Seminarie Zelfverzekerdheid en Soevereiniteit van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar Zelfverzekerdheid en Soevereiniteit

Zelfverzekerd en zelfverzekerd overkomen in zaken
 • 34 Data
 • 14 Steden
Naar de data
Seminar kosten
980,00 EUR
(plus BTW)
Zürich: 1,400.00 CHF
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Seminarie zelfverzekerdheid en soevereiniteit

Uw innerlijke zekerheid hangt nauw samen met uw charisma en hoe u door anderen wordt waargenomen. De feedback die je krijgt van de mensen om je heen, beïnvloedt op zijn beurt je zelfvertrouwen. In deze training leer je om zelfvertrouwen te genereren door middel van je persoonlijke sterke punten. Tegelijkertijd leert u methoden om uw effect op anderen te optimaliseren, zodat u als zelfverzekerd en authentiek wordt ervaren. Met zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen in zaken, zult u uw professioneel succes vergroten.

Inhoud: Seminar Zelfverzekerdheid en Soevereiniteit

Eigenwaarde als drijvende kracht

 • Oorsprong en ontstaan van eigenwaarde
 • Externe factoren die het gevoel van eigenwaarde beïnvloeden
 • Hoe kan ik mijn gevoel van eigenwaarde vergroten?
 • Ontwikkeling van attitude- en gedragsalternatieven

Inzicht in en ontwikkeling van persoonlijkheid

 • Persoonlijkheid als resultaat van waarden en attitudes
 • Identificeren van emotionele behoeften
 • Overtuigingen ontwikkelen, blokkades opheffen
 • De vijf pijlers van identiteit

Zelfverzekerdheid door innerlijke rust

 • Veiligheid door mentale controle
 • Technieken voor ontspanning en sereniteit
 • Ontwikkelen van positieve denkpatronen
 • Je eigen sterke punten kennen en gebruiken

Versterking van een zelfverzekerde uitstraling

 • Versterking van de externe perceptie door een positief zelfbeeld
 • Een eerste indruk maken: Hoe zien anderen mij?
 • Lichaamstaal als stilistisch middel van aanwezigheid
 • Zelfverzekerd voorkomen door sociale gevoeligheid

Improviseren met vertrouwen

 • Spontaan omgaan met onvoorziene situaties
 • Kalmte bij conflicten, kritiek en stress
 • Zelfverzekerd reageren op verbale aanvallen
 • Tips en technieken voor repliek

Uw voordeel: Seminar Zelfverzekerdheid en Soevereiniteit

In deze training leert u zelfvertrouwen te krijgen vanuit uw innerlijke kracht in plaats van onrustig te worden door diffuse verwachtingen en eisen uit uw omgeving. Je ontwikkelt vaardigheden om je zelfvertrouwen te versterken en om mentale ontspanning te kunnen brengen in moeilijke situaties. Tegelijkertijd leer je signalen van onafhankelijkheid en assertiviteit uit te zenden in je verschijning, om op je beurt zelfvertrouwen te krijgen van de positieve feedback. Wij laten u zien hoe u deze positieve cyclus in gang kunt zetten:

 • Je leert je persoonlijke sterke punten beter kennen en put daar zelfvertrouwen uit.
 • Je zult je eigen blokkades en belemmerende gedachtepatronen herkennen.
 • U ontwikkelt constructieve en oplossingsgerichte opties voor actie
 • Je gebruikt je persoonlijkheidskenmerken om zekerheid te krijgen
 • Je geeft onafhankelijkheid en assertiviteit aan met je uiterlijke imago
 • Je behoudt je authenticiteit en accepteert zwakheden

Methodologie en didactiek: seminar over zelfvertrouwen en soevereiniteit

Zelfevaluatie- en interactie-oefeningen vormen het uitgangspunt van het seminar over zelfvertrouwen en soevereiniteit. Ze worden gevolgd door fasen voor feedback en reflectie en vervolgens methoden om het zelfvertrouwen in het uiterlijk te vergroten door middel van input van de trainer en individueel en groepswerk. Rollenspelen, die achteraf worden geëvalueerd door video-analyse en groepsdiscussie, dienen om de geleerde praktijken toe te passen en te consolideren. In elke fase van het seminar worden mogelijkheden gecreëerd voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen. Opleidingsmateriaal rondt het opleidingsproces af en wordt na onze opleidingen aan de deelnemers overhandigd als hulpmiddel bij de overdracht.

Doelgroep: Seminarie zelfvertrouwen en soevereiniteit

Het seminar Zelfvertrouwen en soevereiniteit is bedoeld voor professionals en managers die enerzijds hun zelfvertrouwen en kalmte willen vergroten in verschillende situaties van het dagelijkse beroepsleven. Anderzijds willen de deelnemers door anderen als zelfverzekerd en zelfverzekerd worden gezien. Het doel van onze cursussen is dus collega's, superieuren, klanten en andere gesprekspartners voor zich te winnen door zelfverzekerdheid en zelfbeschikking.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
09.12.2021 - 10.12.2021
Webinar
980,00 EUR
13.12.2021 - 14.12.2021
München
980,00 EUR
20.01.2022 - 21.01.2022
Webinar
980,00 EUR
03.02.2022 - 04.02.2022
Stuttgart
980,00 EUR
07.02.2022 - 08.02.2022
Münster
980,00 EUR
07.03.2022 - 08.03.2022
Keulen
980,00 EUR
14.03.2022 - 15.03.2022
Wenen
980,00 EUR
17.03.2022 - 18.03.2022
Zürich
1,400.00 CHF
24.03.2022 - 25.03.2022
Neurenberg
980,00 EUR
28.03.2022 - 29.03.2022
Webinar
980,00 EUR
31.03.2022 - 01.04.2022
Berlijn
980,00 EUR
04.04.2022 - 05.04.2022
Münster
980,00 EUR
02.05.2022 - 03.05.2022
Frankfurt
980,00 EUR
09.05.2022 - 10.05.2022
Hannover
980,00 EUR
16.05.2022 - 17.05.2022
Münster
980,00 EUR
23.05.2022 - 24.05.2022
München
980,00 EUR
30.05.2022 - 31.05.2022
Leipzig
980,00 EUR
09.06.2022 - 10.06.2022
Hamburg
980,00 EUR
20.06.2022 - 21.06.2022
Webinar
980,00 EUR
23.06.2022 - 24.06.2022
Zürich
1,400.00 CHF
27.06.2022 - 28.06.2022
Wenen
980,00 EUR
30.06.2022 - 01.07.2022
Kassel
980,00 EUR
14.07.2022 - 15.07.2022
Stuttgart
980,00 EUR
18.08.2022 - 19.08.2022
Münster
980,00 EUR
05.09.2022 - 06.09.2022
Berlijn
980,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Keulen
980,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Webinar
980,00 EUR
26.09.2022 - 27.09.2022
München
980,00 EUR
10.10.2022 - 11.10.2022
Leipzig
980,00 EUR
17.10.2022 - 18.10.2022
Frankfurt
980,00 EUR
07.11.2022 - 08.11.2022
Münster
980,00 EUR
10.11.2022 - 11.11.2022
Neurenberg
980,00 EUR
17.11.2022 - 18.11.2022
Hannover
980,00 EUR
17.11.2022 - 18.11.2022
Zürich
1,400.00 CHF

Seminar over zelfvertrouwen en soevereiniteit als interne opleiding aanvragen

U wilt het seminar Zelfverzekerdheid en soevereiniteit in uw bedrijf als in-house seminar organiseren? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Seminar zelfvertrouwen en soevereiniteit".

Welke 5 factoren zijn kenmerkend voor zelfvertrouwen en soevereiniteit in dit seminar?

Wanneer zien anderen ons als zelfverzekerd en soeverein? Welke kenmerken zijn belangrijk en waar moet ik op letten? In het volgende leert u vijf aspecten uit ons seminar Zelfvertrouwen en soevereiniteit die bijdragen aan een zelfverzekerd uiterlijk:

 1. Wees onafhankelijk: Vorm je eigen mening en neem je positie in met je standpunt. Dit hoeft niet altijd tegenstrijdig te zijn; het kan daarentegen van tijd tot tijd wel het geval zijn. Een soevereine houding blijkt uit onafhankelijkheid van de mening van anderen.
 2. Wees sociaal vaardig: een zelfverzekerde houding komt tot uiting in uw interactie met uw omgeving. Wees geïnteresseerd in de standpunten van uw gesprekspartners en wees niet arrogant als u gelijk hebt en anderen ongelijk.
 3. Heb een realistisch zelfbeeld: Wees je bewust van je sterke en zwakke punten en geef je fouten toe. Zelfbeschikking komt vooral tot uiting in het omgaan met je eigen onvolkomenheden.
 4. Wees verdraagzaam: Uw zelfvertrouwen zal op de proef worden gesteld, vooral op die momenten dat er iets gebeurt. Leer een zekere tolerantie voor fouten te hebben en ga er altijd van uit dat iets niet zal gaan zoals u van plan was. Ego-sterkte blijkt uit je spontane reacties.
 5. Wees evenwichtig: Emotionele stabiliteit kweekt zelfverzekerdheid. Denk na over uw gevoelens en probeer uw emoties te begrijpen. Vooral in stressvolle situaties zult u rustiger en nuchterder handelen.

Hoe ontwikkelt zelfvertrouwen zich?

Een zelfverzekerd en zelfverzekerd uiterlijk kan in elke levensfase en op elke leeftijd worden aangeleerd, zo blijkt uit ons seminar Zelfverzekerdheid en soevereiniteit. Toch worden de eerste fundamenten van overtuigingskracht al in de vroege kinderjaren gelegd. Hoe meer positieve aanmoediging, steun en lof we ontvangen, des te waarschijnlijker is het dat we karaktereigenschappen ontwikkelen die we als zelfverzekerd ervaren.

Ongeacht de ervaringen in de kindertijd, kunnen gedragspatronen worden getraind die zelfverzekerde en zelfverzekerde signalen uitzenden in het uiterlijk. Daartoe worden verschillende beroepsscenario's van komende uitdagingen, zoals een belangrijke vergadering, een presentatie, een toespraak of een onderhandeling met een dienstverlener, geacteerd en wordt geanticipeerd op mogelijke handelwijzen. Voor de verschillende gelegenheden worden handelingsopties doorgenomen, zodat tijdens de eigenlijke discussiesituaties reeds een vertrouwd kader voorhanden is. Het resultaat is spontaniteit, gevatheid en de bekwaamheid om doeltreffend te argumenteren en overtuigend te counteren.

5 tips van het seminar Zelfverzekerdheid en Soevereiniteit

Een zelfverzekerd voorkomen kan worden geleerd en getraind in ons seminar Zelfverzekerdheid en Soevereiniteit. Begin vandaag nog met de volgende 5 tips van onze coaching:

 1. Bereid je goed voor en maak je vertrouwd met de situatie
 2. Houd oogcontact
 3. Gebruik je lichaamstaal en retoriek
 4. Spreek met een kalme en verstaanbare stem
 5. Neem een duidelijk standpunt in

Inschrijving voor het evenement: Seminar Zelfverzekerdheid en soevereiniteit