Moderatie opleiding door de Dr. G. Kitzmann Academie

Opleiding tot bemiddelaar

Het seminar Moderatie voor resultaatgerichte vergaderingen
 • 24 Data
 • 11 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Seminarie beschrijving van de moderatie opleiding

In de opleiding seminarie moderatie leert u hoe u een vergadering op een gestructureerde en doelgerichte manier naar een resultaat leidt. U zult in staat zijn de altijd passende moderatietechniek toe te passen, de groepsdynamiek op rendabele wijze te beheersen en uw eigen rol binnen de vergadering te vinden. Wij tonen u hoe u alle deelnemers van een vergadering efficiënt modereert tot een werkend resultaat en hoe u de resultaten in een actieplan giet. Uw vergaderingen worden zo een bevredigende groepservaring met tastbare resultaten.

Seminar inhoud Moderatie opleiding

Moderatie - meer dan alleen een vergadering

 • Voordelen van matigingstechnieken
 • Toepassingsgebieden van de matigingsmethoden
 • Fasen van een matigingsproces

Facilitator - Faciliteren en leiden

 • Zelfbeeld en rol
 • Verschijning en effect
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Verantwoordelijkheid en taken
 • Aanvaarding in de functie van de moderator

Matigingstechnieken - de instrumenten

 • Voorbereiding en fasen van een matiging
 • Moderatie-instrumenten: vragen stellen, visualiseren, structureren, wegen, evalueren
 • Probleemoplossingsstrategieën voor groepen
 • Creativiteitstechnieken
 • Besluitvorming

Groepsdynamiek

 • Vaststelling van de spelregels
 • Inzicht in feitelijke en relationele niveaus
 • Groepen activeren en dynamiek beheren
 • Beheer van soorten deelnemers
 • Interactie tussen u en de groep
 • Omgaan met moeilijke situaties en conflictbeheersing

Resultaten veiligstellen

 • Gebruik van protocoltypes
 • Resultaten veiligstellen
 • Actieplanning en verantwoordelijkheidsgebieden
 • Follow-up van de vergadering

Seminar Voordelen Facilitator Opleiding

Het voordeel van deze facilitation training workshop is dat u toegang krijgt tot de kennis en middelen van elke professional en manager in uw vergaderingen. Zo kunt u efficiënt groepsresultaten ontwikkelen die achteraf door alle deelnemers worden aanvaard en gesteund.

 • U zult zich voorbereid voelen op verschillende situaties en weten welke facilitatietechniek op welk moment het meest effectief is.
 • Je weet welke rol je moet spelen.
 • U bent in staat om verschillende soorten deelnemers te leiden
 • Je benadert problemen creatief en komt met oplossingen
 • U matigt de groep tot een resultaat dat rekening houdt met verschillende behoeften

Methodologie en didactiek van de studiebijeenkomst Moderatie

Het seminar "Moderation Techniques" wordt gekenmerkt door een voortdurende afwisseling tussen de demonstratie van theoretische moderatie-instrumenten en de praktische toepassing van deze technieken. Alleen door de hoge praktische component van deze opleiding kunt u de respectieve voor- en nadelen van de verschillende moderatiemethoden evalueren. Feedback van de facilitation trainer en van aanwezige experts en managers helpt u om uw rol als meeting leader te vinden en aan te scherpen in de facilitation training.

De facilitatie-opleiding wordt verrijkt door de inbreng van de trainer en door individueel en groepswerk. De intersectorale uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers is bijzonder verrijkend. Indien nodig, wordt video-analyse gebruikt in de praktische oefeningen, die bij voorkeur afkomstig zijn uit uw dagelijkse facilitatie situaties.

Opleidingsmateriaal als transferhulp ronden het duurzame leereffect van deze facilitatieworkshop af en scherpen uw competentie ook nadien nog aan.

Doelgroep van de opleiding tot moderator

Deze facilitatie training is geschikt voor professionals en managers die vergaderingen, workshops en discussies willen faciliteren op een zelfverzekerde, gestructureerde en resultaatgerichte manier. De cursus is bedoeld voor mensen die de groepsdynamiek op een doelgerichte manier willen kanaliseren en met vertrouwen een moeilijke vergadersituatie willen leiden met behulp van de juiste facilitatiemethode. Tenslotte gaat het om een groep mensen die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van groepsresultaten en actieplannen en daarvoor methoden aangereikt wil krijgen.

Seminar Data & Steden
Afspraak
Stad
Vergoeding
23.03.2023 - 24.03.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
20.04.2023 - 21.04.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
04.05.2023 - 05.05.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
15.05.2023 - 16.05.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
22.05.2023 - 23.05.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
22.05.2023 - 23.05.2023
Hannover
1.190,00 EUR
12.06.2023 - 13.06.2023
Münster
1.190,00 EUR
19.06.2023 - 20.06.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
06.07.2023 - 07.07.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
17.07.2023 - 18.07.2023
München
1.190,00 EUR
10.08.2023 - 11.08.2023
Keulen
1.190,00 EUR
17.08.2023 - 18.08.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
24.08.2023 - 25.08.2023
Hannover
1.190,00 EUR
11.09.2023 - 12.09.2023
Leipzig
1.190,00 EUR
14.09.2023 - 15.09.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
21.09.2023 - 22.09.2023
Hamburg
1.190,00 EUR
09.10.2023 - 10.10.2023
Stuttgart
1.190,00 EUR
09.11.2023 - 10.11.2023
Münster
1.190,00 EUR
13.11.2023 - 14.11.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
13.11.2023 - 14.11.2023
Neurenberg
1.190,00 EUR
30.11.2023 - 01.12.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
07.12.2023 - 08.12.2023
München
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Keulen
1.190,00 EUR
18.12.2023 - 19.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Vraag een moderatie opleiding aan als een in-house seminarie

Wij bieden de moderatietraining aan in verschillende vormen. Wilt u de moderatietraining in uw bedrijf houden als een in-house opleiding in plaats van een face-to-face seminar of webinar? Dat kan natuurlijk! Wij maken graag een individuele offerte die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, het door u opgegeven tijdsbestek en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen voor "matigingstraining

Hoe word je een goede facilitator?

Je wordt een goede moderator door jezelf zo vaak mogelijk bloot te stellen aan echte moderatiesituaties. In de zin dat matigheid perfect maakt. Het is belangrijk dat u in de groep van deelnemers aan uw vergaderingen mensen aanwijst die u na elke facilitering gerichte constructieve feedback geven. Geef elke persoon een focus voor observatie: Structuur van de face-to-face of virtuele facilitering, gedrag en rol, gebruikte faciliteringstechnieken, gebruikte methoden voor visualisatie, en interactie met de groep.

Met behulp van de feedback die u krijgt, kunt u vergelijken of u de doelen hebt bereikt die u zich vóór een vergadering had gesteld. Op deze manier maak je van alledaagse professionele situaties je persoonlijke facilitatie training.

Wat zijn de taken van een facilitator?

De rol van een vergaderleider bestaat erin een gestructureerd proces aan te reiken om de doelstellingen te bereiken. Hij of zij is er verantwoordelijk voor dat de individuele deelnemers aan een vergadering naar elkaar toegroeien om een groep te vormen. Binnen deze groep moeten de individuele sterke punten van de teamleden worden erkend en ten bate van de groep worden aangewend. Tijdens dit proces wordt voortdurend rekening gehouden met individuele belangen en worden deze afgewogen om uiteindelijk tot een resultaat te komen dat door alle deelnemers wordt aanvaard en gesteund.

Welke soorten van matiging zijn er?

 • Faciliteren van vergaderingen en besprekingen
 • Workshopleiding
 • Virtuele moderatie via Teams, Zoom en GoToWebinar
 • Leiding van grote groepen (meer dan 20 personen)
 • Faciliteren van evenementen
 • Train de trainer faciliteren

Wanneer is matiging nuttig?

Facilitering is altijd aangewezen wanneer gebruik moet worden gemaakt van de creativiteit, ervaring en kennis van mensen uit verschillende afdelingen, bedrijven en met verschillende achtergronden. In de meeste situaties is het de bedoeling dat de deelnemers deelnemen aan het proces van totstandbrenging van het resultaat en dat zij het resultaat niet alleen aanvaarden, maar ook steunen. Bij de uitvoering van het actieplan mag een hoge mate van identificatie met betrekking tot de werkstappen worden verwacht.

Hoe faciliteer je een workshop?

 1. Voorbereiden en bepalen van het doel van de moderatie
 2. Selecteren en briefen van de deelnemers aan de vergadering
 3. Controle over onderwerp, inhoud en tijd tijdens facilitering
 4. Groeps- en sturingsdynamiek activeren
 5. Verzamelen, bundelen, evalueren en wegen van mogelijke oplossingen
 6. Tussentijdse resultaten visualiseren
 7. Aanzet tot meningsvorming
 8. Conflictbeheersing
 9. Resultaten behalen en vastleggen
 10. Opstellen van een actieplan en toewijzen van verantwoordelijkheden
 11. Follow-up van de workshop
 12. Follow-up met de deelnemers

Bent u op zoek naar een moderator?

Bent u op zoek naar een facilitator voor uw vergadering, conferentie of workshop? Onze ervaren moderatoren van de Dr. G. Kitzmann Akademie zullen u graag van dienst zijn. U hebt de plaats en tijd voor uw evenement al vastgelegd? Geen probleem, wij zullen u steunen waar en wanneer u onze hulp nodig hebt. Natuurlijk zullen wij ook uw corresponderende manager opleiden in de moderatiemethode met een trainer of consultant van onze academie. Neem vandaag nog contact met ons op en ontvang uw offerte voor het uitvoeren van een moderatie of voor een moderatie-opleiding.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie