Seminar over leiderschap voor werknemers van de Dr. G. Kitzmann Academie

Leiderschapsseminarie

Effectief en zelfverzekerd leiding geven aan werknemers
 • 51 Data
 • 14 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1,400.00 CHF
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Seminarie leiderschap

Tegenwoordig lijkt de leiderschapspositie steeds complexer en uitdagender: managers willen werknemers inspireren met de doelstellingen van het bedrijf en hen motiveren om optimaal te presteren. Dit roept vaak specifieke vragen op: Hoe los ik probleemsituaties zelfverzekerd en met succes op? Hoe kunnen werknemers optimaal worden ondersteund? Welke instrumenten kan ik gebruiken? Bovendien weet u dat werknemers naar het bedrijf zijn gekomen omwille van een baan, maar dat ze zullen blijven omwille van hun manager. In dit seminar over leiderschap voor werknemers leert u daarom uw leiderschapsgedrag gericht in te zetten en krijgt u daarvoor een schat aan leiderschapsmethoden en -instrumenten aangereikt. U zult uw leiderschapssucces vergroten door middel van motivatie, delegeren, conflicten en zelfmanagement.

Inhoud: Leiderschapsseminarie

Beginselen en eisen van personeelsbeheer

 • Beginselen van effectief leiderschap
 • Het kennen en ontwikkelen van leiderschapstaken
 • Levende leiderschapskwaliteiten: Duidelijkheid en betrokkenheid
 • Gebruik van leiderschapsmodellen situationeel in het dagelijks leven
 • Leiderschapsfouten vermijden

Uw leiderschap persoonlijkheid

 • Nadenken over leiderschapsgedrag en -stijl
 • Bewust vorm geven aan uw leiderschapsrol
 • Ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden
 • Zelfmanagement voor leiders

Kennis en gebruik van leiderschapsinstrumenten

 • Voer beoordelingsgesprekken op een waarderende manier
 • Doelen stellen op een ondersteunende en veeleisende manier
 • Gebruik van delegatie voor ontwikkeling
 • Feedback constructief formuleren
 • Voer de personeelsbeoordelingen op transparante wijze uit

Communicatie als manager

 • Op doeltreffende wijze uiting geven aan lof en erkenning
 • Op gepaste wijze kritiek uiten
 • Afwezigheden bespreken
 • Do's & Don'ts bij beoordelingsgesprekken

Omgaan met werknemers

 • Onderhouden en versterken van relaties
 • Motivatieprocessen beheren, demotivatie vermijden
 • Conflictoplossende vaardigheden voor managers
 • Versterking van de bereidheid tot verandering

Uw voordeel van het leiderschapsseminarie

Met effectief en motiverend leiderschap activeert u de prestaties van uw medewerkers en zet u ze winstgevend in voor de onderneming. Tegelijkertijd zorgt u voor tevredenheid binnen het team over uw leidinggevende werk en uw leiderschapskwaliteiten. Om in dit alles te slagen, krijgt u in dit leiderschapsseminar efficiënte instrumenten en methoden van leiderschap aangereikt:

 • U kent de centrale leiderschapsinstrumenten en -methoden en gebruikt ze naar gelang van de situatie.
 • U zult nadenken over uw leiderschapsrol en die op authentieke wijze vervullen.
 • U zult de taken van een disciplineleider onder de knie krijgen.
 • Je beheert moeilijke leiderschapssituaties en communiceert oplossingen
 • U breidt uw competentie uit door nieuwe, effectieve managementstijlen

Methodologie en didactiek: seminar over personeelsbeheer

In dit tweedaagse leiderschapsseminarie is het aantal deelnemers zeer beperkt, zodat u voldoende gelegenheid krijgt om in interactieve oefeningen na te denken over uw leiderschapsvaardigheden. Deze cursus maakt gebruik van rollenspelen over verschillende situaties van uw dagelijks leiderschap, die worden geanalyseerd en geëvalueerd door middel van video-opnamen. Praktijkgerichte casestudy's, de inbreng van de trainer en de uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers completeren de seminarervaring. Bovendien krijgt u documenten om de opgedane ervaring op te volgen en op gezette tijden te vernieuwen.

Doelgroep: Seminars over personeelsbeheer

Deze leiderschapstraining is bedoeld voor leiders die hun eerdere leiderschapservaringen en hun dagelijks leiderschap op een constructieve manier willen doordenken. Uitgaande van deze basis wensen de deelnemers aan de opleiding het bestaande gamma leiderschapsinstrumenten uit te breiden en te optimaliseren. Het seminar over leiderschap van werknemers is dan ook bedoeld voor managers die hun leiderschapsgedrag gerichter, motiverender en consistenter willen inzetten.

Seminar Data & Locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
31.01.2022 - 01.02.2022
Münster
1.090,00 EUR
07.02.2022 - 08.02.2022
Leipzig
1.090,00 EUR
10.02.2022 - 11.02.2022
Hannover
1.090,00 EUR
14.02.2022 - 15.02.2022
Keulen
1.090,00 EUR
17.02.2022 - 18.02.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
24.02.2022 - 25.02.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
28.02.2022 - 01.03.2022
Webinar
1.090,00 EUR
07.03.2022 - 08.03.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
07.03.2022 - 08.03.2022
Wenen
1.090,00 EUR
14.03.2022 - 15.03.2022
Zürich
1,400.00 CHF
14.03.2022 - 15.03.2022
Münster
1.090,00 EUR
24.03.2022 - 25.03.2022
München
1.090,00 EUR
28.03.2022 - 29.03.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
31.03.2022 - 01.04.2022
Kassel
1.090,00 EUR
28.04.2022 - 29.04.2022
Neurenberg
1.090,00 EUR
02.05.2022 - 03.05.2022
Münster
1.090,00 EUR
12.05.2022 - 13.05.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
16.05.2022 - 17.05.2022
Hannover
1.090,00 EUR
23.05.2022 - 24.05.2022
Keulen
1.090,00 EUR
30.05.2022 - 31.05.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
09.06.2022 - 10.06.2022
Leipzig
1.090,00 EUR
20.06.2022 - 21.06.2022
Münster
1.090,00 EUR
20.06.2022 - 21.06.2022
Zürich
1,400.00 CHF
23.06.2022 - 24.06.2022
Webinar
1.090,00 EUR
23.06.2022 - 24.06.2022
Wenen
1.090,00 EUR
27.06.2022 - 28.06.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
30.06.2022 - 01.07.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
18.07.2022 - 19.07.2022
München
1.090,00 EUR
11.08.2022 - 12.08.2022
Keulen
1.090,00 EUR
22.08.2022 - 23.08.2022
Münster
1.090,00 EUR
29.08.2022 - 30.08.2022
Hannover
1.090,00 EUR
08.09.2022 - 09.09.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
12.09.2022 - 13.09.2022
Webinar
1.090,00 EUR
15.09.2022 - 16.09.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Kassel
1.090,00 EUR
26.09.2022 - 27.09.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
06.10.2022 - 07.10.2022
München
1.090,00 EUR
17.10.2022 - 18.10.2022
Neurenberg
1.090,00 EUR
24.10.2022 - 25.10.2022
Münster
1.090,00 EUR
03.11.2022 - 04.11.2022
Keulen
1.090,00 EUR
10.11.2022 - 11.11.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
14.11.2022 - 15.11.2022
München
1.090,00 EUR
21.11.2022 - 22.11.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
24.11.2022 - 25.11.2022
Leipzig
1.090,00 EUR
24.11.2022 - 25.11.2022
Zürich
1,400.00 CHF
28.11.2022 - 29.11.2022
Webinar
1.090,00 EUR
01.12.2022 - 02.12.2022
Wenen
1.090,00 EUR
01.12.2022 - 02.12.2022
Münster
1.090,00 EUR
08.12.2022 - 09.12.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
12.12.2022 - 13.12.2022
Berlijn
1.090,00 EUR

Seminar over personeelsbeheer aanvragen als interne opleiding

U wilt het seminar over personeelsmanagement in uw bedrijf als een intern seminar houden? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag per e-mail naar onze academie: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Seminar: Werknemersleiderschap

Hoe wordt het belang van de leiding van het personeel in het seminar geïnterpreteerd?

Leiderschap betekent dat hiërarchische managers werknemers motiveren, leiden en ook controleren. Zij zijn verantwoordelijk voor een afdeling of groepen collega's en moeten ervoor zorgen dat de vooraf gestelde doelen worden bereikt. Daarbij zijn managers in hoge mate afhankelijk van de steun en medewerking van de werknemers. Bijgevolg zijn de filosofie en de leiderschapsstijl van de supervisor van centraal belang, aangezien het via deze instrumenten is dat het werk van de manager zich ontvouwt. Leiderschap betekent het consequent en empathisch toepassen van leiderschapskwaliteiten op zodanige wijze dat doelen worden bereikt door coachende impulsen en tijdmanagement.

Wat zijn de centrale leiderschapstaken in het seminar over leiderschap voor werknemers?

De taken van disciplinaire leiders zijn zowel talrijk als complex. De reikwijdte ervan hangt af van het begrip waarmee een baas zijn rol vervult en van de wijze waarop zijn verantwoordelijkheidsgebied van tevoren werd afgebakend. In principe kunnen de volgende taken van toezichthouders in succesvolle organisaties worden onderscheiden:

 • ze motiveert en inspireert werknemers
 • zij cultiveert relaties en netwerken met en tussen werknemers
 • bemiddelt, rechtvaardigt en verdedigt doelen
 • herkent het potentieel en creëert situaties om het te bevorderen
 • delegeert en controleert taken
 • geeft vrijheid en wijst op grenzen
 • ze is zich bewust van conflicten en lost ze op
 • geeft feedback en beoordeelt werknemers eerlijk
 • initieert en beëindigt arbeidsrelaties

Waarom is het bijwonen van leiderschap seminars gunstig voor mij?

Deelname aan het seminar over leiderschap voor werknemers is rendabel voor u, omdat het u helpt uw werknemers in staat te stellen hun potentieel te verwezenlijken. Het verbeteren van de prestaties van uw werknemers is uw grootste hefboom van invloed; het brengt de belangrijkste hulpbronnen in de onderneming aan het licht: de menselijke hulpbronnen.

In het personeelsbeheer of als ondernemer krijgt u hier een centrale rol. U bent in een positie om de vaardigheden van uw team te benutten door de juiste, gerichte leiderschapskwaliteiten toe te passen; aan de andere kant kunt u frustratie opwekken door op de verkeerde manier te handelen. De toegevoegde waarde van het leiderschapsseminarie voor u bestaat erin valkuilen te vermijden, uitdagingen in uw werkomgeving op de juiste manier aan te pakken en veranderingen doeltreffend in gang te zetten.

Inschrijving voor het evenement: Seminar over personeelsbeheer