E-learning op het gebied van geneeskunde aan de Dr. G. Kitzmann Academie

Radiologie (E-Learning)

Klantenbeoordeling van dit evenement
Samenstelling van de klantenbeoordeling

Oorsprong van de klantenbeoordelingen

De evaluaties van onze seminars, webinars en workshops worden gegeven door de deelnemers aan de opleiding. Na elke opleiding geven de deelnemers schriftelijke feedback via een digitale vragenlijst. De getuigenissen van klanten die op onze website worden vermeld, zijn ook afkomstig van deze vragenlijsten.

Berekening van de totale beoordeling

De in totaal acht beoordelingscriteria, die door middel van een vragenlijst worden verzameld, resulteren verhoudingsgewijs in de berekende algemene beoordeling.

Prijs
479,90 EUR
(plus btw)

Radiologie 

Radiologie voor de Hammerexam

In deze cursus geven we u een duidelijke introductie in de radiologie. U wordt getoond hoe u röntgenbeelden correct interpreteert en hoe u indicatie, beeldkwaliteit en beeldanalyse correct beoordeelt. Leer met behulp van radiologische beelden afwijkingen in het röntgenbeeld correct interpreteren en toewijzen aan de respectievelijke differentiaaldiagnoses.

De volgende deelgebieden worden onder meer behandeld:
- Thorax en thoraxorganen
- Pathologieën van de thorax met bv. longpathologieën
- Mediastinum
- Thoracaal skelet en weke delen
- Vreemde lichamen
- Grondbeginselen van de beeldvormende diagnostiek

Opmerking over het gebruik

Na aankoop van de licentie voor de e-learning heeft u de mogelijkheid om deze voor een onbeperkte periode van 6 maanden te gebruiken.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie