Onderhandelingstraining van de Dr. G. Kitzmann Academie

Opleiding tot onderhandelaar

Met strategieën en technieken naar het onderhandelingsdoel
 • 21 Data
 • 10 Steden
Naar de data
Seminar kosten
980,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Onderhandelingsopleiding

Bij onderhandelingen komen verschillende belangen van de onderhandelingspartners samen, maar de deelnemers streven altijd naar een constructieve afronding van de besprekingen. Voor u als onderhandelaar gaat succesvol onderhandelen verder dan correct argumenteren. U zult uw onderhandelingsstrategie bepalen, flexibel reageren op onvoorziene gebeurtenissen en onderhandelingsvaardigheden doeltreffend gebruiken om het verloop van de discussie zelfverzekerd in de richting van uw doelstellingen te beïnvloeden. Dit seminar biedt u de nodige vaardigheden voor succesvol onderhandelen.

Inhoud: Opleiding tot onderhandelaar

De grondbeginselen van onderhandelen

 • Een overzicht van onderhandelingsstrategieën
 • Flexibiliteit als innerlijke houding
 • De kunst van het compromis bij onderhandelingen

Voorbereiding van de onderhandelingen

 • Ontwikkeling van een onderhandelingsstructuur
 • Vaststelling van mijlpalen, doelstellingen en onderhandelingsmarges
 • Analyse van belangen en verwachte eisen
 • Ontwikkeling van een plan A, B en C

Fasen en verloop van de onderhandelingen

 • Onderhandelingen beginnen en positionering
 • Inzicht in machtsverhoudingen tussen onderhandelingspartners
 • Analyseren van onderhandelingstactieken en aanpassen van onderhandelingsstijl
 • Oplossingen ontwikkelen en onderhandelingsresultaten initiëren

Onderhandelingstechnieken

 • Onderhandelingsconcepten: Harvard, FBI, Win-Win
 • Omgaan met bezwaren en weerstand
 • Manipulatieve onderhandelingstechnieken
 • Actief vorm geven aan de randvoorwaarden

Beheer van strategische besprekingen

 • Vraagtechnieken en actief luisteren
 • Samenvatten als middel om het gesprek te sturen
 • Omgaan met getrainde onderhandelaars
 • Verdeling van rollen en bevoegdheden in onderhandelingsteams

Psychologie van het onderhandelen

 • Basisprincipes van onderhandelingspsychologie
 • Relaties opbouwen en vertrouwen scheppen
 • Rekening houdend met feitelijke, situationele en menselijke factoren van invloed
 • bluffen en manipulatie opsporen

Uw voordeel van de onderhandelingstraining

Tijdens uw onderhandelingen wilt u in een positie verkeren om het verloop van het gesprek en de uitkomst in uw voordeel te sturen. Hiertoe leert u uw onderhandelingspartner, zijn doelen en onderhandelingsstrategie kennen om op basis van deze kennis resultaatgericht te kunnen onderhandelen. In dit seminar traint u de nodige methoden om uw onderhandelingen tot een succesvol resultaat te leiden:

 • U zult de belangrijkste onderhandelingsstrategieën onder de knie krijgen
 • U zult strategische voorbereidingen treffen voor uw onderhandelingen
 • U reageert flexibel op de tactiek van uw onderhandelingspartner
 • Je zult onderhandeltrucs en manipulatiepogingen onder de knie krijgen
 • U beïnvloedt het verloop van het gesprek en bereikt uw doelen

Methodologie en didactiek: Onderhandelingstraining

Input van de trainer, korte presentaties en partneroefeningen vormen het uitgangspunt van deze training om de belangrijkste onderhandelingsmethoden te ontwikkelen. Dit wordt gevolgd door praktijksimulaties van verschillende onderhandelingsscenario's waarin de onderhandelingstechnieken worden toegepast en geconsolideerd. Dit wordt gevolgd door een reflectie van de rollenspelen door middel van feedback van de trainer, de groep en, indien gewenst, door videoanalyse. Groepsdiscussies, individueel en partnerwerk vervolledigen de coaching. Als follow-up van het geleerde wordt opleidingsmateriaal met oefeningen uitgedeeld aan de deelnemers, zodat zij hun onderhandelingsvaardigheden ook na het evenement kunnen trainen.

Doelgroep: Onderhandelingstraining

Deze opleiding richt zich tot professionals en managers die regelmatig onderhandelingen voeren en de grondbeginselen van succesvol onderhandelen willen leren. De cursus is bedoeld voor deelnemers die al praktische ervaring hebben opgedaan in onderhandelingssituaties, maar nog steeds behoefte hebben aan solide tactieken om meer doel- en resultaatgericht te kunnen handelen.

Seminar data & locaties
Afspraak
Stad
Vergoeding
04.11.2021 - 05.11.2021
Berlijn
980,00 EUR
11.11.2021 - 12.11.2021
Münster
980,00 EUR
18.11.2021 - 19.11.2021
Frankfurt
980,00 EUR
02.12.2021 - 03.12.2021
Leipzig
980,00 EUR
06.12.2021 - 07.12.2021
München
980,00 EUR
20.01.2022 - 21.01.2022
Webinar
980,00 EUR
10.02.2022 - 11.02.2022
Münster
980,00 EUR
14.02.2022 - 15.02.2022
Hannover
980,00 EUR
03.03.2022 - 04.03.2022
Frankfurt
980,00 EUR
24.03.2022 - 25.03.2022
Hamburg
980,00 EUR
28.03.2022 - 29.03.2022
München
980,00 EUR
05.05.2022 - 06.05.2022
Leipzig
980,00 EUR
09.05.2022 - 10.05.2022
Keulen
980,00 EUR
16.05.2022 - 17.05.2022
Webinar
980,00 EUR
09.06.2022 - 10.06.2022
Münster
980,00 EUR
13.06.2022 - 14.06.2022
Berlijn
980,00 EUR
04.07.2022 - 05.07.2022
Stuttgart
980,00 EUR
05.09.2022 - 06.09.2022
Hamburg
980,00 EUR
15.09.2022 - 16.09.2022
Frankfurt
980,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Webinar
980,00 EUR
22.09.2022 - 23.09.2022
Hannover
980,00 EUR

Vraag een onderhandelingsopleiding aan als een in-house seminarie

Wilt u de onderhandelingstraining in uw bedrijf houden als een in-house seminar? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Onderhandelingstraining

4 onderhandelingstips uit onze onderhandelingstraining

1. Persoonlijk onderhandelen: In tijden van telefoon- en videoconferenties vinden veel onderhandelingen niet meer persoonlijk plaats. Als u de opzet van uw onderhandelingen kunt helpen vormgeven, probeer dan een persoonlijke ontmoeting te regelen om het gedrag van uw tegenhangers beter te kunnen observeren. Vergeet niet dat uw gesprekspartner u via gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal talrijke signalen zendt die u in uw voordeel kunt gebruiken. Wees je ervan bewust dat je in een persoonlijke ontmoeting ook informatie prijsgeeft. 2.

Luisteren: Veel mensen hebben de misvatting dat veel praten in een onderhandelingssituatie een garantie is voor aanwezigheid en leiderschap. Hoe meer uw onderhandelingspartner praat, hoe meer tijd u krijgt om na te denken over uw onderhandelingsstrategie en, indien nodig, uw argumenten aan te passen aan de huidige situatie.

Reageer kalm op confrontaties: Provocaties en persoonlijke aanvallen worden misschien niet door uw tegenpartij geuit als gevolg van oncontroleerbare emoties, maar kunnen deel uitmaken van een onderhandelingstactiek. Bewust zijn van deze mogelijke strategie in onze opleiding helpt u om kalm en beheerst te blijven in dergelijke moeilijke situaties. 4. De training is een goede manier om te leren.

4 Plan voor tijd buffers: Onderhandelen onder tijdsdruk en stress is moeilijk en ongeconcentreerd. Probeer altijd de planning van je onderhandelingen te beïnvloeden. Dit geeft u voldoende tijd om u mentaal voor te bereiden op de onderhandeling. Mochten de onderhandelingen daarentegen onverhoopt langer duren dan gepland, dan zult u niet in de positie verkeren dat u op een voor u als koper belangrijk moment moet afbreken.

Hoe onderhandel ik in een onderhandelingstraining volgens het Harvard-concept?

In ons seminar laten wij u zien hoe u uw onderhandeling volgens het Harvard-principe voert. Het Harvard-beginsel is niet gericht op het klassieke compromis, maar veeleer op onderhandelingen die op constructieve en vreedzame wijze tot zo groot mogelijke wederzijdse voordelen leiden. De aanpak voorziet in vier aspecten waarmee de onderhandelingsleiders rekening moeten houden:

 • relatie- en uitgifteniveaus moeten afzonderlijk van elkaar worden behandeld
 • de nadruk ligt niet op het standpunt, maar op de zorgen van de deelnemers aan de onderhandelingen
 • verschillende besluitvormingsopties worden geboden voor
 • de besluitvormingsopties worden beoordeeld op basis van objectieve criteria. De beoordelingscriteria moeten leiden tot een besluit dat de relatie in stand houdt en dat op een tijdsefficiënte manier kan worden genomen. Bovendien wordt rekening gehouden met de respectieve motieven

Inschrijving voor het evenement: Onderhandelingstraining