Taalcursus Engels E-Learning van de Dr. G. Kitzmann Academie

Een commentaar schrijven (E-Learning)

Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

Prijs
23,90 EUR
(plus btw)

Een commentaar schrijven 

Hoe schrijf je commentaar

Leer stap voor stap hoe je commentaar schrijft in het Engels. U krijgt ook waardevolle suggesties voor compositie en taakanalyse. U zult leren welke zinnen u kunt gebruiken en hoe u uw eigen standpunt met vertrouwen naar voren kunt brengen.

Opmerking over het gebruik

Na aankoop van de licentie voor de e-learning heeft u de mogelijkheid om deze voor een onbeperkte periode van 6 maanden te gebruiken.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie