Seminars Subsidies

Seminars Subsidies

Overheidssubsidies voor bijscholing en seminars

Sommige federale staten bieden overheidsfinanciering voor bijscholing en seminars binnen het bedrijf. Wij wijzen u erop dat wij vóór de aanvang van de bijscholing in het bezit moeten zijn van het desbetreffende certificaat van de financieringsmaatregel. Wij zullen er hieronder enkele toelichten. Specifieke informatie kunt u vinden in de financieringsdatabank van het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie.

Welke federale staten bieden financiering?

Hier vindt u informatie over de beschikbare financiering in de afzonderlijke federale staten.

Noordrijn-Westfalen - Onderwijs cheque:

Werknemers in Noordrijn-Westfalen kunnen de opleidingscheque om de twee jaar ontvangen als het bedrijf van de aanvrager minder dan 250 werknemers telt en het belastbaar inkomen niet hoger is dan 30.000 euro (gezamenlijke belastingplichtigen: 60.000 euro). De opleidingscheque dekt 50% van het cursus- en examengeld, tot een maximum van 500 euro. De opleiding moet ten minste 500 euro kosten.

Meer informatie vindt u op deze pagina: https://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratungsstellensuche

Schleswig-Holstein - CET bonus:

Werknemers en stagiairs die in Sleeswijk-Holstein werken of wonen, komen in aanmerking voor de premie voor permanente educatie. Eigenaars en freelancers die minder dan 10 mensen in dienst hebben, krijgen ook steun. In aanmerking komen onder meer programma's voor bij- en nascholing die minimaal 16 en maximaal 400 uur omvatten. Tot 50% van de kosten voor bijscholing worden gedekt, tot een maximum van 2.000 euro. De resterende 50% moet door de werkgever worden betaald. De bijscholing moet ten minste 160 euro bedragen.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/weiterbildung/Weiterbildungsbonus_HT.html.

Hamburg - Voortgezette Opleiding Bonus:

De Weiterbildungsbonus PLUS biedt tot 50% steun (maximaal 750 euro) voor voortgezette beroepsopleiding. Werknemers die werken in bedrijven met minder dan 250 werknemers en die ten minste 15 uur per week in dienst zijn en sociale premies moeten betalen, komen in aanmerking. De bonus voor permanente educatie geldt ook voor zelfstandigen. Kandidaten moeten in Hamburg wonen of werken.

Meer informatie is hier beschikbaar: https://www.weiterbildungsbonus.net/

Mecklenburg-Vorpommern - Onderwijs cheque:

In Mecklenburg-Vorpommern wordt de deelname van werknemers aan bij- en nascholingsmaatregelen om beroepskwalificaties en -bekwaamheden te verwerven, te behouden of uit te breiden, gesubsidieerd. De subsidie bedraagt maximaal 75 % en maximaal 500 euro.
Nadere informatie vindt u hier: https://www.weiterbildung-mv.de/bildungsschecks.cfm

Saksen-Anhalt - DIREKT CET

Werknemers met een gemiddeld bruto-maandsalaris van minder dan 4.575 euro komen in aanmerking voor DIREKT CET. In aanmerking komen seminars, cursussen, coaching en bijscholingscursussen waarvan de totale kosten 1.000 euro of meer bedragen. Afhankelijk van het brutosalaris en de arbeidsstatus ontvangen werknemers verschillende bedragen. Meer informatie vindt u hier: https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unternehmen/aus-weiterbilden/weiterbildung-betrieb

Nedersaksen - Financiering

In Nedersaksen is financiering beschikbaar voor werknemers van bedrijven met een vestigingsplaats in Nedersaksen en voor eigenaren van bedrijven met minder dan 50 werknemers. Er wordt voorzien in steun voor kwalificatiekosten (cursus- en examengelden), personeelskosten van de deelnemende personen (kosten voor verlof). Maximaal 50% van de totale kosten (cursus- en examengeld en kosten voor verlof) kan worden gefinancierd. Het minimumbedrag voor financiering is 1.000 euro. De uitgaven voor opleiding komen voor financiering in aanmerking tot een maximum van 25 euro per deelnemer en per uur.

U kunt meer informatie vinden op: https://www.nbank.de/Unternehmen/Ausbildung-Qualifikation/Weiterbildung-in-Niedersachsen/

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie