Seminarie sociale competentie van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar: sociale competentie

Succesvol met empathie en kennis van de menselijke natuur
 • 13 Data
 • 7 Steden
Naar de data
Seminar kosten
980,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Seminarie Sociale competentie

Sociale competentie is, samen met emotionele intelligentie, goed tijdbeheer en, indien nodig, procesmanagement, een sleutelcompetentie voor uw professioneel succes. Alleen door de manier waarop u met uw medemensen omgaat, krijgt u de kans om uw andere vaardigheden, zoals vakkennis en intelligentie, te gebruiken. Ontwikkel in dit seminar uw persoonlijkheid door uw sociale vaardigheden, charisma en overtuigingskracht te verbeteren. Door vaardig zelfmanagement kiest u geschikte communicatietechnieken om een populaire en winnende gesprekspartner te worden met uw inlevingsvermogen.

Inhoud: Seminar Sociale competentie

Zelfkennis als basis

 • Zelfbeeld: de eigen behoeften en handelingspatronen kennen
 • Beeld van de ander: hoe anderen mij als persoon zien
 • Het bepalen van eigen voorkeuren in sociale contacten
 • Controle over persoonlijke triggers van emoties

Ontwikkeling van persoonlijke competenties

 • Uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire
 • Het herkennen van de eigen perceptie filters
 • Verandering van subjectieve ervaring
 • Verbetering van emotionele vaardigheden

Aanpassing aan uw omgeving

 • Onderscheid maken tussen drie soorten sociaal gedrag
 • Patronen van denken en handelen leren begrijpen
 • Hechtheid en vertrouwen met anderen tot stand brengen
 • Anderen motiveren en inspireren

Sociaal vaardig gedrag

 • Empathie gebruiken en relaties ontwikkelen
 • Behoeften en belangen op een aantrekkelijke manier kenbaar maken
 • Feedback en kritiek constructief verwoorden
 • Sociale vaardigheid met moeilijke mensen

Communicatievaardigheden gebruiken

 • Herkennen van onbewuste communicatiepatronen
 • Een empathisch praatje maken met nieuwe contacten
 • Afwijzing en verzet uiten op een manier die relaties in stand houdt
 • Conflicten voorkomen door waarderende communicatie

Uw voordeel: Seminar Sociale competentie

In het seminar Sociale competentie gaat u eerst in op uw eigen persoonlijkheid en ontwikkelt u van daaruit competenties om op een meer empathische en overtuigende manier met uw omgeving om te gaan. U leert zich aan te passen aan verschillende persoonlijkheidstypes, hun motieven te begrijpen en anderen te interesseren voor uw voorstellen. Het bijwonen van onze opleiding zal u de volgende soft skills bijbrengen:

 • Je begrijpt hoe je persoonlijkheid anderen beïnvloedt
 • U herkent wat uw gesprekspartner aanspreekt, beweegt en drijft
 • U bouwt snel langdurige werkrelaties op met anderen
 • Je creëert interesse en goedkeuring voor je plannen bij je gesprekspartners.
 • U bereikt dat uw medemensen de relatie met u als een verrijking ervaren.

Methodologie en didactiek: Seminarie sociale competentie

Oefeningen over zelfbeoordeling en perceptie van anderen vormen de inleiding tot het seminar over sociale competentie. In een aangename leeromgeving worden de input van de trainer in de vorm van presentaties e.d., individuele taken en daaropvolgende discussies in de groep gebruikt om de cursusinhoud en de methoden voor sociale competentie te ontwikkelen. Tijdens het seminar krijgen de deelnemers de gelegenheid casestudy's uit hun dagelijkse beroepsleven voor te leggen om gedragsopties met passende praktische relevantie te ontwikkelen en te testen. Indien nodig zal gebruik worden gemaakt van video-opnamen en analyses. U zult ook documenten ontvangen die de methodische, didactische uitvoering van dit evenement completeren. De groepsgrootte is niet groter dan het maximum aantal deelnemers van 8.

Doelgroep: Seminarie sociale vaardigheden

Het seminar Sociale competentie is bedoeld voor specialisten en managers die hun medemensen beter willen begrijpen met empathie en sociale competentie enerzijds. Anderzijds is het de bedoeling van deze groep deelnemers om dit betere inzicht te gebruiken om anderen te sensibiliseren, te inspireren en te overtuigen voor hun eigen zorgen. Dit seminar behandelt de relaties tussen collega's, superieuren, klanten, dienstverleners en alle belanghebbenden van een onderneming.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
09.12.2021 - 10.12.2021
Webinar
980,00 EUR
17.01.2022 - 18.01.2022
Webinar
980,00 EUR
14.02.2022 - 15.02.2022
Stuttgart
980,00 EUR
28.02.2022 - 01.03.2022
Hamburg
980,00 EUR
24.03.2022 - 25.03.2022
Frankfurt
980,00 EUR
09.05.2022 - 10.05.2022
Münster
980,00 EUR
19.05.2022 - 20.05.2022
München
980,00 EUR
20.06.2022 - 21.06.2022
Berlijn
980,00 EUR
22.08.2022 - 23.08.2022
Hamburg
980,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Frankfurt
980,00 EUR
20.10.2022 - 21.10.2022
München
980,00 EUR
10.11.2022 - 11.11.2022
Webinar
980,00 EUR
24.11.2022 - 25.11.2022
Münster
980,00 EUR

Seminar over sociale competentie als interne opleiding aanvragen

U wilt het seminar Sociale competentie in uw bedrijf als intern seminar organiseren? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Seminar sociale competentie

Welke vaardigheden zal ik leren in het seminar over sociale competentie?

Sociale competentie bestaat uit interdisciplinaire vaardigheden zoals communicatieve vaardigheden, conflictgedrag, zelfperceptie en perceptie van anderen, beheer van emoties en perceptie. De som van al deze bekwaamheden maakt niet alleen een zelfverzekerd en overtuigend optreden mogelijk, maar tegelijkertijd een menselijke en op de behoeften afgestemde interactie met anderen.

Het toegenomen vermogen om te communiceren ondersteunt een sociaal vaardig persoon om met anderen te communiceren op zo'n manier dat zij zich emotioneel aangesproken voelen. Die emoties worden aangesproken die positieve, activerende stimuli opwekken.

Conflicthantering geoptimaliseerd door sociale competentie maakt de-escalerend en conflictvermijdend gedrag mogelijk in uitdagende situaties. Op die manier kan worden vermeden dat bij de gesprekspartner gevoelens en associaties worden losgemaakt die weerstand of afkeer veroorzaken.

Tenslotte zorgt de vergelijking tussen het zelfbeeld en het beeld van anderen voor de herkenning van welke persoonlijke gedragspatronen door medemensen worden verwacht. Deze stap biedt de gelegenheid om na te denken over de mate waarin bepaalde verwachtingen moeten worden gewekt en bijgevolg vervuld.

Samenvattend biedt het seminar Sociale competentie de mogelijkheid om vaardigheden te verwerven die een op de individuele behoeften afgestemde samenwerking mogelijk maken.

Voor wie heeft het seminar over sociale competentie een toegevoegde waarde?

De professionele relevantie van sociale competentie strekt zich uit over alle sectoren en hiërarchische niveaus, aangezien zij betrekking heeft op het vormgeven van intermenselijke relaties. Managers, teamleiders en professionals met HR-verantwoordelijkheden moeten sociaal vaardig zijn om hun personeel te motiveren en empathisch leiderschap uit te oefenen. Een succesvol leider heeft technieken nodig om in te spelen op de verschillende persoonlijkheden van werknemers. Verkopers hebben de vaardigheden nodig om klanten te inspireren en te winnen. Tenslotte is het technisch personeel afhankelijk van dit bekwaamheidsgebied, zodat teamwerk en samenwerking tussen collega's zonder conflicten kan plaatsvinden. De deelnemers aan het seminar leren in het Seminarie Sociale Bekwaamheid, naar analogie van het concept van een Groepstraining Sociale Bekwaamheid (GSK), hoe zij anderen kunnen ondersteunen en een meerwaarde kunnen bieden aan hun gesprekspartners; daar hebben alle betrokkenen baat bij.

Bel ons vandaag nog om uw individuele offerte voor een seminar over sociale competentie te ontvangen. De Dr. G. Kitzmann Akademie houdt deze face-to-face evenementen zowel intern als openlijk. De cursus wordt gegeven door een coach, docent of mediator uit ons team die voor u geschikt is.

Inschrijving voor het evenement: Seminar: Sociale competentie