Ontwikkelingsprogramma's van de Dr. G. Kitzmann Academie

Ontwikkelingsprogramma's

Op maat gemaakte en efficiënte programma's voor de ontwikkeling van uw human resources

Ontwikkelingsprogramma's: 100 % individuele personeelsontwikkeling

De voortdurende transformatie van de arbeidswereld, de digitalisering en de steeds complexere eisen maken het noodzakelijk dat werknemers hun vaardigheden voortdurend uitbreiden en dienovereenkomstig aanpassen. Als onboarding voor nieuwe werknemers of als bijscholing voor werknemers die al langer in uw bedrijf werken - ontwikkelingsprogramma's zijn een ideale manier om kennis uit te breiden en vaardigheden te verwerven die niet alleen werknemers, maar ook bedrijven vooruithelpen.

Wilt u uw managers, projectmanagers, verkopers, inkopers of trainers opleiden? Afhankelijk van hun interesses en opleidingsbehoeften kan het aanbod aan bijscholingscursussen van de Dr. G. Kitzmann Academie worden gebruikt om voor elke werknemer een individueel opleidingsprogramma samen te stellen, dat modulair is afgestemd op zijn functieomschrijving.

Doelstellingen van ontwikkelingsprogramma's

Het basisdoel van ontwikkelingsprogramma's is uw werknemers volledig te kwalificeren in een vakgebied en dus voor een functie. Tegelijkertijd kunnen werkgevers de kwalificaties van hun werknemers gebruiken om de bedrijfsdoelstellingen kosteneffectief en doeltreffend te verwezenlijken.

De Dr. G. Kitzmann Academie biedt individuele ontwikkelingsprogramma's over verschillende onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. Of het nu gaat om basiskennis of geavanceerde technische en managementkennis, wij adviseren u graag bij het samenstellen van persoonlijke kwalificatieprogramma's voor uw medewerkers.

Waarom ontwikkelingsprogramma's voor werknemers belangrijk zijn

Motivatie en tevredenheid: Zelfontplooiing is voor veel werknemers een belangrijk punt van zorg. Als de werkgever inspeelt op de behoeften van zijn werknemers en hen in staat stelt hun horizon te verbreden en hun eigen potentieel te ontwikkelen, voelen zij zich gewaardeerd, hebben zij een positieve houding tegenover de werkgever en werken zij met plezier.

Carrièremogelijkheden: nieuwe sleutelkwalificaties openen deuren voor werknemers. Of het nu gaat om promotiekansen binnen het bedrijf of voor een nieuwe baan - een grotere vakkennis en meer soft skills vergroten de kans op meer verantwoordelijke taken, een promotie of zelfs de droombaan.

Werkzekerheid: naarmate de werksituaties veranderen als gevolg van zowel interne als externe invloeden, veranderen ook de eisen die aan de werknemers worden gesteld. Door regelmatige opleiding kunnen de werknemers zich aanpassen en steeds aan alle eisen voldoen.

Productiviteit & kwaliteit: Met opleiding krijgen werknemers de kans om tekortkomingen aan te pakken en hun werkresultaten te verbeteren. Met nieuwe professionele knowhow en aanvullende zachte vaardigheden krijgen zij meer zelfvertrouwen in hun werk en kunnen zij hun eigen doelstellingen of die van de werkgever gemakkelijker en efficiënter bereiken.

Ontwikkelingsprogramma's: Voordelen voor de werkgever

Personeelsontwikkelingsmaatregelen dienen niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van werknemers, maar brengen voor u als werkgever ook verschillende voordelen met zich mee.

Kostenbesparingen: ook al brengen opleidingen aanvankelijk kosten met zich mee, ze betalen zichzelf snel terug. Door de extra kwalificatie van werknemers kunnen ondernemingen afzien van de kostenintensieve aanwerving van nieuw personeel en in plaats daarvan gebruik maken van bestaand menselijk kapitaal.

Afbeelding: Ondernemingen die reclame maken voor de bevordering van de ontwikkeling van human resources en uiteindelijk hun belofte nakomen, genieten steeds meer de voorkeur van sollicitanten.

Personeelsbehoud: U wilt dat uw werknemers zo lang mogelijk bij u blijven? Met de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling steunt u uw medewerkers op hun carrièrepad en toont u hen waardering. Uw personeel zal zich niet gedwongen voelen om een carrièreswitch buiten uw bedrijf te zoeken als ze die bij u kunnen krijgen.

Know-how verwerven: het kennisniveau in de onderneming actualiseren en direct in het werk laten doorstromen. Als uw werknemers over nieuwe vaardigheden beschikken, kunnen nieuwe taken goed worden beheerst en kunnen competenties binnen een bedrijf worden doorgegeven.

Concurrentievermogen en succes: Alleen goed opgeleid personeel kan productief en efficiënt goede resultaten behalen en een bedrijf concurrerend maken en houden. Met volledige opleidingsprogramma's zijn uw medewerkers altijd up-to-date en kunnen ze de concurrentie bijbenen of zelfs overtreffen.

Wat zijn de opties?

Terwijl individuele seminars zijn ontworpen om een gericht onderwerp te behandelen, bestaan onze kwalificatieprogramma's uit meerdere, modulaire, gecoördineerde seminars van verschillende competentiegebieden. Afhankelijk van de beroepsgroep kiest u het geschikte ontwikkelingsprogramma en neemt u vervolgens deel aan vier tweedaagse seminars met passende leerinhoud.

U kunt kiezen uit verschillende seminarlocaties, zodat u flexibel de locatie van uw voorkeur kunt kiezen. Optioneel kunt u het programma aanvullen met individuele coaching, e-learning of webinars.

De basis voor succesvolle ontwikkelingsprogramma's

Ontwikkelingsprogramma's vervullen hun doel alleen als zij zowel voor de werknemers als voor het bedrijf een toegevoegde waarde hebben. Daarom is een voorafgaand gesprek tussen werkgever en werknemer onontbeerlijk. Samen bepaalt u de opleidings- of kwalificatiebehoeften. Hebben uw werknemers een bepaalde kwalificatie nodig om aan een job te beginnen of om een job te kunnen of zelfs te mogen doen? Zijn er tekortkomingen die moeten worden verholpen of opleidingsmaatregelen die het werk van uw werknemers kunnen vergemakkelijken? Spreek een programma af dat tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van beide partijen en dat op maat gemaakt is voor elke werknemer afzonderlijk.

Ook al beschikken specialisten en managers over de nodige know-how en didactische vaardigheden voor kennisoverdracht, in de praktijk ontbreekt het aan tijd voor uitgebreide opleiding. Externe ontwikkelingsprogramma's verlossen u van de tijdrovende taak om de opleidingsinhoud en het opleidingsmateriaal voor te bereiden, didactische methoden te ontwikkelen en ten slotte de opleiding te leiden.

Bent u op zoek naar een kwalificatieprogramma op maat?

Wilt u uit onze portefeuille van seminaronderwerpen kwalificatieprogramma's samenstellen die individueel en op maat gemaakt zijn voor elke afzonderlijke medewerker in uw bedrijf? Wenst u deze optioneel aan te vullen met individuele coaching, e-learning of webinars? Niets van dit alles is een probleem! Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor een individuele conceptie!

Neem contact op - we kijken uit naar uw aanvraag!

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie