Aankoop Opleiding van de Dr. G. Kitzmann Academie

Opleiding: Inkoop

Professioneel en winstgericht handelen als koper
 • 23 Data
 • 12 Steden
Naar de data
Seminar kosten
980,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Opleiding Aankoop

Met hun activiteiten leggen de kopers de basis voor de rentabiliteit van de onderneming. De hele waardeketen profiteert van concurrentievoordelen die reeds bij de inkoop worden gegenereerd. In deze basisopleiding: Inkoop, leert u de centrale strategische instrumenten van de inkoop en traint u hun professioneel gebruik. U voert zelfverzekerd onderhandelingen met leveranciers en behaalt inkoopsuccessen door bekwaam te controleren.

Inhoud: Inkoopopleiding

Taken en doelstellingen van inkoop

 • Belang en functie van inkoop in de onderneming
 • De verwachtingen van de onderneming inzake aankoop kennen
 • Coördinatie van de doeldriehoek: kosten, kwaliteit, tijd
 • Beheer van het conflict tussen de doelstellingen van koper en verkoper

Aankooporganisatie

 • Beheer van het aanbestedingsproces
 • Op professionele wijze inlichtingen inwinnen en aanbestedingen uitschrijven
 • Maak het zoeken en selecteren van leveranciers transparant
 • Gewogen multi-factor vergelijking

Methoden, instrumenten en strategieën voor aankoop

 • Vergelijking van analysetechnieken: ABC-, waarde- en XYZ-analyse
 • Benutting van het winstpotentieel bij aankoop
 • Cyclisch gedrag van de koper
 • bewaking en waarborging van termijnen met het oog op risicobeheersing
 • Klachten en aansprakelijkheid van de fabrikant

Communiceren en onderhandelen bij aankopen

 • Beginselen van succesvolle communicatie voor kopers
 • Het bepalen van de eigen onderhandelingsstijl
 • Argumentatietechnieken en onderhandelingstactieken bij aankopen
 • Herkennen en afweren van manipulatie door de andere partij

Inkoop controlling

 • Een overzicht creëren door benchmarking en rapportage
 • Interpreteren en gebruiken van aankoopindicatoren
 • Afleiden van kernprestatie-indicatoren (KPI)

Uw voordeel: Inkoopopleiding

Als professionele inkoper draagt u rechtstreeks bij tot de rentabiliteit van uw product- en dienstengroepen. De besparingen die u bij de inkoop realiseert, hebben ook een aanzienlijke invloed op het bedrijfsresultaat. Met dit seminar zult u in staat zijn om met vertrouwen en winstgevendheid deals te sluiten met verkopers - die overigens gemiddeld drie keer zo vaak worden opgeleid als kopers. In dit inkoopseminar leert u

 • maak kennis met de uitgebreide gereedschapskist van inkoop
 • de functies en processen in de aankoop begrijpen
 • hoe de instrumenten als koper te gebruiken naar gelang van de situatie
 • het herkennen en met succes benutten van aankoopmogelijkheden
 • hoe u zelfverzekerd kunt onderhandelen met verkopers en key account managers
 • de meetbaarheid van de prestaties bij aankopen te waarborgen

Methodologie en didactiek: Inkoop van opleiding

Het kopersseminar is sterk praktijkgericht en wordt gekenmerkt door interactieve leermethoden. Inbreng van de trainer, groepswerk en impulscolleges vormen de inleiding tot deze cursus en dienen om de basisinstrumenten van een inkoper te ontwikkelen. Dit wordt gevolgd door rollenspelen om de geleerde methoden te trainen en te consolideren. Dit wordt gevolgd door feedback via videoanalyse en door de groep deelnemers. Discussies over geselecteerde casestudies en voorbeelden van beste praktijken dienen om ervaringen uit te wisselen en persoonlijke perspectieven te verruimen. Opleidingsmateriaal helpt om de leerinhoud te consolideren, zelfs na de opleiding.

Doelgroep: Inkoopopleiding

De kopersopleiding is bedoeld voor diegenen die systematisch een uitgebreide basiskennis van de taken, strategieën en instrumenten van de aankoop willen verwerven en consolideren. Bovendien richt dit seminar zich tot deelnemers die beroepshalve contacten en raakvlakken met kopers hebben en hun kennis terzake op peil willen houden.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
02.12.2021 - 03.12.2021
Münster
980,00 EUR
06.12.2021 - 07.12.2021
Stuttgart
980,00 EUR
03.02.2022 - 04.02.2022
Neurenberg
980,00 EUR
07.02.2022 - 08.02.2022
Keulen
980,00 EUR
24.02.2022 - 25.02.2022
Hannover
980,00 EUR
17.03.2022 - 18.03.2022
Stuttgart
980,00 EUR
28.03.2022 - 29.03.2022
Berlijn
980,00 EUR
02.05.2022 - 03.05.2022
Münster
980,00 EUR
05.05.2022 - 06.05.2022
Webinar
980,00 EUR
12.05.2022 - 13.05.2022
Wenen
980,00 EUR
23.05.2022 - 24.05.2022
Frankfurt
980,00 EUR
13.06.2022 - 14.06.2022
Hamburg
980,00 EUR
27.06.2022 - 28.06.2022
Leipzig
980,00 EUR
07.07.2022 - 08.07.2022
München
980,00 EUR
29.08.2022 - 30.08.2022
Webinar
980,00 EUR
01.09.2022 - 02.09.2022
Münster
980,00 EUR
12.09.2022 - 13.09.2022
Berlijn
980,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Frankfurt
980,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Wenen
980,00 EUR
13.10.2022 - 14.10.2022
München
980,00 EUR
07.11.2022 - 08.11.2022
Keulen
980,00 EUR
14.11.2022 - 15.11.2022
Neurenberg
980,00 EUR
21.11.2022 - 22.11.2022
Hamburg
980,00 EUR

Vraag een kopersopleiding aan als een intern seminarie

U wilt de opleiding: Aankoop in uw bedrijf als een in-house seminar houden? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, het door u aangegeven tijdschema en andere vereisten. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

meer aanbevelingen voor "Opleiding: Inkoop

Wat leer ik in een opleiding: Inkoop?

In dit inkoopseminar leert u alle operationele activiteiten van inkoop die erop gericht zijn een bedrijf te voorzien van producten en diensten die niet in eigen beheer worden geproduceerd. Als koper doorloopt u alle stappen van het aankoopproces tijdens dit face-to-face evenement. Door te beginnen met een marktonderzoek zult u in staat zijn om geschikte leveranciers te identificeren en te evalueren. U wordt opgeleid om offertes goed voor te bereiden en prijsonderhandelingen te voeren op een winstmaximaliserende manier. Met behulp van de hier geleerde vaardigheden op het gebied van leveranciersbeheer kunt u de bevoorrading van uw bedrijf veiligstellen en solide zakenrelaties garanderen.

Voor wie is een aankoop van een opleiding geschikt?

De kopersopleiding is geschikt voor kopers die relevante beroepservaring hebben, maar nog geen opleidingskennis op dit specialistische gebied hebben verworven. Voorts worden specialisten en managers aangesproken die als projectleiders verantwoordelijk zijn voor de aankoop van relevante diensten en producten. Ten slotte zijn deze opleidingen geschikt voor wie dagelijks contact heeft met collega's in de aankoopsector en de samenwerking efficiënter en vlotter wil laten verlopen. Last but not least zijn ervaren inkopers die hun kennis willen opfrissen en zich de nieuwste strategieën voor inkoopbeheer eigen willen maken, van harte welkom.

Op welke eisen word ik als inkoper voorbereid in de opleiding: Inkoop?

In dit kopersseminar wordt u voorbereid op een voortdurende aanpassing aan permanent veranderende randvoorwaarden voor aanbestedingen. Een actueel voorbeeld is de voortschrijdende mondialisering of de Corona-pandemie, die een flexibele aanpassing van de toeleveringsketens noodzakelijk maakt. Naast externe invloedsfactoren wordt de inkoop geconfronteerd met interne eisen. De rol van de inkoop binnen het supply chain management-proces moet dus voortdurend worden herzien en verder ontwikkeld.

Over welke aankoopfasen leer ik in de opleiding: Inkoop?

Onze opleidingen op het gebied van inkoop en aanbestedingen bestrijken een breed scala aan competenties. Deze omvatten onder meer het volgende:

 • Inventarisanalyse en -optimalisering
 • Categoriebeheer en grondstoffenbeheer
 • Marktanalyse
 • Selectie en beheer van leveranciers
 • Prijsstelling en prijsonderhandeling
 • Controle en risicoanalyse
 • Crisis- en conflictbeheersing
 • Klachten en aansprakelijkheid

Inschrijving voor het evenement: Kopersopleiding