Opleiding projectbeheer aan de Dr. G. Kitzmann Academie

Bijscholing in projectbeheer

Projecten doeltreffend beheren en ze met succes naar het doel leiden
 • 30 Data
 • 13 Steden
Naar de data
Seminar kosten
980,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1,400.00 CHF
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Bijscholing in projectbeheer

In dit seminar krijgt u de geconcentreerde knowhow die u nodig hebt voor succesvol projectmanagement. Met de belangrijkste methoden en hulpmiddelen zult u uw projecten op professionele wijze starten, ze gestructureerd plannen en ze op competente wijze controleren. U leert agile technieken om uw team vol vertrouwen te leiden en tijd, kosten en risico's onder controle te houden. Breng uw projecten efficiënt tot de eindstreep met het seminar over projectbeheer!

Inhoud: Projectleider voortgezette opleiding

Grondbeginselen van projectbeheer

 • Wat houdt projectbeheer in?
 • Fasen en deelprojecten in projectbeheer
 • Kennis van vormen van projectorganisatie
 • Beheersen van projectnormen

Uitgangspunt van een succesvol project

 • Het verkrijgen van het project mandaat en het vullen met leven
 • Begrijpen van projectdoelstellingen en reikwijdte
 • Vraag haalbaarheid
 • Wie zijn de belanghebbenden van het project?

Project planning: met een plan naar het doel...

 • Vaststellen van projectinhoud en reikwijdte
 • Opstellen van een projectplanning en tijdschema
 • Personeel en kosten plannen
 • Risicoanalyse opzetten
 • Projectdoelstellingen en mijlpalen bepalen

Projectuitvoering en projectbeheersing

 • Start van het project
 • Het vormen en leiden van projectteams
 • Stakeholdermanagement en projectmarketing
 • Omgaan met complexiteit in projecten

Uitoefenen van projectbeheersing

 • Zorgen voor projectdocumentatie
 • Anticiperen op veranderingen in de loop van het project
 • Projectrisico's bewaken met indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing
 • Rapportage over projectresultaten

Projectafsluiting en follow-up

 • Debriefing projectmedewerkers over geleerde lessen
 • Feedback geven en vragen over projectbeheer
 • Veiligstellen van project ervaring voor het bedrijf
 • Kwaliteitsbeheer na projectwerkzaamheden

Uw voordeel: Project Manager Opleiding

Projectwerk is in de meeste bedrijven een integrerend deel van het dagelijks leven geworden. Met competenties op het gebied van agile projectmanagement maakt u van uzelf een veelgevraagde projectmanager in uw omgeving en een garantie voor projectsucces. Na deelname aan de bijscholing projectmanagement zult u in staat zijn om:

 • Vakkundig projecten starten, plannen en uitvoeren
 • projectteams vormen en leiden in de rol van manager
 • Controle uitoefenen en risico's beperken
 • Stakeholders managen en projecten tot de eindstreep brengen

Methodologie en didactiek: Opleiding projectbeheer

In deze projectmanagementopleiding profiteert u van een gevarieerde mix van methoden. Na de eerste input van onze trainer over projectmanagementmethodologie, gaat u ervaringen uitwisselen met de andere deelnemers aan het seminar. U krijgt de gelegenheid om de projectmanagementtechnieken in oefensessies toe te passen en achteraf feedback te krijgen. Onze opleidingen worden afgerond met individueel en groepswerk, dat altijd wordt gemodereerd door de trainer om te reflecteren op kennis.

Doelgroep: Opleiding projectbeheer

Complexe taken in bedrijven moeten over afdelingen en hiërarchieën heen worden opgelost. Agile projectbeheer is een onverslaanbaar instrument in dergelijke situaties. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die in het dagelijkse leven

 • moeten bestellingen van klanten betrouwbaar en op tijd verwerken
 • interne onderzoeken snel en zinvol willen afhandelen
 • noodzaak om producten of diensten te ontwikkelen op een kostenbesparende en marktgerichte manier

De bijscholing in projectbeheer richt zich dan ook tot degenen die als projectbeheerders verantwoordelijk zijn voor het welslagen van projecten, rekening houdend met de beperkte middelen van tijd en budget. Zowel managers als specialisten worden in gelijke mate uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
04.11.2021 - 05.11.2021
Frankfurt
980,00 EUR
11.11.2021 - 12.11.2021
Leipzig
980,00 EUR
15.11.2021 - 16.11.2021
Münster
980,00 EUR
22.11.2021 - 23.11.2021
Stuttgart
980,00 EUR
29.11.2021 - 30.11.2021
Wenen
980,00 EUR
02.12.2021 - 03.12.2021
Hamburg
980,00 EUR
09.12.2021 - 10.12.2021
Hannover
980,00 EUR
31.01.2022 - 01.02.2022
Münster
980,00 EUR
17.02.2022 - 18.02.2022
Frankfurt
980,00 EUR
28.02.2022 - 01.03.2022
Berlijn
980,00 EUR
17.03.2022 - 18.03.2022
München
980,00 EUR
24.03.2022 - 25.03.2022
Webinar
980,00 EUR
04.04.2022 - 05.04.2022
Münster
980,00 EUR
28.04.2022 - 29.04.2022
Leipzig
980,00 EUR
28.04.2022 - 29.04.2022
Wenen
980,00 EUR
02.05.2022 - 03.05.2022
Stuttgart
980,00 EUR
09.05.2022 - 10.05.2022
Münster
980,00 EUR
12.05.2022 - 13.05.2022
Hannover
980,00 EUR
16.05.2022 - 17.05.2022
Webinar
980,00 EUR
30.05.2022 - 31.05.2022
Keulen
980,00 EUR
16.06.2022 - 17.06.2022
Hamburg
980,00 EUR
23.06.2022 - 24.06.2022
Neurenberg
980,00 EUR
30.06.2022 - 01.07.2022
Zürich
1,400.00 CHF
07.07.2022 - 08.07.2022
Frankfurt
980,00 EUR
25.08.2022 - 26.08.2022
Münster
980,00 EUR
01.09.2022 - 02.09.2022
Leipzig
980,00 EUR
12.09.2022 - 13.09.2022
Wenen
980,00 EUR
15.09.2022 - 16.09.2022
Webinar
980,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Hamburg
980,00 EUR
26.09.2022 - 27.09.2022
Stuttgart
980,00 EUR

Verdere opleiding in projectbeheer als intern seminarie aanvragen

Wilt u de project management training in uw bedrijf houden als een in-house seminar? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

Verdere aanbevelingen voor seminars over "Bijscholing in projectbeheer

Waarom is het zo belangrijk om de bijscholing in projectmanagement te volgen?

Het opbouwen van competentie op het gebied van projectmanagement met behulp van onze opleidingen zal zich voor u en uw bedrijf snel terugbetalen in economische termen. De motieven en resultaten van het gebruik van de projectmanagementmethode zijn talrijk en overtuigend: vermindering van de kosten, verzekering van de naleving van termijnen, vermindering van risico's, kwaliteitsborging of verkorting van de doorlooptijd. Zonder het gebruik van een grote gereedschapskist met knowhow inzake projectbeheer en een procesmatige aanpak (Scrum), verbruikt u middelen in uw project die elders in uw afdeling of bedrijf zinvoller zouden kunnen worden geïnvesteerd.

Welke projectfasen worden onderscheiden in de opleiding tot projectmanager?

Projectbeheer (PM) wordt gekenmerkt door een zeer gestructureerde en wendbare uitvoering. Het individuele verloop van een project hangt af van verschillende factoren, zoals inhoud, reikwijdte, duur en teamsamenstelling. Bovendien zijn er altijd verschillende belanghebbenden bij betrokken en hebben hun beslissingen een aanzienlijke invloed op elke fase van een project. De volgende essentiële projectfasen kunnen echter worden onderscheiden in onze bijscholing in projectmanagement, die u als deelnemer zult krijgen:

 • Inwijding
 • Definitie
 • Planning
 • Uitvoering en controle
 • Controle van
 • Documentatie
 • Afronding
 • Follow-up

Waaruit bestaat het werk van een projectmanager, volgens de bijscholing projectmanagement?

In wezen en in het algemeen bestaat de taak van een projectmanager erin door middel van leiderschap te zorgen voor het welslagen van een project. Hier moet men werken met vaste omstandigheden: meestal is de tijd kort en het budget beperkt. In de loop van het project bestaat het werk uit het leiden van het team, het verminderen van de complexiteit van de taken en het bewaken van de voortgang van het project, bijvoorbeeld met behulp van MS Project.

In het verdere verloop van het projectbeheer doen zich vaak onvoorziene gebeurtenissen voor: binnen het team kunnen conflicten ontstaan op feitelijk of relationeel vlak, risico's kunnen een onverwacht effect hebben of belanghebbenden halen mijlpalen niet. In dergelijke gevallen moet de projectmanager blijk geven van creativiteit en improvisatievermogen. Bij de verdere opleiding in projectmanagement blijft het besef dat geen twee projecten gelijk zijn, maar de doelgerichte projectmanagementmethoden die wij de deelnemers tijdens onze seminars aanleren, zijn altijd het middel bij uitstek.

Inschrijving voor het evenement: Bijscholing in projectmanagement