E-learning op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk & gedragscodes van de Dr. G. Kitzmann Academie

Algemene wet gelijke behandeling (E-Learning)

Preis
95,90 EUR
(zzgl. MwSt.)

Algemene wet gelijke behandeling 

De Algemene wet gelijke behandeling (AGG) is een van de belangrijkste wetten in het arbeidsrecht - vooral bij de aanwerving van nieuwe werknemers. Sinds de wet in 2006 in werking is getreden, is de AGG steeds belangrijker geworden op het gebied van personeels- en arbeidsrecht. Deze richtlijn is gebaseerd op EU-richtlijnen en garandeert bescherming tegen discriminatie op het werk op grond van geslacht, leeftijd, godsdienst, ras of etnische afstamming, handicap of seksuele identiteit.

Als werkgever moet u op de hoogte zijn van de verplichtingen en aansprakelijkheidsrisico's die uit de AGG voortvloeien. Deze opleiding zal u helpen om de AGG in al zijn facetten te begrijpen en vervolgens correct toe te passen in de praktijk. U leert zogenaamde "valkuilen" te herkennen en mogelijke schadeclaims tegen te gaan.
In het eerste college vat onze docent Gerd Ley de inhoud van de AGG zo samen dat u het recht in uw dagelijkse werk kunt toepassen; ook de uitleg van alle paragrafen zorgt voor een volledig begrip.
In het tweede college van de AGG-opleiding maakt u kennis met de praktische toepassing van de AGG in het dagelijkse bedrijfsleven. Hoe worden personeelsadvertenties correct geformuleerd en wat kenmerkt het correcte gedrag bij het sollicitatiegesprek, de selectie van de sollicitant en de formulering van de aanvaarding en de afwijzing? Deze en andere toepassingsvoorbeelden worden in de lezing in detail besproken.

Na afloop van de AGG-opleiding bent u geschikt op de volgende gebieden:
- Kennis van de beschermingsomvang en belangrijke definities
- Arbeidsrechtelijke regelingen
- Handhaving van rechten op grond van de AGG
- Toepassing van de AGG in de bedrijfspraktijk

Opmerking over het gebruik

Na aankoop van de licentie voor de e-learning heeft u de mogelijkheid om deze voor een onbeperkte periode van 6 maanden te gebruiken.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie