Ontwikkeling van leiderschap

Ontwikkeling van leiderschap

Leiderschapsontwikkeling: hoe het potentieel van uw HR te ontwaken

Tot de meest waardevolle middelen van een onderneming behoren de werknemers. In het bijzonder geschoolde werknemers die over uitstekende beroepsvaardigheden beschikken. Gekwalificeerd leidinggevend personeel en junior managers kunnen ook een beslissende invloed hebben op het succes van een onderneming en maken daarom deel uit van een langdurige, succesvolle onderneming. Om op lange termijn aan de vraag naar gekwalificeerde kaderleden te kunnen voldoen, is het derhalve noodzakelijk up-to-date personeel aan te werven en de reeds in de onderneming aanwezige kaderleden verder te ontwikkelen.

Een speciaal gebied van de ontwikkeling van het menselijk potentieel, dat erop gericht is de juiste managers op de vereiste posities en op het vereiste tijdstip te plaatsen, is managementontwikkeling. In wezen omvat dit alle maatregelen die gericht zijn op het opbouwen en bevorderen van leiderschapscompetentie, zodat sleutelposities zo snel mogelijk kunnen worden ingevuld wanneer een leidinggevende werknemer het bedrijf verlaat. Specifieke leiderschapsontwikkeling is ook uiterst belangrijk met het oog op een snelle planning van de opvolging.

Met ons programma voor leiderschapsontwikkeling verhogen wij het prestatieniveau van uw medewerkers om hen voor te bereiden op de huidige en toekomstige uitdagingen.

Wat is leiderschapsontwikkeling?

Alle maatregelen die het denk- en handelvermogen van leiders verbeteren, vallen onder leiderschapsontwikkeling. Door middel van leiderschapstraining of leiderschapscoaching moeten leiders verschillende instrumenten, vaardigheden en managementcompetenties aangereikt krijgen die hen helpen zelfverzekerd en doelgericht te handelen, zodat zij hun potentieel voor succes kunnen maximaliseren. Met behulp van leiderschapsontwikkeling moeten leiderschapscompetentie en leiderschapsgedrag worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

De ontwikkeling van leiderschap is daarom een essentieel onderdeel van veel bedrijfsstrategieën om succesvol te zijn in de huidige concurrerende omgeving. Effectief leiderschap betekent het opbouwen van sterke teams met een hoog moreel, zodat werknemers betrokken, loyaal en productief zijn.

Waarom is leiderschapsontwikkeling zo belangrijk voor uw bedrijf?

De ontwikkeling van leiderschap is van groot belang voor bedrijven, omdat er met het oog op het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de naderende pensionering van veel leidinggevenden wanhopig gezocht wordt naar bekwame jonge leiders. Anderzijds is een goede leiderschapsstijl ook op lange termijn lonend voor het succes van de onderneming, aangezien werknemers tegenwoordig veel meer waarde hechten aan een positieve leiderschapscultuur waarin zij zich opgemerkt en gewaardeerd voelen door hun superieuren. Als u investeert in de ontwikkeling van uw werknemers, zullen de tevredenheid en motivatie toenemen. En tevreden werknemers leveren betere prestaties en zijn productiever. Bovendien gaat u hoge schommelingen tegen.

Met ons aanbod begeleiden wij u pro-actief bij het vinden van geschikte managers in uw eigen onderneming en bereiden wij deze medewerkers met behulp van speciale bijscholingsmaatregelen voor op de komende verantwoordelijkheid.

De voordelen van programma's voor leiderschapsontwikkeling op een rijtje

 • Vroegtijdige identificatie en bevordering van geschikte junior managers voor opvolgingsplanning.
 • Verbetering van prestaties, bereidheid en productiviteit (door meer tevredenheid en motivatie)
 • Vermijd hoog verloop
 • Vergroot de aantrekkelijkheid van de werkgever: De loyaliteit van de werknemers aan de onderneming versterken door individuele bijscholing en promoties

Leiderschapsontwikkeling: met welke taken worden leiders in de praktijk geconfronteerd?

De leiderschapspositie blijkt tegenwoordig steeds complexer en uitdagender te worden: managers willen werknemers overtuigen van de doelstellingen van het bedrijf en hen motiveren om optimaal te presteren. In de praktijk worden managers dan ook vaak geconfronteerd met vakspecifieke technische, management- en leidinggevende taken:

 • Planning en uitvoering: veranderingen, processen, doelstellingen, structuren, oplossingsstrategieën, arbeidsomstandigheden en werkklimaat.
 • Beslissen en controleren: beslissen over mogelijke handelwijzen, kiezen en controleren van alternatieve oplossingen.
 • Bevorderen en ontwikkelen: Verdere ontwikkeling van werknemers, positieve relaties tussen mensen
 • Communiceren: Overdracht van waarden, normen, visies, doelstellingen en strategieën aan het personeel.

Ontwikkeling van leiderschap: welke competenties zijn belangrijk?

Human resources management begint met het vermogen van elke manager om motivatie, betekenis, structuur, verantwoordelijkheid en harmonie over te brengen op zijn of haar teamleden. Dit vereist een verscheidenheid van verschillende vaardigheden op het gebied van: beroepsbekwaamheid, sociale bekwaamheid, methodologische bekwaamheid en zelfbekwaamheid.

Bij de ontwikkeling van leiderschap bouwen wij voort op vaardigheden uit deze gebieden en consolideren die. De aangeboden programma's bestaan uit vier keuzemodulen, die elk een tweedaags seminar omvatten en betrekking hebben op een afzonderlijk bekwaamheidsgebied. U bent vrij om de keuzemodules te kiezen op basis van uw persoonlijke behoeften, om zo uw individuele competenties te versterken:

 1. Keuze module: Leiderschap
 2. Keuze module: Communicatie
 3. Keuzemodule: Persoonlijkheid
 4. Keuze module: Werkorganisatie en techniek

Programma voor leiderschapsontwikkeling: welke seminars moet ik kiezen?

Om de selectie voor u gemakkelijker te maken, geven wij u hier een kort overzicht van welk Dr. Kitzmann Academy seminar geschikt is voor welk gebied van leiderschapsontwikkeling:

 • Delegeringscompetentie: Wij kunnen u aanbevelen het seminar over personeelsmanagement of het seminar Van collega tot meerdere te boeken. Hier zult u impulsen voor actie ontvangen die u zullen helpen om taken en verantwoordelijkheden efficiënt aan anderen over te dragen.
 • Verantwoordelijkheid nemen: Zelfverzekerd leiderschap vereist dat u een rolmodel bent en verantwoordelijkheid neemt voor uzelf en anderen. Versterk deze competentie in ons seminar Leiderschap zonder supervisie en in ons seminar Beoordeling van medewerkers.
 • Overtuigingskracht: Tevreden en gemotiveerde werknemers werken productiever. Train uw assertiviteit en motivatie in onze opleiding argumentatie of onderhandeling en ontwikkel deze belangrijke managementvaardigheden.
 • Probleemoplossend vermogen: In het dagelijks werk is het belangrijk conflicten in afdelingen en tussen werknemers te herkennen en op te lossen. Met ons seminarie conflicthantering of in onze bijscholing projectbeheer optimaliseert u de vaardigheden die u zullen helpen om deze situaties met succes het hoofd te bieden.
 • Vaardigheden inzake tijdbeheer: in leidinggevende functies behoren tijdbeheer, het stellen van prioriteiten en zelforganisatie tot de essentiële basisvereisten. In ons seminarie over tijdbeheer en stressbeheer krijgt u procedures aangereikt waarmee u uw tijd op een realistische manier kunt plannen, op een verstandige manier prioriteiten kunt stellen en taken efficiënt kunt afwerken.

Methodes voor leiderschapsontwikkeling

De vraag rijst welke methoden geschikt zijn. Er zijn een aantal doeltreffende maatregelen en instrumenten voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, waaronder de volgende:

Seminars: In de vorm van opleiding en bijscholing specifiek voor het opbouwen van leiderschapsvaardigheden.

Mentorprogramma's: Jonge leiders kunnen direct profiteren van uitwisselingen met collega's

Ontwikkelingsprogramma's: Modulaire, holistische bijscholingsprogramma's voor verschillende werknemers

Programma's voor stagiairs: Specifiek ontworpen om junior managers op te leiden

Zelfstudie: met behulp van geschikte documenten of het intranet

In-house opleiding: met aangepaste lezingen

Opleiding en workshops: samen met collega's of toekomstige managers het potentieel uitwerken

Coaching: externe coaches die werknemers individueel kunnen begeleiden

Webinars: plaatsonafhankelijk en over specifieke opleidingsthema's

eLearnings: vaardigheidstrainingen, waarmee toekomstige managers onafhankelijk van tijd en plaats kunnen worden opgeleid.

Leiderschapsontwikkeling | Methodologie en didactiek van de Dr. Kitzmann Academie

In onze programma's voor personeelsontwikkeling worden talrijke praktische oefeningen gebruikt; deze dienen om routines op te bouwen voor de professionele leidinggevende rol. De individuele seminars zijn gebaseerd op de input van de trainer en worden vervolgens geconsolideerd in individueel en groepswerk. Na elke oefening krijgt u feedback van de trainer en van de groep deelnemers om na te denken over uw gedrag en aanpak. De uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers aan het seminar helpt u verder te kijken dan uw eigen context. Individuele voorbeelden, leiderschapssituaties en vragen van de deelnemers worden steeds in de cursus geïntegreerd. Seminardocumenten ronden de seminars over leiderschapsontwikkeling af en dienen om het geleerde duurzaam te borgen.

Hoe kies ik de juiste maatregel voor leiderschapsontwikkeling?

Het eerste wat u moet doen is de ACTUELE/TARGET toestand visualiseren: Wat is het doel van de maatregel voor de individuele manager of een groep managers? Hoe ziet het veranderingsproces eruit? Vervolgens moet worden nagegaan welke instrumenten moeten worden gebruikt om het ontwikkelingsdoel te bereiken. Overweeg ook welke tijd en financiële mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Vergelijk systematisch de verschillende maatregelen en weeg af welke maatregel voor personeelsontwikkeling het best bij uw werknemers past.

Indien u besluit tot een programma van de Dr. Kitzmann Academie in het kader van management development, adviseren wij u uiteraard graag persoonlijk over de keuze van de meest geschikte maatregel voor u en uw medewerkers.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u gerust contact met ons op - wij horen graag van u!

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie