Programma voor leiderschapsontwikkeling

Programma voor leiderschapsontwikkeling

Programmgebühr
3.924,00 EUR
(zzgl. MwSt.)
1. Modul: Leiding geven zonder een superieure functie
2. Modul: Seminarie retorica
3. Modul: Wat voor invloed heb ik op anderen? - Seminarie
4. Modul: Seminarie tijdbeheer

Nieuwe uitdagingen aangaan

De wereld is de laatste jaren sterk veranderd. Wereldwijde connectiviteit, ingrijpende veranderingsprocessen en innovatieve technologieën stellen ondernemingen voor nieuwe uitdagingen. Vooral voor managers en aankomende junior managers worden de toch al complexe verantwoordelijkheidsgebieden veeleisender en diverser. Bovendien leiden snellere veranderingscycli en voortdurende groei-eisen tot hoge verwachtingen. Er ontstaat een spanningsveld, aangezien het uitgebreide actieterrein hogere eisen stelt aan de leiders.

Bovendien zijn niet alleen de beroepsbekwaamheden van belang. Het vermogen om te communiceren, empathie en andere kwaliteiten zijn essentiële factoren voor een succesvol leider.

Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden, biedt de Dr. G. Kitzmann-Akademie specialisten en leidinggevenden ondersteuning in de vorm van modulaire programma's voor de ontwikkeling van leidinggevenden. Deze staan borg voor een volledige professionele en persoonlijke ontwikkeling die is aangepast aan de behoeften van het individu.

Ontdek hier hoe een succesvol programma voor leiderschapsontwikkeling eruitziet.

Programma voor leiderschapsontwikkeling: Structuur

Het Leadership Development Programme (Basic) bestaat uit vier modules, die elk een gecoördineerd tweedaags seminar omvatten. De afzonderlijke seminars bestrijken elk een afzonderlijk vakgebied:

  1. Leiden zonder superieure functie
  2. Seminarie retorica
  3. Hoe maak ik indruk op anderen?
  4. Seminar over tijdbeheer

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als onze seminarvoorstellen niet aan uw persoonlijke opleidingsbehoeften voldoen. Ons doel is ervoor te zorgen dat het leerproces van uw medewerkers met ons programma voor leiderschapsontwikkeling zo op maat en individueel mogelijk is!

Opmerking: Met het Leadership Development Programme kunt u 10% besparen in vergelijking met het boeken van vier afzonderlijke seminars.

Methodologie van het programma voor leiderschapsontwikkeling

Om de continuïteit van het leren te waarborgen, doorlopen de deelnemers aan het programma voor leiderschapsontwikkeling een vierdelig programma met op elkaar afgestemde modules. Dankzij de modulaire structuur kunnen verschillende seminars vrij worden gekozen, afhankelijk van uw persoonlijke behoeften of de behoeften van uw werknemers, om zo individuele competenties en vaardigheden te versterken.

Het programma voor leiderschapsontwikkeling is zo opgezet dat de deelnemers enerzijds de gelegenheid krijgen zichzelf beter te leren kennen en met zichzelf om te gaan, en anderzijds nieuw gedrag aanleren. De gebruikte leermethoden omvatten een verscheidenheid van theoretische en praktische oefeningen om het geleerde te consolideren, ervaring op te doen, er samen over na te denken en zo het eigen repertoire uit te breiden.

Waarom een programma voor leiderschapsontwikkeling nodig is

Het tekort aan vaardigheden is slechts een van de vele redenen waarom investeringen in de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen uiterst belangrijk zijn gebleken. Naast het personeelstekort is vandaag ook duidelijk dat jonge professionals weinig ambities hebben voor leidinggevende functies, waardoor het des te belangrijker is de beste kandidaten te identificeren, te ontwikkelen en te behouden. Maar aankomende jonge managers staan ook voor nieuwe uitdagingen en moeten voorbereid zijn op een veranderde leiderschapscultuur. Verder is een goede leiderschapscultuur ook van cruciaal belang om als TOP-werkgever te worden gezien.

Programma voor leiderschapsontwikkeling: ontwikkeling van competenties en vaardigheden

In tegenstelling tot kennis zijn competenties gebaseerd op de eigen ervaringen en waarden. Daarom kunnen ze niet zomaar worden aangeleerd, bijvoorbeeld zoals woordenschat uit het hoofd leren. Dit komt omdat competenties worden geconsolideerd door waarden, ervaringen, zelfreflectie en verschillende situaties. Talrijke studies tonen echter ook aan dat competenties uitstekend kunnen worden ontwikkeld. Daartoe is het van belang dat werknemers de mogelijkheid hebben om op een zelfgeorganiseerde manier kennis te genereren. De interne en externe verstrekking van relevante informatie en de uitwisseling van op ervaring gebaseerde kennis leiden tot de ontwikkeling van competenties. Vooral door nieuwe inhouden en vormen van bijscholing kunnen competenties op een zelfgeorganiseerde manier worden verworven - creatief handelen in nieuwe, open en reële probleemsituaties.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie