Seminar over de beoordeling van werknemers van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar Werknemersbeoordeling

 • 16 Data
 • 8 Steden
Naar de data
Seminar kosten
980,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Seminar over personeelsbeoordelingen

In dit seminar leert u hoe u beoordelingsgesprekken als managementinstrument op een winstgevende en effectieve manier voor alle deelnemers kunt gebruiken. U zult zien hoe niet alleen uw werknemers baat hebben bij een zorgvuldig voorbereid gesprek, maar ook hoe u als manager of HR-manager meer te weten kunt komen over de motieven en behoeften van uw gesprekspartner. Het doel van het seminar is u in staat te stellen toekomstige beoordelingsgesprekken op een zelfverzekerde, waarderende en wederzijds verrijkende manier te voeren. U, uw werknemers en de onderneming in haar geheel zullen evenveel baat hebben bij uw beoordelingsgesprek als bij een managementinstrument.

Inhoud: Seminar over het voeren van personeelsbeoordelingen

Soorten beoordelingsgesprekken

 • Voordelen, types, definitie van verschillende beoordelingsgesprekken
 • Regelmatige, terugkerende beoordelingsgesprekken
 • Occasionele beoordelingsgesprekken
 • Doelstellingen van de individuele interview formats

Voorbereiding op een beoordelingsgesprek

 • Plaatsing in de bedrijfscontext en -strategie
 • Een geschikte opstelling voor een interview maken: plaats, tijd, inhoud, proces en doel
 • Jezelf vertrouwd maken met de toekomstige interviewer
 • Gebruik van het beoordelingsgesprek als een instrument van leiderschap

Rol, gedrag en communicatie van de manager

 • Rol en houding als manager/personeelsmanager
 • Aspecten van waarderende communicatie
 • Motivatie en erkenning in beoordelingsgesprekken
 • Kritiek uiten en aanmoediging bieden

Het interview afnemen

 • Elementen en fasen van elke interview situatie
 • Het begin van een discussie vinden en een sfeer creëren
 • Technieken van personeelsgericht interviewen & actief luisteren
 • Verbale en non-verbale communicatie interpreteren
 • Emotionele intelligentie: inzicht in behoeften en belangen
 • Kenmerken van verschillend werknemersgedrag
 • Omgaan met moeilijke situaties

Afsluiting en follow-up van het beoordelingsgesprek

 • Het vinden en gezamenlijk formuleren van doelstellingen
 • Afsluiting van de bespreking
 • Documenteren van de inhoud van de discussie
 • Vaststelling van mijlpalen en follow-up

Voordelen van het seminar over de beoordeling van werknemers

Het seminar over beoordelingsgesprekken wordt gekenmerkt door zijn uitgesproken workshop-karakter, zodat u voldoende gelegenheid zult hebben om verschillende gelegenheden van beoordelingsgesprekken te oefenen met de respectieve passende gespreksleiding in praktische eenheden.

 • U zult vertrouwd zijn met de verschillende vormen van beoordelingsgesprekken en u op elk gesprek kunnen voorbereiden.
 • U zult uw beoordelingsgesprekken voeren op een manier die tegelijk waarderend, motiverend, ondersteunend en uitdagend is.
 • In je beoordelingsgesprekken worden de waarden en de filosofie van het bedrijf uitgedragen.
 • Je voelt je voorbereid op moeilijke discussies
 • U gebruikt het beoordelingsgesprek als een managementinstrument en voor personeelsontwikkeling

Methodologie en didactiek van het seminar Voeren van beoordelingsgesprekken

De methodische, didactische uitvoering is gebaseerd op een intensief op de praktijk gerichte aanpak en bestrijkt het gehele scala van leerimpulsen. Beginnend met een eerste inbreng van de trainer, volgt een groepsdiscussie met aansluitend partnerwerk. Verdere blokken van onderwerpen worden ontwikkeld in individuele en kleine groepsoefeningen. Praktische best-practice-voorbeelden en casestudy's, alsmede het gebruik van video-analyse in rollenspelen over de discussie met de werknemers ronden het opleidingsproces op doelgerichte wijze af. Om de duurzaamheid van het geleerde te garanderen, ontvangen de deelnemers aan het seminar over beoordelingsgesprekken hand-outs en checklists.

Doelgroep van de opleiding Beoordeling van de werknemers

Dit evenement is bedoeld voor managers en HR-personeel die beoordelingsgesprekken willen gebruiken als managementinstrument en als maatregel voor personeelsontwikkeling. Het is bedoeld voor een groep managers die dit soort besprekingen op een goed voorbereide, gestructureerde manier en in de zin van een win-win-situatie willen voeren.

Alleen wie weet waar de individuele sterke en zwakke punten van de werknemers liggen en wat hen motiveert, is in staat een win-winsituatie voor alle betrokkenen tot stand te brengen door ze af te zetten tegen de eisen van het bedrijf. Vraag vandaag nog meer informatie aan voor uw seminar over beoordelingsgesprekken!

Seminar Data & Steden
Afspraak
Stad
Vergoeding
08.11.2021 - 09.11.2021
Hamburg
980,00 EUR
02.12.2021 - 03.12.2021
Münster
980,00 EUR
09.12.2021 - 10.12.2021
Stuttgart
980,00 EUR
13.01.2022 - 14.01.2022
Webinar
980,00 EUR
07.02.2022 - 08.02.2022
Münster
980,00 EUR
21.02.2022 - 22.02.2022
Stuttgart
980,00 EUR
24.03.2022 - 25.03.2022
Webinar
980,00 EUR
31.03.2022 - 01.04.2022
Hamburg
980,00 EUR
05.05.2022 - 06.05.2022
Frankfurt
980,00 EUR
12.05.2022 - 13.05.2022
Berlijn
980,00 EUR
20.06.2022 - 21.06.2022
Keulen
980,00 EUR
04.07.2022 - 05.07.2022
München
980,00 EUR
22.08.2022 - 23.08.2022
Münster
980,00 EUR
08.09.2022 - 09.09.2022
Webinar
980,00 EUR
15.09.2022 - 16.09.2022
Berlijn
980,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Frankfurt
980,00 EUR

Vraag het seminar over de beoordeling van werknemers aan als een interne opleiding

Wilt u het seminar over beoordelingsgesprekken in uw bedrijf houden als een in-house seminar? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Seminar Werknemersbeoordeling"

Welke gespreksmomenten komen aan bod in de opleiding inzake de beoordeling van werknemers?

De deelnemers aan het seminar over beoordelingsgesprekken wordt verzocht als onderdeel van hun voorbereiding zelf gespreksonderwerpen uit hun dagelijkse beroepsleven aan te wijzen en deze mee te nemen naar dit seminar. In de meeste gevallen zijn dit de volgende gelegenheden voor discussie:

 • Doelstellingsovereenkomst vergadering
 • Beoordelingsgesprek
 • Promotie- en personeelsontwikkelingsgesprekken
 • Eindejaarsoverzicht
 • Motiverend gesprek en erkenningsgesprek
 • Kritiekpraat
 • Waarschuwingsdiscussie
 • Delegatiebesprekingen
 • Gesprekken die afkomstig zijn van werknemers

Gemotiveerde werknemers met behulp van personeelsbeoordelingsopleiding

Het seminar over beoordelingsgesprekken heeft tot doel de personeelsverantwoordelijken door middel van talrijke oefeningen in staat te stellen hun gespreksmomenten op een waarderende en op de werknemer gerichte wijze te voeren. Zij zullen te allen tijde een passende discussievorm en -setting kunnen kiezen, zodat de werknemers zich tijdens de besprekingen steeds op hun gemak en open voelen. In een dergelijke sfeer kan erkenning maar ook kritiek worden ontvangen en evenzeer als motiverend worden ervaren. Als gevolg daarvan zullen de werknemers, ongeacht de situatie, de dialoog als een waardevolle impuls voor hun professionele ontwikkeling ervaren.

Wat is de structuur van een beoordelingsgesprek?

In principe zijn het karakter en het verloop van een gesprek zeer individueel. Dit is te wijten aan het feit dat verschillende beïnvloedende factoren altijd samenkomen: De reden voor de discussie, de persoonlijkheid van de manager, de persoonlijkheid van de werknemer en de bedrijfscultuur. Niettemin kunnen de volgende fasen in het studiebijeenkomst beoordelingsgesprek worden onderscheiden:

 1. Opening van de discussie en scheppen van een sfeer
 2. Het onderwerp en het doel vermelden
 3. Percepties overbrengen
 4. Actief luisteren en het gesprek sturen
 5. De kwestie aan de orde stellen
 6. Duidelijk maken van billijkheid en bereidheid tot samenwerking
 7. Suggesties doen
 8. Doelstellingen bijstellen
 9. Record resultaten
 10. Regelmatige follow-up

Managers met vertrouwen door het seminar over de beoordeling van werknemers

Tijdens het seminar over beoordelingsgesprekken krijgen managers en HR-personeel waardevolle tips en suggesties van een trainer van onze academie over het voeren van winstgevende beoordelingsgesprekken. Na afloop van dit seminar zullen zij in staat zijn hun weg te vinden in zelfs moeilijke gesprekken met werknemers in geval van beperkte voorbereidingstijd. Zij zullen in staat zijn zich snel aan te passen aan essentiële personages en aan hun individuele behoeften. Tegelijkertijd zijn zij in staat de doelstellingen en belangen van het bedrijf te allen tijde voor ogen te houden. Het resultaat van dit seminar is dat managers de komende personeelsbeoordelingen met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe u persoonlijk voordeel kunt halen uit het Dr. G. Kitzmann Academy's seminar over de beoordeling van werknemers!

Inschrijving voor het evenement: Seminar Werknemersbeoordeling