Leiderschapsseminarie München

Leiderschapsseminarie München

Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Optimaliseer uw dagelijks leiderschap met een leiderschapsseminar in München

Managers worden vandaag in hun dagelijks leiderschap met vele uitdagingen geconfronteerd. Vooral het personeelsbeheer is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Werknemers hebben andere verwachtingen van de werkplek, er ontstaan nieuwe werkmodellen en het tekort aan geschoolde werknemers zorgt voor extra druk om goed personeel te vinden en te behouden. De toenemende complexiteit van de leiderschapspraktijk en de daarmee samenhangende leiderschapstaken vereisen een herziene leiderschapscompetentie die zich aan de nieuwe eisen aanpast. De instrumenten en hulpmiddelen voor leiderschap blijven zich ontwikkelen, en tegelijkertijd moet het leiderschapsgedrag worden geoptimaliseerd. Alleen op deze manier zal Leiderschap 4.0 slagen.

Wordt u geconfronteerd met vragen als: Welke mogelijkheden heb ik vandaag om werknemers te motiveren en op lange termijn aan het bedrijf te binden? Hoe kan ik met vertrouwen conflictsituaties oplossen en conflictgebieden vermijden? Hoe kan ik, als manager, mijn eigen managementstijl herzien? Dan is een leiderschapsseminarie in München precies wat u zoekt. Tijdens deze tweedaagse opleiding tonen wij u hoe u uw leiderschapsrol kunt ontwikkelen en versterken in relatie tot uw medewerkers. Met praktische voorbeelden bereiden we u voor op verschillende situaties en reiken we u doeltreffende instrumenten aan voor uw leiderschapsrol.

Doelgerichte bijscholing aan de Dr. G. Kitzmann Academie

Wij leggen niet alleen de algemene basis, maar gaan ook specifiek in op uw individuele situatie en leiderschapskwaliteiten tijdens het seminar over leiderschap voor medewerkers in München. Omdat de leiderschapstraining aan de Dr. G. Kitzmann Academie in kleine groepen wordt gegeven, is er voldoende ruimte voor uw wensen. Aan het einde van het Employee Leadership Seminar München weet u precies hoe u samen met uw gemotiveerde team het succes van het bedrijf met topprestaties consequent kunt verhogen. Onze deskundigen zullen u bijstaan en u de nodige vaardigheden bijbrengen. Zowel in een leiderschapsseminarie voor werknemers in München als als een in-house oplossing ter plaatse.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
18.07.2022 - 19.07.2022
München
1.090,00 EUR
06.10.2022 - 07.10.2022
München
1.090,00 EUR
14.11.2022 - 15.11.2022
München
1.090,00 EUR

Andere data en locaties beschikbaar

Wij organiseren dit evenement in verschillende steden en op verschillende data gedurende het jaar. Kies uw voorkeursdatum uit ons volledige schema om het Employee Leadership Seminar bij te wonen in een stad bij u in de buurt.

Leiderschapsseminarie München: Leer leiderschapsinstrumenten kennen en toepassen

In ons seminar over leiderschap voor werknemers in het hart van München combineren we theoretische grondbeginselen met praktische inhoud, zodat u de nieuw verworven leiderschapsinstrumenten en leiderschapsinstrumenten onmiddellijk kunt gebruiken. Tijdens de seminariedagen stelt u uw huidige leiderschapsstijl kritisch ter discussie en reflecteert u erop, krijgt u nieuwe impulsen voor optimalisering en verdere ontwikkeling en leert u hoe u medewerkersgericht leiderschapsgedrag doelgericht kunt inzetten. De inhoud van het seminar omvat

  • de beginselen en vereisten van het personeelsbeleid
  • Analyse en ontwikkeling van de eigen leiderschapspersoonlijkheid
  • Nieuwe leiderschapsinstrumenten leren kennen en toepassen
  • Verfijning van de communicatie met het personeel (motiveren in plaats van demotiveren)

De doelgroep van het seminar over personeelsleiderschap in München zijn managers, leidinggevenden en aankomende managers die hun kennis willen uitbreiden en zich verder willen ontwikkelen en heroriënteren door middel van interactieve oefeningen, een doeltreffende uitwisseling tussen de deelnemers en de beste tips van deskundigen.

Leiderschapsseminars in München voor nieuwe professionele perspectieven

Wij van de Dr. G. Kitzmann Academie hebben enkele voordelen voor u in petto. Het doel van het seminar over personeelsmanagement in München is dat u een echte toegevoegde waarde krijgt door de combinatie van theorie en praktijk, die direct in het dagelijkse bedrijfsleven kan worden toegepast. De verworven kennis wordt ter plaatse geconsolideerd door gerichte oefeningen.

Wat de locaties voor seminars betreft, kiezen wij voor zakencentra of even goed uitgeruste evenementenhotels. Ongeveer 14 dagen voor het leiderschapsseminarie in München ontvangt u alle belangrijke informatie, zoals de plaats, per e-mail en wordt u steeds op de hoogte gehouden.

Wij hebben er bewust voor gekozen de groepen tot maximaal acht deelnemers te beperken. Op die manier creëren we in onze seminaries een ruimte waarin u uw eigen leiderschapsvaardigheden in vraag kunt stellen en opnieuw kunt afstemmen. In rollenspelen en oefeningen, waarvan wij sommige vergezeld doen gaan van video-opnamen, trainen wij verschillende alledaagse situaties, zoals beoordelingsgesprekken, en bieden wij alle deelnemers een voedende uitwisseling van ervaringen.

Elk seminar, ook dat in München, wordt uitgebreid begeleid met catering tijdens de lunch en de pauzes. Wij garanderen ook 100% uitvoering. Zelfs een kosteloze annulering, een wijziging van de reservering of het sturen van een andere medewerker is bij ons te allen tijde mogelijk. Kies nu voor het leiderschapsseminar in München - zonder risico, maar met gegarandeerde meerwaarde.

Evenement registratie

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie