Seminarie Leidinggeven zonder superieure functie van de Dr. G. Kitzmann Academie

Leiding geven zonder een superieure functie

Lateraal leiderschap met acceptatie en bekwaamheid
 • 41 Data
 • 14 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1.550,00 CHF
Als Online-Seminar verfügbar!

Seminariebeschrijving: Leiding geven zonder superieure functie

Overtuig en leid uw team met natuurlijke autoriteit en persoonlijkheid, duidelijkheid en door uw professionele knowhow. Gebruik uw manoeuvreerruimte in het kader van de laterale leiderschapsstijl en leid op basis van erkenning en relatiegerichtheid. Deze opleiding tot leidinggevende zonder supervisor leert u hoe u samenwerking bevordert, werknemers motiveert en weerstand en spanningsvelden op constructieve wijze wegwerkt. Leer hoe u leiderschapsimpulsen kunt geven via uw persoonlijke werk, uw communicatiestijl kunt optimaliseren en zo uw team succesvol en winstgevend kunt leiden.

Inhoud: Seminarie Leiding geven zonder superieure functie

Rol als supervisor zonder bevoegdheid om richtlijnen te geven

 • Concept van lateraal leiderschap
 • Bepaling van de positie: handelingsruimte en bevoegdheid
 • Mogelijkheden en beperkingen in de sandwichpositie
 • Persoonlijke houding als situationeel leider

Instrumenten van lateraal leiderschap

 • Leiding geven zonder een disciplinaire superieure functie
 • Situationeel leiderschap als een adaptieve leiderschapsstijl
 • Delegeren in informele leiderschapsconstellaties
 • Regels vaststellen en naleven

Controle van het team

 • Belangen en gedragspatronen van de leden
 • Vertrouwen behouden en respect afdwingen
 • Herkennen en benutten van potentieel
 • Motiveren van verschillende collega's

Communiceren met het team

 • Gesprekstechnieken voor informeel leiderschap
 • Doelstellingen verduidelijken en prioriteren
 • Vorm geven aan het relatie- en probleemniveau
 • Regels voor het geven van feedback aan teamleden

Herkennen en beheersen van conflicten

 • Omgaan met wangedrag in het team
 • Vermindering van demotivatie
 • Oplossen van externe weerstand

Uw voordeel: Seminar Leidinggeven zonder leidinggevende functie

In dit leiden zonder leidinggevende seminar krijgt u als deelnemer handvatten om succesvol leiding te geven zonder disciplinaire autoriteit. Als leider zonder formele macht, overtuigt u door natuurlijk gezag en professionele bekwaamheid.

 • U kent en gebruikt het bereik van uw niveaus van doeltreffendheid.
 • Je leert de methoden van lateraal leiderschap en kunt ze beheersen
 • U begrijpt groepsdynamische processen en kunt uw team aansturen
 • U communiceert met uw personeel op een waarderende en doelgerichte manier
 • U kunt weerstand, misverstanden en geschillen oplossen

Methodologie en didactiek: seminar Leidinggeven zonder superieure functie

De talrijke praktische oefeningen die in dit seminarie over leiderschap zonder superieure functie worden gebruikt, dienen om routines te vormen voor uw professionele leiderschapsrol. Het seminar is gebaseerd op input van de trainer en wordt vervolgens geconsolideerd in individueel en groepswerk. Na elke oefening krijgt u feedback om na te denken over uw gedrag en aanpak. De uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers aan het seminar helpt u verder te kijken dan uw eigen context. Individuele voorbeelden, leiderschapssituaties en vragen van de deelnemers worden steeds in het proces geïntegreerd.

Doelgroep: Opleiding in leidinggeven zonder superieure functie

Dit seminar is bedoeld voor teamleiders, projectmanagers en productmanagers die verantwoordelijk zijn voor specifieke situaties en projecten zonder formeel manager te zijn. Dit is een groep mensen die leiderschapsimpulsen moeten geven op basis van acceptatie, vakkennis en door relatiebeheer. Als u ook lateraal leiderschap, afdelingsoverschrijdend projectwerk of virtuele projecten beoefent, is dit de juiste cursus voor u.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
09.02.2023 - 10.02.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
20.02.2023 - 21.02.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
27.02.2023 - 28.02.2023
Kassel
1.190,00 EUR
02.03.2023 - 03.03.2023
Zürich
1.550,00 CHF
02.03.2023 - 03.03.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
06.03.2023 - 07.03.2023
Wenen
1.190,00 EUR
13.03.2023 - 14.03.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
16.03.2023 - 17.03.2023
Keulen
1.190,00 EUR
20.03.2023 - 21.03.2023
München
1.190,00 EUR
20.04.2023 - 21.04.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
24.04.2023 - 25.04.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
04.05.2023 - 05.05.2023
Hannover
1.190,00 EUR
11.05.2023 - 12.05.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
15.05.2023 - 16.05.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
01.06.2023 - 02.06.2023
Münster
1.190,00 EUR
15.06.2023 - 16.06.2023
Wenen
1.190,00 EUR
19.06.2023 - 20.06.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
22.06.2023 - 23.06.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
26.06.2023 - 27.06.2023
Zürich
1.550,00 CHF
29.06.2023 - 30.06.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
17.07.2023 - 18.07.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
14.08.2023 - 15.08.2023
Münster
1.190,00 EUR
21.08.2023 - 22.08.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
24.08.2023 - 25.08.2023
Kassel
1.190,00 EUR
04.09.2023 - 05.09.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
11.09.2023 - 12.09.2023
Keulen
1.190,00 EUR
21.09.2023 - 22.09.2023
München
1.190,00 EUR
25.09.2023 - 26.09.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
09.10.2023 - 10.10.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
16.10.2023 - 17.10.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
19.10.2023 - 20.10.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
09.11.2023 - 10.11.2023
Wenen
1.190,00 EUR
13.11.2023 - 14.11.2023
Münster
1.190,00 EUR
16.11.2023 - 17.11.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
23.11.2023 - 24.11.2023
Hannover
1.190,00 EUR
27.11.2023 - 28.11.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
30.11.2023 - 01.12.2023
Zürich
1.550,00 CHF
07.12.2023 - 08.12.2023
Keulen
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
14.12.2023 - 15.12.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
18.12.2023 - 19.12.2023
München
1.190,00 EUR

Seminar Leidinggeven zonder leidinggevende functioneert als een intern seminar

Wilt u het seminar "Leidinggeven zonder leidinggevende functie" als interne opleiding in uw bedrijf organiseren? Dat kan natuurlijk! Wij maken graag een individuele offerte die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw opgegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw verzoek naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen inzake "Leiding geven zonder superieure functie".

7 stappen die je kunt nemen om te leiden zonder autoriteit

Informeel leiderschap betekent leiding geven zonder de klassieke leiderschapsinstrumenten waarop disciplinaire superieuren kunnen terugvallen. Aan de hand van de volgende zeven stappen kunt u in elke situatie zelfverzekerd en efficiënt leiding geven zonder een superieure functie:

1. Vertrouwen winnen

Het uitgangspunt van uw rol als leider in een tijdelijke context is uw collega's te overtuigen. Investeer tijd in intermenselijke relaties en inspireer hen met uw professionele kwalificaties.

2 : Persoonlijke verantwoordelijkheid opwekken

Gebruik vraagtechnieken om teamleden aan te moedigen zelf na te denken. Door open vragen te stellen, lokt u uw collega's uit om zich met een relevante uitdaging bezig te houden en uiteindelijk actie te ondernemen voor hun eigen verantwoordelijkheid.

3. motivatie creëren

Help elk teamlid te begrijpen wat het doel van een project of activiteit is. Daarom moet een taak altijd zin en doel hebben. Op die manier schept u de basisvoorwaarde voor gemotiveerd werk.

4 Gebruik delegatie

Om afzonderlijke taken goed te kunnen delegeren, moet de verantwoordelijkheid worden toegewezen, moet de kwaliteit worden gedefinieerd en moet de tijd worden beperkt. Laterale leiders wegen af aan wie ze welke taak toewijzen om het potentieel van individuele teamleden het best te benutten.

5. ondersteuning bieden

Delegeren van taken betekent ook dat leiders hulp bieden wanneer dat nodig is. Neem contact op met iedereen om ervoor te zorgen dat het werk op tijd wordt gedaan en met de kwaliteit die u verwacht.

6. conflicten beheren

Het is onvermijdelijk dat u in het kader van uw leiderschap te maken krijgt met weerstand en moeilijke situaties. Deze kunnen binnen het team ontstaan of afkomstig zijn van externe belanghebbenden. Pak problemen aan zodra u ze onderkent en bied tegelijk oplossingen aan.

7. feedback geven

Zorg ervoor dat ontwikkeling in uw omgeving plaatsvindt door middel van een sterke bedrijfscultuur. Geef feedback aan uw collega's en vraag om feedback in verband met uw informele leiderschapsrol.

Welke taken voer ik uit als ik leiding geef zonder superieure functie?

De taken van laterale managers variëren van het coördineren van afzonderlijke processen, het controleren van de uit te voeren activiteiten, tot het controleren van de resultaten van het werk. Ondertussen moet het team worden gevormd door middel van relatiebeheer en worden geleid door middel van situationele interventie. Daarbij ontstaan uitdagingen die enerzijds constructief worden gebruikt en anderzijds worden opgelost op een manier die de belangen beschermt. Zorg ten slotte voor een evenwichtige onderlinge feedback en formuleer lessen uit het verleden om tegemoet te komen aan de behoeften van een lerende organisatie.

Bent u op zoek naar een trainer of coach voor een seminariedag over het thema leidinggeven zonder leidinggevende? Neem vandaag nog contact met ons op en ontvang uw individuele offerte.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie