Seminarie argumentatie en discussie van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar argumentatie

Zelfverzekerd en overtuigend argumenteren
 • 34 Data
 • 12 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving van het seminar Argumentatie

Tegenwoordig is het belangrijk dat je je standpunt duidelijk en beknopt kunt beargumenteren. Win uw gesprekspartners voor uw standpunt door coherent en zelfverzekerd te argumenteren. Leer hoe je een goed gedoseerde mix van assertiviteit enerzijds en empathie anderzijds kunt gebruiken. In dit seminar leert u op een praktijkgerichte manier de centrale middelen van argumentatie. U leert de juiste argumentatiestrategie te kiezen voor de betreffende discussiesituatie, zodat u altijd uw doel bereikt - of dat nu in het dagelijks leven is of op professioneel niveau. Bovendien zal een seminarie argumentatie uw argumentatievaardigheden versterken, zodat u moeilijke communicatiesituaties doelgericht en met succes het hoofd kunt bieden.

Inhoud van het seminar Argumentatie

Grondbeginselen van argumentatie

 • Structuur en formulering van argumenten
 • Logische samenhang en geldigheid van argumentatie
 • Inzicht in de emotionele situatie van de gesprekspartner
 • Creëren van een positieve sfeer
 • Stel vragen en luister actief als uitgangspunt

Succesvolle argumentatie

 • Argumentatiestructuren leren kennen
 • Universele en concrete argumentatiepatronen
 • Herkennen van temperament en je eraan aanpassen
 • Opsporen van en reageren op manipulatie
 • Verschillende soorten conclusies

Doelgericht gebruik van strategieën

 • Beslissen tussen rationele en emotionele argumentatie
 • Weging en prioritering van eigen argumenten
 • Het vormen van argumentatieketens
 • Weerleggen en weerleggen van de argumenten van anderen
 • Omgaan met niet-objectieve argumentatie

Emotionele aspecten van argumentatie

 • Ingaan op de belangen en motieven van de ander
 • Het winnen van gesprekspartners voor het eigen standpunt
 • Lichaamstaal en retoriek als middel tot argumentatie
 • Reageren op provocaties en persoonlijke aanvallen
 • Controle over momenten van escalatie en de-escalatie

Uw voordeel: Seminarie argumentatie

Als u uw standpunt duidelijk en ondubbelzinnig kunt verwoorden en met argumenten kunt onderbouwen, zult u in het dagelijkse beroepsleven aan bod komen. In dit argumentatie seminar leert u:

 • organiseer en prioriteer je argumenten
 • om de motieven en gevoelens van je gesprekspartner te lezen
 • de juiste mix van empathie en assertiviteit te vinden
 • de juiste argumentatiestrategie en overredingstechniek kiezen, afhankelijk van de situatie
 • om competent te reageren op een niet-objectief gesprek.

U zult in staat zijn de hier geleerde vaardigheden toe te passen in zowel een groeps- als een één-op-één gesprek.

Methodologie en didactiek: Seminarie argumentatie

Dit argumentatieseminarie is gebaseerd op een groot aantal oefeningen waarin verschillende discussie- en onderhandelingssituaties uit het dagelijkse beroepsleven van de deelnemers op een praktijkgerichte manier worden gesimuleerd. Ze dienen om te trainen, te discussiëren en na te denken over de patronen die door de inbreng van de trainer en het groepswerk zijn overgebracht. Rollenspelen worden geëvalueerd door videoanalyse en daaropvolgende groepsdiscussie. Individueel werk, korte presentaties en hand-outs voor de opleiding ronden het holistische leerproces af.

Doelgroep van de opleiding argumentatie

Komt u vaak met de krachtigste argumenten niet tijdens maar pas na discussies? Bent u soms ontevreden na uw optreden omdat u niet in staat was uw standpunt doeltreffend over te brengen volgens uw ideeën?

Dan is het Argumentatie Seminarie iets voor jou. Het is bedoeld voor die specialisten en managers die hun mening, hun standpunt en hun belang in besprekingen met klanten, onderhandelingen en interne vergaderingen op een meer doelgerichte manier naar voren willen brengen. Klantenadviseurs, assistenten, managers, medewerkers die verantwoordelijk zijn voor projecten en producten komen evenzeer aan bod en kunnen hun individuele situaties en voorbeelden in dit seminar verwerken.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
09.02.2023 - 10.02.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
27.02.2023 - 28.02.2023
Münster
1.190,00 EUR
09.03.2023 - 10.03.2023
Wenen
1.190,00 EUR
16.03.2023 - 17.03.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
20.03.2023 - 21.03.2023
Hannover
1.190,00 EUR
23.03.2023 - 24.03.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
27.04.2023 - 28.04.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
08.05.2023 - 09.05.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
11.05.2023 - 12.05.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
15.05.2023 - 16.05.2023
Keulen
1.190,00 EUR
22.05.2023 - 23.05.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
01.06.2023 - 02.06.2023
Wenen
1.190,00 EUR
12.06.2023 - 13.06.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
München
1.190,00 EUR
22.06.2023 - 23.06.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
06.07.2023 - 07.07.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
13.07.2023 - 14.07.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
17.08.2023 - 18.08.2023
Münster
1.190,00 EUR
11.09.2023 - 12.09.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
14.09.2023 - 15.09.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
18.09.2023 - 19.09.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
21.09.2023 - 22.09.2023
Keulen
1.190,00 EUR
25.09.2023 - 26.09.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
05.10.2023 - 06.10.2023
Hannover
1.190,00 EUR
19.10.2023 - 20.10.2023
München
1.190,00 EUR
09.11.2023 - 10.11.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
13.11.2023 - 14.11.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
16.11.2023 - 17.11.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
23.11.2023 - 24.11.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
27.11.2023 - 28.11.2023
Wenen
1.190,00 EUR
30.11.2023 - 01.12.2023
Münster
1.190,00 EUR
04.12.2023 - 05.12.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
18.12.2023 - 19.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Verzoek seminar argumentatie en seminar discussie als interne opleiding

Wilt u het argumentatie- en discussieseminar als interne opleiding houden? Dat kan natuurlijk! Wij maken graag een individuele offerte die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, het door u opgegeven tijdsbestek en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Argumentatie en Discussie Seminarie"

Waarom zou ik deelnemen aan een argumentatie seminar?

Neemt u regelmatig deel aan besprekingen, vergaderingen en onderhandelingen en presenteert u uw standpunt met het doel deze besprekingen te winnen? Deze discussietraining heeft een positief effect op uw retorica, omdat u de gelegenheid krijgt de getoonde argumentatiemiddelen intensief uit te proberen en te leren kennen in gesimuleerde, moeilijke discussiesituaties. Met de steun van onze trainers leert u uw argumentatie te structureren, uw gesprekspartners logisch te volgen en het verloop van de discussie te beïnvloeden. Ten slotte zal het seminarie argumentatie u helpen om zowel feitelijke als niet-objectieve gesprekken met een kalme stem te weerleggen. U moet deelnemen aan het seminar over argumentatie, zodat u uw doelstellingen in discussies in de toekomst nog efficiënter en effectiever kunt bereiken.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Wat is de belangrijkste argumentatietechniek in het argumentatieseminarie?

In deze argumentatietraining wordt een rijkdom aan methoden en technieken van doelgericht argumenteren gedemonstreerd, zodat u als deelnemer in de toekomst in staat zult zijn in uw gesprekken de meest veelbelovende argumentatiestrategie te kiezen. De vijf-zin wordt beschouwd als een zeer gebruikelijke benadering onder alle argumentatietechnieken:

 • Deklassieke vijf-zin: Eerst wordt de inleiding gemaakt, dan wordt het kernargument gepresenteerd. Dit wordt vervolgens ondersteund door een voorbeeld, en eindigt met een conclusie. Ten slotte wordt een doelzin geformuleerd.
 • De reeks van vijf zinnen: Eerst wordt het gezichtspunt gepresenteerd. Dit wordt gerechtvaardigd met het eerste, tweede en derde kernargument, die van tevoren zijn gewogen. Het eindigt altijd met een doelzin.
 • De dialectische reeksvan vijf zinnen: Deze benadering probeert te overtuigen door onderscheid te maken. Het pro-argument wordt geformuleerd na een inleiding. Hiertegenover staat een tegenargument dat niet overeenstemt met het standpunt van de spreker. Samenvattend wordt een conclusie geformuleerd om te eindigen met een doelzin.

Hoe kunnen argumenten weerlegd worden met behulp van het Argumentation Seminar?

Om overtuigende bezwaren te kunnen afzwakken, heb je enerzijds deskundigheid in de materie nodig en anderzijds creativiteit. Er kunnen drie klassieke benaderingen worden onderscheiden:

Met het tegenargument streef je naar een zuiver feitelijk betoog door het aangevoerde argument van de tegenstander aan te vullen. Het doel is een persoonlijk argument te vermijden en een nieuwe richting te geven aan de vorige logica.

Het spiegelargument is een verrijking van het tegenargument. Het geeft niet alleen een nieuwe betekenis aan de logica van de gesprekspartner, maar draait die volledig om. Toch is het geen persoonlijke aanval; alle deelnemers kunnen hun gezicht redden.

Door vragen te stellen en bezwaren aan te voeren, confronteert u de argumentatie van de gesprekspartner rechtstreeks en trekt u de feiten in twijfel. Deze argumentatiestrategie is geschikt wanneer alleen beweringen worden gedaan zonder bewijs en feiten te verstrekken. De tegenpartij zit nu in de schulden.

Wilt u uw medewerkers een seminar argumentatie met praktische relevantie aanbieden? Neem vandaag nog contact met ons op over een individuele implementatie als een face-to-face seminar of online cursus door ervaren consultants en docenten van onze academie!

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie