
Stuttgart
1.290,00 EUR
11.11.2024 - 12.11.2024
Berlijn
1.290,00 EUR
16.12.2024 - 17.12.2024
Online seminar
1.290,00 EUR
We maken graag een individuele afspraak voor je.

Motivatietraining als intern seminar

U wilt de motivatietraining in uw bedrijf als interne opleiding geven? Dat is natuurlijk mogelijk. Wij doen u graag een individuele en vrijblijvende aanbieding die aansluit bij uw inhoudelijke aanpak, uw tijdsbestek en andere wensen. Stuur gewoon een aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

meer seminar aanbevelingen voor "Motivational Training

Wat is motivatie?

In het algemeen spreken psychologen van motivatie wanneer zij een verandering in het gedrag van een persoon opmerken. Dit kan worden toegeschreven aan een innerlijke drang die mensen motiveert om bepaalde acties te ondernemen vanwege actuele behoeften en verlangens of een stimulans om goed te presteren.

Motivatie komt in golven. Het komt in verschillende vormen en kan de persoon een tijdje op sleeptouw nemen, tot het gestelde doel is bereikt. Vaak zijn mensen zelfs in staat om boven zichzelf uit te stijgen en topprestaties te leveren.

Tips om de motivatie te verhogen

Ben je op een motivatie dorst? Maak je geen zorgen, als je denkt dat maar een paar mensen er zo over denken, zit je aan de verkeerde kant. Iedereen wordt van tijd tot tijd geconfronteerd met het probleem dat hij zichzelf moet motiveren. Dit is dus zeker geen fenomeen.

Als u echter tot de conclusie bent gekomen dat het om een blijvende aandoening gaat, kunt u een motivatietrainer raadplegen of een motivatiecursus volgen. Als u er echter van overtuigd bent dat het slechts een tijdelijk probleem is, kunnen onze tips om de motivatie te verhogen u misschien helpen.

Stel jezelf de vraag "Waarom?"

Het kan vaak helpen om jezelf af te vragen "waarom? ". Het gaat hier niet alleen om het feit dat het van u verwacht wordt, maar veeleer om uw eigen beweegredenen. Dus word je bewust van de gevolgen als je het niet doet.

Stel het doel

Een andere reden voor gebrek aan motivatie kan zijn dat u geen duidelijk doel voor ogen hebt. Doelen zijn belangrijk voor het ontwikkelen van strategieën om te komen waar u heen wilt. Een duidelijke structuur kan u helpen om taken stap voor stap onder de knie te krijgen en ondertussen de vonk voor meer motivatie aan te wakkeren.

Beloon jezelf

De meningen over dit onderwerp lopen uiteen. Eén ding is echter zeker: in vergelijking met andere motiverende strategieën heeft deze aanpak weinig potentieel. Een blik op hersenonderzoek toont aan dat gewenningseffecten optreden wanneer beloningen gekoppeld zijn aan het bereiken van doelen. Dus dit effect verdwijnt.

Hoe krijg je nog meer tips

Toegegeven, er zijn veel bronnen die tal van tips bieden om je motivatie op te krikken. Als u niet in staat bent ze in praktijk te brengen, kunnen professionele motivatietrainers een goede plaats zijn om te beginnen en u een nieuw perspectief te geven. Tenslotte houden motivatietrainers zich de hele tijd met dit onderwerp bezig.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie