Feedback Seminar van de Dr. G. Kitzmann Academie

Feedback Seminar

Feedback geven en aanvaarden
 • 8 Data
 • 4 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminar over feedback

Feedback geven en ontvangen is soms niet zo gemakkelijk, vooral niet als manager. Waarderende communicatie is een belangrijk onderdeel van constructieve communicatie. Kent u uw persoonlijke zwakke punten en weet u hoe u de feedbackregels moet toepassen? Benadert u uw werknemers op een relationeel niveau tijdens functioneringsfeedback of kritiekvergaderingen? Het eerste wat je leert is dat er geen kritiek is, alleen feedback. Ons feedbackseminar neemt deze leermethoden voor het stellen van doelen over en breidt ze uit tot interpersoonlijke communicatie, omgang met superieuren en verdere ontwikkeling voor betere zelfreflectie.

Inhoud: Feedback Seminar

Er is geen kritiek - er is alleen feedback

 • De innerlijke houding van feedback
 • De rol van feedback in interpersoonlijke communicatie
 • Zelfperceptie en perceptie door anderen of zelfbeeld en perceptie door anderen (Johari-venster)

Communicatie en relatie

 • Wat is echt belangrijk?
 • Psychologische aspecten (ijsbergmodel)
 • Rekening houden met relatieniveaus

Waar we over praten

 • Communicatiemodel volgens Schulz von Thun (De 4 zijden van een boodschap)
 • Moordzinnen en irriterende woorden: Wat zijn irriterende woorden?
 • Ontmaskeren en vermijden van dodelijke zinnen

Workshop: Emoties en behoeften

 • Oefening: Inzicht in behoeften en het geleerde in de praktijk brengen
 • Empathisch luisteren - gevoelens en behoeften spiegelen
 • Empathie en empathisch spiegelen

Feedback geven en ontvangen

 • Basiselementen van het eilandmodel - leer het eiland van de ander kennen
 • "Dank u" in plaats van "goed gedaan": Vier redenen tegen lof
 • Positieve en negatieve feedback geven terwijl je je eigen excuses vermijdt

Uw voordeel: Seminar Feedback

Ongeacht de doelgroep waarmee u te maken hebt, is het vaak nodig om als manager moeilijke onderwerpen aan te snijden om uw doelstellingen te bereiken.

 • Ons feedback seminar leert u constructieve feedback regels waarmee u zowel uw geloofwaardigheid naar de buitenwereld kunt uitdragen als kunt groeien van kritische feedback.
 • Wij tonen u hoe u vriendelijk en eerlijk kunt blijven, zelfs wanneer u emotionele onderwerpen behandelt, zonder uw gesprekspartner te kwetsen.
 • In ons feedbackseminar leert u ook de verschillen tussen zelfbeoordeling en hoe anderen u zien, basiselementen van lichaamstaal en hoe u met succes constructieve kritiekgesprekken kunt leiden.
 • Verdere ontwikkeling door feedback: U leert hoe u op een gevoelige manier feedback kunt ontvangen en erop kunt reflecteren en zo uw zelfbeeld constructief kunt ontwikkelen door uw gedrag te veranderen.
 • In ons feedbackseminar leert u hoe u waardering en steun kunt overbrengen aan collega's en zakenpartners door middel van gepaste feedback.

Methodologie en didactiek: feedbackseminarie

In ons seminarie voor feedback krijgt u belangrijke basiskennis om de effectieve factoren van feedback te gebruiken voor de groei van zowel werknemers als bedrijf. Bovendien zijn de feedbackregels die daar worden geleerd geschikt om een transactieanalyse te maken en gedragspatronen of een gedragsverandering te kunnen interpreteren. Er wordt ook basiskennis bijgebracht over het zelfbeeld en het beeld van anderen, en op het gebied van zelfreflectie. Ten slotte kunt u het geleerde in praktijkoefeningen brengen om de interactie met andere managers of werknemers te bevorderen. Rollenspel tijdens het feedbackseminar zorgt ervoor dat u traint hoe u gesprekken voert met collega's, maar ook met supervisors en managers.

Doelgroep van het feedbackseminar

Het doel van ons feedbackseminarie is elkaar te begrijpen en te respecteren in een bedrijfshiërarchie. De doelgroep is dan ook breed en richt zich niet alleen tot managers en HR-ontwikkelaars met leidinggevende verantwoordelijkheid, maar ook tot professionals, werknemers, collega's en zelfs klanten. Met het gerichte gebruik van feedback en het in acht nemen van verschillende feedbackregels, drukt u zelfverzekerd feedback uit.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
04.05.2023 - 05.05.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
22.06.2023 - 23.06.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
24.08.2023 - 25.08.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
18.09.2023 - 19.09.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
16.10.2023 - 17.10.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
09.11.2023 - 10.11.2023
München
1.190,00 EUR
30.11.2023 - 01.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
14.12.2023 - 15.12.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR

Feedbackseminar als intern seminar

Onze feedback seminars zijn ook geschikt om direct in uw bedrijf te implementeren. Als manager beslist u over de leermethoden die op uw behoeften zijn afgestemd en wij vervullen uw doelstellingen binnen het gegeven tijdsbestek. Stuur ons gewoon een e-mail op kontakt@drgkitzmann-akademie.de en wij bezorgen u een niet-bindende offerte.

meer seminar aanbevelingen voor "Feedback Seminar

Wat is feedback?

Eén ding is zeker: de bedrijfswereld gedijt op feedback. Dit is feedback van anderen op het eigen gedrag. Omgaan met ontvangen feedback is dus een methode van zelfreflectie, zolang de tegenpartij, bijvoorbeeld de HR-ontwikkelaar, zich aan de regels van het spel houdt. Feedback wordt vaak gebruikt door managers, met name om persoonlijke leerprocessen bij werknemers op gang te brengen, om fouten mee te delen en om de motivatie te verhogen.

Waarom is feedback zo belangrijk?

Supervisors die feedback geven kennen het effect van opbouwende kritiek. Zij verhogen de interactie met hun werknemers en zorgen voor een succesvolle, waarderende werksfeer met een gezonde hoeveelheid prestatiefeedback. De effectieve factoren van begrijpelijke feedback zorgen niet alleen voor de (persoonlijke) verdere ontwikkeling van de tegenpartij. De werkingswijze verhoogt ook de productiviteit door gedragsveranderingen. Als bepaalde feedbackregels in acht worden genomen, kunnen kritische discussies en feedback en de daaruit voortvloeiende waarderende interactie leiden tot een grotere tevredenheid van de werknemers.

5 feedbackregels

 1. Vraag jezelf vaker af hoe je overkomt op de mensen om je heen. Je zelfbeoordeling is maar één kant van de medaille. Vraag anderen om een glimp op te vangen van hoe u door anderen wordt gezien.
 2. Prestatie feedback is een geschenk - gebruik het dus volgens de feedback regels en gebruik het niet om anderen te berispen. Scheid ook het feitelijke niveau van het relationele niveau.
 3. Blijf respectvol, want dit is ook een deel van het effect van uw feedback als een subliminale boodschap en kan uw geloofwaardigheid ondersteunen of in twijfel trekken.
 4. Leiderschapsverantwoordelijkheid omvat ook het toegeven van zwakheden. U bent niet alleen een leider, maar een mens als ieder ander. Wanneer je als leider anderen berispt, moet je eerst de mogelijke impact overwegen in een transactionele analyse en nadenken over de motieven van de andere persoon.
 5. Wanneer u om prestatie- of feedbackfeedback vraagt, moet u negatieve gedragspatronen terzijde schuiven en onthouden dat het werk en niet u als persoon de inhoud van het kritiekgesprek vormt. Discussies op het niveau van de relatie verhogen de productiviteit zeker niet.
Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie