E-learning op het gebied van geneeskunde aan de Dr. G. Kitzmann Academie

Reumatologie (E-Learning)

Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

Prijs
167,90 EUR
(plus btw)

Reumatologie 

Examenvoorbereiding Reumatologie voor het Hammerexamen

Deze cursus over het onderwerp reumatologie geeft u een systematisch overzicht van de meest voorkomende ziektebeelden op dit gebied. We richten onze uitgebreide specialistische kennis van dit deelgebied van de interne geneeskunde op de aspecten die relevant zijn voor de dagelijkse klinische praktijk. Reumatologie is een interdisciplinair vak interne geneeskunde, aangezien veel ziektebeelden ook interdisciplinair worden behandeld, zijn er op verschillende punten in de cursus verwijzingen en aanknopingspunten naar andere klinische onderwerpen. U leert de afzonderlijke ziektebeelden systematisch te benoemen op basis van het klinische beeld en de specifieke diagnostische procedure en therapieconcepten. Speciale aandacht wordt besteed aan differentiële diagnostische overwegingen en speciale therapeutische uitdagingen.

Elk cursusonderdeel bevat een concreet leerdoel dat wijst op onderwerpen die relevant zijn voor het examen en wordt afgesloten met een discussie over klinisch relevante aspecten.

Opmerking over het gebruik

Na aankoop van de licentie voor de e-learning heeft u de mogelijkheid om deze voor een onbeperkte periode van 6 maanden te gebruiken.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie