Seminar over arbeidsrecht voor specialisten en managers aan de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar Arbeidsrecht voor professionals en managers

Rechtszekerheid in het dagelijks leven als manager
 • 6 Data
 • 2 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Seminar beschrijving: Seminar arbeidsrecht

In de vervolgopleiding "Arbeidsrecht voor professionals en managers" doet u kennis op van het arbeidsrecht om het management- en begeleidingswerk voor werknemers te kunnen doen en hun verdere ontwikkeling te bevorderen. Op die manier zorgt u er als professionele en leidinggevende medewerker voor dat operationele processen functioneren en zo nodig aan nieuwe eisen kunnen worden aangepast.

Inhoud: Seminar Arbeidsrecht voor professionals en managers

Grondbeginselen van het arbeidsrecht

 • Normenhiërarchie en systematiek van het arbeidsrecht
 • Principes
 • Formele en informele regels
 • Grondrechten en arbeidsrecht

Begin van een arbeidsverhouding

 • Inleiding van contracten, onderhandelingen over contracten, contractvormen (algemene voorwaarden), rechten van werknemersvertegenwoordigers
 • Normale arbeidsverhoudingen vs. bijzondere arbeidsverhoudingen
 • Onboarding, integratie in bedrijfsprocedures

Structuur van de arbeidsverhouding

 • Recht en plicht om instructies te geven
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Vereiste documentatie
 • Organisatie van samenwerking, coördinatie van processen en groepen, interne en externe communicatie
 • Conflictbeheersing ook door middel van schriftelijke regels

Beloning zonder prestatie

 • Ziekte, zorg
 • Onderwijs
 • Vrijwilligerswerk
 • Vakantie

Functiewaarderingen

 • Doelovereenkomst
 • Kwantiteit, kwaliteit
 • Winstdeling vs. bonussen
 • Slechte prestaties: loonaftrek, waarschuwing, ontslag

Overzicht van de jurisprudentie

 • Rechtssysteem, rechtstakken, arbeidsrechtbanken
 • Beslissingen van het Hof: Oordelen, beslissingen
 • Presentatie en toelichting van enkele rechterlijke beslissingen

Uw voordeel: Seminar Arbeidsrecht voor managers

U maakt kennis met belangrijke arbeidsrechtelijke wetten en beginselen en leert over de mogelijkheden en grenzen van het management aan de hand van arbeidsrechtelijke regels en bespreekt handelingsopties aan de hand van voorbeeldige conflictgevallen.

Zo herkent u wanneer en waarom gespecialiseerde juridische hulp moet worden ingeroepen en waarom een arbeidsrechtelijk geschil soms niet met de gebruikelijke methoden van conflictbeheersing kan worden opgelost.

Methodologie en didactiek voor het seminar over arbeidsrecht

Verschillende methoden helpen om het arbeidsrecht voor professionals en managers te begrijpen. Na een eerste inbreng van onze docent arbeidsrecht en de systematiek van het arbeidsrecht gaat u met de andere deelnemers aan het seminar ervaringen uitwisselen. Aan de hand van uw verhalen worden de juridische aspecten besproken en mogelijke manieren om geschillen op te lossen. Individueel en groepswerk zal helpen om het geleerde te verdiepen. Met verder informatiemateriaal over complex arbeidsrecht, literatuurtips en een lijst met links kunt u na het seminar over arbeidsrecht thuis nog eens nalezen wat u hebt geleerd en ideeën opdoen voor uw verdere studie.

Doelgroep: Seminar Arbeidsrecht voor professionals en managers

Het arbeidsrecht kan voor technisch en leidinggevend verantwoordelijken in een onderneming een middel zijn om de werknemers goed en doeltreffend technisch te begeleiden, te motiveren en leiding te geven en de arbeidsprocessen te organiseren.

Ze kunnen beter

 • arbeidsrechtelijke conflicten voorkomen
 • in geval van een conflict een passende keuze te maken tussen verschillende handelwijzen
 • de partijen bij het conflict in staat stellen op een rechtszekere manier te handelen, en
 • herkennen wanneer professionele hulp nodig is

De cursus is gericht op diegenen die (ook) personeelsverantwoordelijkheid op zich hebben genomen; dus zowel managers als geschoolde werknemers worden in gelijke mate uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Seminar Data & Locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
24.04.2023 - 25.04.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
27.04.2023 - 28.04.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
21.09.2023 - 22.09.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
25.09.2023 - 26.09.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
11.12.2023 - 12.12.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
14.12.2023 - 15.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Aanvraag seminar over arbeidsrecht voor specialisten en managers als interne opleiding

Wilt u het seminar Arbeidsrecht voor Professionals en Managers in uw bedrijf als in-house opleiding houden? Dat kan natuurlijk! Wij maken graag een individuele offerte die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, het door u opgegeven tijdsbestek en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Seminar over arbeidsrecht voor managers

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie